นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 545
comment: 0

ใครทำให้เราดี

ทุกอย่างที่ทำให้คนดีอยู่ที่การควบคุมตนเอง ให้คิด ให้ทำ ให้ปฏิบัติ ที่ไม่มีใครทำให้ได้

 

 

 

ดี คือการอยู่ดี มีสุข สุขภาพดี มีความพร้อมในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ในการใช้ชีวิต

 

ดีทุกอย่างต้องมีสุขภาพดี มีความรู้ ความสามารถ ที่ต้องมาจากการทำ การคิด การฝึกฝน พัฒนา

 

 

สุขภาพดีต้องควบคุมการกิน การนอน พักผ่อน ออกกำลังกาย ฝึกสติ ฝึกใจ ฝึกปัญญา

 

การทำให้เกิดต้องทำ ต้องคิด ลงมือทำ ที่สำคัญต้องควบคุมให้พอดีและเกิดสิ่งที่ดีกับตนเอง

 

 

กินให้พอดี ให้มีสุขภาพดี ไม่ขาด ไม่เกิน ทั้งปริมาณ คุณภาพ คุณค่าสารอาหาร ที่ต้องไม่ทำให้เกิดผลเสีย มีปัญหาสุขภาพ เพราะการสิ่งต่าง ๆ ได้ดีต้องมีสุขภาพที่ดี

 

นอน พักผ่อน ต้องให้พอดี เพียงพอ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่ต้องทำให้ร่างกายสดชื่น แข็งแรง

การควบคุมการนอน การพักผ่อน ต้องไม่น้อยไม่มากเกิน จนเสียสุขภาพ ความพร้อมในการทำหน้าที่ต่าง ๆ

 ออกกำลังกายก็เป็นอีกอย่างที่ต้องควบคุมตนเองเพื่อทำให้ทุกอวัยวะแข็งแรง ทำงานได้ดี ที่ต้องออกกำลังเป็นประจำ ให้พอดี

เพราะทุกอวัยวะจะแข็งแรงต้องใช้งาน ต้องให้ทำงาน มิฉะนั้นจะอ่อนแอจนทำไม่ได้

 

 

เมื่อร่างกายแข็งแรง ก็ต้องทำให้มีความรู้ ความสามารถ การเรียนรู้ต้องควบคุมตนเองให้ทำจริงอย่างตั้งใจ

คนที่มีปัญหาเรื่องความรู้ ความสามารถเพราะไม่ควบคุมตนเองให้เรียน ให้ทำจริง ทำให้บกพร่องในการเรียนรู้ ด้อยความสามารถ ที่ส่งผลให้ด้อยต่อเนื่องไป จึงต้องควบคุมการเรียนรู้ให้ดีเสมอ

 

คนมีปัญหาความรู้ ความสามารถ ไม่ใช่ขาดความสามารถ แต่ขาดการควบคุมตนเองให้เรียน ให้ฝึกทำ เพราะทุกคนเรียนรู้ได้และทำได้

 

 

การมีสติปัญญาก็ต้องมีการควบคุมตนเองให้รู้จักยับยั้ง ชั่งใจ ทำสิ่งต่าง ๆ ในทางที่ดี ทำให้มีปัญญาสร้างค่าได้ ให้ทำสิ่งที่ดี ไม่ทำสิ่งสิ่งที่ไม่ดี มีปัญหา

 

 

จะเห็นว่า ทุกอย่างที่ทำให้คนดีอยู่ที่การควบคุมตนเอง ให้คิด ให้ทำ ให้ปฏิบัติ ที่ไม่มีใครทำให้ได้

บางทีอาจมีคนอื่นมาควบคุมก็ไม่สามารถทำได้ หากไม่มีการควบคุมตนเองที่ทำให้แต่ละคนดีได้ต่างกัน

จึงต้องหมั่นควบคุมตนให้ดี    

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 มีนาคม 2563 09:13 แก้ไข: 01 มีนาคม 2563 09:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.215.185.97
Message:  
Load Editor
   
Cancel or