นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4139
ความเห็น: 9

ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์

ชีวิตที่ดีต้องมีศาสตร์และศิลป์ มีความรู้ เรียนรู้ รู้ใช้ความสามารถให้ดีมีค่าแก่ใคร ๆ คือของของคน ค่าของตนเอง

 

 

 

ความรู้คือการรู้สิ่งต่าง ๆ ที่พบ ที่เห็น ที่ฟัง ที่เรียนมา

ความเข้าใจคือการรู้เหตุ รู้ผล รู้ที่มาของความรู้

ความสามารถเป็นนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้จริงคือศิลป์ของการใช้ความรู้

 

คนจำนวนมากมีความรู้มากมาย เรียนดี มีปริญญาเกียรตินิยมในการเรียน เรียนสูง แต่ไม่สามารถสร้างความสำเร็จได้ดีในชีวิตเพราะขาดศิลป์ในการนำความรู้ไปใช้

อย่างคนมีความรู้ในเรื่องอาหาร มีสูตรอาหารดี ๆ แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำอาหาร เพราะขาดความสามารถในการปรุงอาหารให้มีรสชาติดี กลมกล่อม มีความอร่อยเพราะขาดศิลป์ จังหวะการปรุง การทำ อาหารจึงไม่อร่อยถูกใจใคร ๆ

 

 ดังนั้น การมีชีวิตที่ดี มีความสำเร็จจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์

ศิลป์คือการใช้ความรู้ให้ได้ดี ให้สวยงาม ให้มีประสิทธิภาพ ความเร็ว สะดวก ถูกใจใคร ๆ

มีความสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น ทั้งการทำงานของดี ๆ มีคุณภาพและคุณค่า

รู้และเข้าใจความต้องการของคนอื่นเพื่อการใช้ให้เหมาะสมพอดี ดีกว่า ดีขึ้น

รวมถึงรู้การทำงานร่วมกับคนอื่น มีศิลป์ในการใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดผลเกิดค่าที่ดี มีความสุขร่วมกัน

รู้ผสมผสานจุดเด่นจุดด้อยให้เกิดค่าเป็นบวก เป็นดี มีความสุข

 

จะเห็นว่า ศิลป์นั้นใช้สร้างค่าได้ดีกว่า มีค่าสูงกว่า เพราะหากมีแต่ศาสตร์ ไม่มีศิลป์ ยากที่จะสร้างค่าได้ดี

แต่หากมีศิลป์ไม่มีศาสตร์ก็เหมือนขาดเครื่องมือ ขาดต้นทุนในการทำสิ่งต่าง ๆ จึงเรียนให้รู้ให้เข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์

คือเรียนทั้งความรู้ เรียนรู้การอยู่กับใคร ๆ รู้ความต้องการของใคร ๆ รู้สร้างรู้ทำสิ่งดี ๆ ให้ใคร ๆ และร่วมกับใคร ๆ

รู้การพัฒนาความสามารถและทักษะให้ทำได้พอดีและดีพอ และทำให้ดีขึ้นดีกว่าอย่างต่อเนื่อง

เพราะชีวิตที่ดีต้องมีศาสตร์และศิลป์ มีความรู้ เรียนรู้ รู้ใช้ความสามารถให้ดีมีค่าแก่ใคร ๆ คือของของคน ค่าของตนเอง

 


Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 September 2019 08:40 Modified: 18 September 2019 08:40 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 บิวตี้, Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊), and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
harry [IP: 43.241.146.42]
29 September 2020 19:06
#114285

<a href="https://sites.google.com/view/seo-begineer/home">seo tips</a>

Ico48
harry [IP: 43.241.146.42]
29 September 2020 19:07
#114286

[url=https://sites.google.com/view/seo-begineer/home]seo tips[/url]

Ico48
andres james [IP: 43.241.146.42]
29 กันยายน 2563 19:10
#114287

Inventive9's affordable seo packages will help you to grow your business and make your website rank higher on the search engines and will help to catch your targeted audience. Check out our best affordable SEO packages.  

Ico48
Sherri Wilson [IP: 223.235.185.151]
08 ตุลาคม 2563 18:14
#114410

We can help you with all the issues befalling your Netgear Orbi router. You just need to call us at our Netgear Orbi support phone number, which is a toll-free number. The number works 24/7, so you can get in touch with experts anytime you want and get the best assistance for all the problems. Call us today.

 

Ico48
Netgear Router Orange Light | Netgear Orange Light - (Fix) [IP: 106.215.69.111]
15 ตุลาคม 2563 15:38
#114524

If <b><a href="https://routerfixiya.com/netgear-router-orange-light/">Orange light on Netgear router</a></b> means there are several reasons for slow internet connection. You can fix this issue manually like- reboot your modem, troubleshooting issue, firmware issue, or many more. There is another solution you can talk to our online expert on call or live chat by sitting at your home without any cost.

Ico48
Factory Reset Netgear Router | +18449353936 | Netgear Reset [IP: 106.215.69.111]
15 ตุลาคม 2563 16:24
#114557

If you are not familiar with How to reset Netgear router then you have surely come to the right place. We, with our team of experts, are round the clock available to assist global users to fix their issues. No matter if the router is having issues during configuration or showing some error codes, we have got an easy solution for every Netgear router’s issues. To gain more information about Factory Reset Netgear Router, connect with us through our website now.

Visit us- https://routerfixiya.com/factory-reset-netgear-router/

Ico48
Orbi Setup Issues |18449353936| Netgear Orbi Setup (Support) [IP: 106.215.69.111]
15 ตุลาคม 2563 16:41
#114558

The brand stands class apart in every term. Before anything, go through the Netgear Orbi setup procedure wherein configuration is required. Be it Orbi router setup or its issues, we handle everything with utmost care. Therefore, there are zero chances of any fault and you can rest assured of it. To gain more information about Orbi setup issues, you can anytime contact the experts.

Visit us- https://routerfixiya.com/orbi-setup/

Ico48
Orbi Setup Issue | 18449353936 | Orbi Setup [IP: 182.71.204.150]
27 ตุลาคม 2563 16:16
#114845

ThankYou for sharing this informative content. We are providing the Netgear Orbi Setup solutions. If you are trying to set up, but are unable to do so, you need to contact our experts. visit our website to get our toll-free number to call our experts to resolve your Orbi Setup Issue.

Ico48
maria julia [IP: 171.61.189.218]
29 October 2020 16:30
#114907

Netgear yellow network error indicates a problem with the router that needs fixing. This problem can be caused by many things, such as slow internet connection, plugins, etc. Do not worry, we are here to help you in difficult situations. If you have any further questions, a team of experts will tell you about the capabilities of the Netgear Orange Power Light router. Contact us anytime to find a solution. Choose what you want to call, call, chat, or email. To know more about this, you can call us anytime or visit our website.

Read more: <a href=https://routerfixiya.com/netgear-router-orange-light/>Netgear nighthawk orange light</a>

<a href=https://routerfixiya.com/netgear-router-orange-light/>Netgear router orange light</a>

<a href=https://routerfixiya.com/netgear-router-orange-light/>Netgear orange light</a>

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ