นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 337
ความเห็น: 0

พลังบวก พลังลบ

คิดบวก ทำบวกเข้าไว้ ใจจะได้สุข สว่าง สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพิ่มค่า เพิ่มประโยชน์แก่กัน

 

 

 

 

 

ทุกคนมีพลังในตัวเอง ที่ประกอบด้วยพลังกาย พลังสติปัญญา ความสามารถที่ใช้ทำ ใช้สร้างสิ่งต่าง ๆ ทั้งดีมีประโยชน์ และเป็นโทษแก่ใคร ๆ

คนสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ มีค่ามากมายแก่ใคร ๆ ได้ และสามารถทำลายล้างสิ่งต่าง ๆ ธรรมชาติให้เสียหาย เกิดความเดือดร้อนได้มากมายได้เช่นกัน

 

 พลังบวกเป็นพลังที่ดี ทำสิ่งดีมีประโยชน์ สร้างค่า สร้างความสุขแก่ใคร ๆ

พลังลบเป็นทำลาย พลังเกลียด พลังจากการคิดไม่ดี ที่มีแต่ความเสียหายและบั่นทอนสุข มีแต่ทุกข์ในชีวิต

 

ลองคิดถึงสิ่งดี ๆ ของตนเองและใคร ๆ ทุกอย่างก็มีความสุข มีความสร้างสรรค์ มีสิ่งดี ๆ ให้แก่กัน

ตรงข้ามพลังลบ พลังเกลียด แค่คิดก็เริ่มเป็นทุกข์ ยิ่งเป็นพลังแค้นยิ่งมีการทำลายกัน จนถึงทำสงคราม ทำลายล้าง ทำความเสียหายให้มากมาย

 

จะเห็นว่า แค่คิดบวก คิดลบ ส่งผลในทางที่ต่างกัน ซึ่งเกิดพลังในตัวคน ในการทำงาน ในการอยู่ร่วมกัน

ในการทำหน้าที่สอนคนในการบริหารคน ให้ได้ผลดี ต้องมองหาสิ่งที่ดีเพื่อนำพลังบวกมาสร้างสรรค์คนให้ใช้ความสามารถที่ดี ที่สามารถสร้างประโยชน์ มีความสุขได้มากกว่า

การใช้พลังลบ มองในด้านไม่ดี แค่คิดก็เกิดปัญหาบั่นทอนความสุข สร้างทุกข์ บั่นทอนความสามารถ พลังในตัวตนทั้งคนคิด คนทำ ที่ไม่เกิดผลดีแก่ใคร และเกิดผลร้ายตามมา

 

จงหมั่นมองหาข้อดีของคน ของตน และพัฒนาดึงพลังบวกมาใช้ จะได้ทั้งความสุข พลังสร้างสรรค์ ให้คนใช้พลังความสามารถได้ดี เป็นประโยชน์ร่วมกัน

 

คิดบวก ทำบวกเข้าไว้ ใจจะได้สุข สว่าง สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพิ่มค่า เพิ่มประโยชน์แก่กัน


Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 11 September 2019 08:14 Modified: 11 September 2019 08:14 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.172.213
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ