นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 755
comment: 0

มองการณ์ไกล

คนรุ่นใหม่ต้องเรียนให้มีความสามารถปรับตัวได้ดีและพอดี ซึ่งไม่ใช่วิชาความรู้ แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้

 

 

 

มองการณ์ไกล เป็นการมองไปในอนาคตเพื่อเตรียมตัวพัฒนาตนให้สามารถรองรับ ทำได้ดี อยู่ได้ดีในอนาคต

 

มองการณ์ไกล ไม่ใช่แค่คิดฝัน ต้องศึกษา พิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าโลก ผู้คน เทคโนโลยี ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ให้รู้ว่าคนในอนาคตที่อยู่ได้ดีต้องมีคุณสมบัติ ความสามารถอะไรบ้าง เพื่อเตรียมการพัฒนาความสามารถตน

 

ในยุคการเปลี่ยนแปลง พัฒนาไว ทั้งความคิด ความอ่าน เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม เป็นการยากในการพยากรณ์อนาคต

 

คนในยุคปัจจุบัน ยุคหน้าต้องตื่นตัว ติดตาม ต้องมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนตลอดเวลา

 

ต้องสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดตาม สื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางไปทั่วโลก

 

ต้องมีความเข้าใจในการปรับใช้เทคโนโลยี ให้ทันในการใช้ให้เกิดค่า ไม่ใช่แค่ใช้ได้ใช้เป็น

 

ต้องเข้าใจความต้องการของคนที่แตกต่างตามยุค ตามวัย เพื่อความต้องการคือการสร้างค่าที่ทำอะไรให้ตรงกับความต้องการและทันสมัย ตรงใจ ได้ผลดี

 

เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงพัฒนาไว คนอยู่ได้ดีต้องมีกระบวนการศึกษาตลอดเวลา เพื่อติดตาม พัฒนาได้ทัน

 

นอกจากนี้ การทำทุกอย่างมีความสลับซับซ้อน ผสมผสาน จึงต้องมีทักษะทำงานร่วมกัน ต่อเนื่องกัน เข้าใจและจัดการความแตกต่างให้เข้ากันได้ดี เป็นธรรมในการจัดการผลประโยชน์ เพราะไม่สามารถทำคนเดียว อยู่คนเดียวได้

 

คนรุ่นใหม่ต้องเรียนให้มีความสามารถปรับตัวได้ดีและพอดี ซึ่งไม่ใช่วิชาความรู้ แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ คือหาได้ ใช้เป็น สร้างค่าได้ และพัฒนาสร้างสรรค์ตลอดเวลา     

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 มิถุนายน 2562 09:40 แก้ไข: 03 มิถุนายน 2562 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ยาดม และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.205.38.159
Message:  
Load Editor
   
Cancel or