นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 467
ความเห็น: 1

ค่าการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก

การจบการศึกษาในแต่ละระดับจึงถูกคาดหวังให้ใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงานที่ต่างกัน เพื่อสร้างค่าเพิ่มให้การทำงาน เพื่อสร้างค่างาน ผลตอบแทนแก่ตนเอง จึงเป็นคนที่มีการศึกษาแต่ละระดับ

 

 

 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อเตรียมความรู้ ความสามารถในการทำงานในสาขาวิชาต่าง ๆ

 

คนที่จบการศึกษาจึงเรียกว่า บัณฑิต หมายถึงผู้มีความรู้ที่ผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนในสาขาอาชีพที่เรียน จึงถูกคาดหวังในความรู้ความสามารถในสาขานั้น ในการทำงานในหน้าที่ตามสาขาต่าง ๆ

 

การเรียนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วไป มี 3 ระดับ คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

โดยระดับปริญญาตรีเป็นการเรียนให้มีความรู้ในสาขาที่เรียนให้สามารถเรียนรู้ทำงานได้ตามมาตรฐาน

คือศึกษา สื่อสาร เข้าใจ ทำงานได้ตามมาตรฐานวิชาการวิชาชีพนั้น ๆ ทั้งการรับรู้ รับฟัง อ่านคู่มือ การรับมอบหมายงาน โดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเพราะถือว่าเรียนมาแล้ว

และหากมีอะไรที่เป็นวิธีการเฉพาะก็สามารถเรียนรู้พัฒนาได้จากความรู้ที่เรียนมา คือศึกษาต่อเองได้

 

ระดับปริญญาโท เป็นการศึกษากระบวนการพัฒนางานด้วยกระบวนการศึกษาด้วยการทำเอง คือการทำวิทยานิพนธ์ หรือทำการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ

ซึ่งต้องมีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะทำศึกษาวิจัย เพื่อให้เข้าใจความเป็นไปในเนื้อหา มีใครได้ทำอะไรไปแล้วจนถึงปัจจุบันเพื่อการศึกษาพัฒนาต่อ การศึกษาหาความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ก็มีทั้งการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องใช้ และค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งจะนำไปเขียนในบทการตรวจเอกสาร

ในการศึกษา นอกจากหาความรู้ความเป็นมา ที่สำคัญต้องหาให้ได้ว่านำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ใช้ได้ดีในสถานการณ์ เงื่อนไขใด เพื่อไปสร้างเหตุผลและเป้าหมาย วัตถุประสงค์การศึกษา รวมทั้งกำหนดวิธีการศึกษาให้เชื่อถือได้ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ แล้วไปศึกษาทดลองทำจริง ติดตาม ตรวจสอบวิเคราะห์ผล เขียนรายงาน วิจารณ์ผล นำเสนอเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

ทั้งหมดเป็นการศึกษากระบวนการพัฒนางานว่ามีขั้นตอนอะไร ต้องทำอะไร อย่างไร เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานต่อไป

ดังนั้น คนที่สำเร็จการศึกษาจึงมีความคาดหวังให้ทำงานแบบมีการศึกษาพัฒนาการทำงานให้เกิดความก้าวหน้า ทันสมัย ทันเทคโนโลยี ทันตามความต้องการใข้ที่สร้างค่าเพิ่มประโยชน์ได้     

 

การศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ผลงาน องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้วยกระบวนการวิจัย หรือพัฒนางาน ตามกระบวนการที่ได้เรียนมาในระดับปริญญาโทแล้ว

นำมาศึกษาทดลองให้เกิดความมั่นใจว่ามีความรู้ที่นำไปใช้ได้ดี ได้จริง จึงต้องใช้เวลาการทำศึกษาวิจัยที่เข้มข้น ต่อเนื่อง และชำนาญ จนมีความชำนาญในสิ่งที่ทำศึกษาวิจัย

คือรู้เรื่องดีในสิ่งที่ทำ ดีกว่าความรู้เดิมที่มี ณุดีกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นผู้ทำเอง

ความคาดหวังของผู้สำเร็จการศึกษาคือต้องการให้ทำงานแบบสร้างองค์ความรู้ วิธีการทำงานที่มีมูลค่าเพิ่มด้วยการปรับประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ

 

ดังนั้น การจบการศึกษาในแต่ละระดับจึงถูกคาดหวังให้ใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงานที่ต่างกัน  เพื่อสร้างค่าเพิ่มให้การทำงาน เพื่อสร้างค่างาน ผลตอบแทนแก่ตนเอง จึงเป็นคนที่มีการศึกษาแต่ละระดับ

 

การมีความรู้ ความสามารถแล้วไม่นำไปใช้ทำจริง จึงมีค่าเหมือนไม่มีเพราะไม่เกิดค่าจริง

ค่าศึกษาแต่ละระดับจึงต้องนำไปใช้ไปทำให้เกิดค่าได้จริง ไม่ใช่มีแค่วุฒิปริญญาที่ไม่ทำก็ไม่มีค่าหากสร้างค่าไม่ได้จริง

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2563 10:23 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2563 10:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊).
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
slotxo [IP: 124.122.28.14]
01 กุมภาพันธ์ 2563 11:05
#111171

เป็นบทความที่มีประโยชน์มากๆคะ >> slotxo 

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.51.240
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ