นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 586
comment: 1

ทำงานให้เหมือนเรียนหลายวิชา

การทำงานให้ได้ดี ให้อยู่ได้ มีความมั่นคง จึงไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ในอาชีพเท่านั้น ยังต้องมีความรู้และใช้ให้ทันด้วย

 

 

 

 

 

การเรียนต้องเรียนหลาย ๆ วิชาไปพร้อมกัน เพื่อให้สามารถนำมาใช้ชีวิตได้ดี


ตั้งแต่เริ่มเรียน ก็ต้องเรียนภาษา หัดเขียน หัดสะกดคำ เพื่อสามารถไปเรียนวิชาอื่น ๆ ได้

รวมถึงวิชาเลขเพื่อใช้ในการคิดจำนวน ปริมาณได้

ปัจจุบันมีการเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพื่อสามารถเรียนรู้สื่อสารได้กว้างขึ้น

 

พอเรียนสูงขึ้นก็ต้องเรียนวิชาอื่นให้มีความรู้ เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วรรณคดี ให้รู้จักที่มา พื้นที่ และตัวตน

เรียนวิชาพละ สุขศึกษา เพื่อการรักษาสุขภาพ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อใช้งาน ใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้อง

 

จนถึงเรียนอุดมศึกษาเพื่อเตรียมตัวทำงานก็ต้องเรียนวิชาชีพ วิชาที่เกี่ยวข้องไม่ว่า ด้านเทคโนโลยี จิตวิทยา มนุษย์สัมพันธ์ ฯลฯ

เพราะการทำงาน การใช้ชีวิตให้ดีต้องใช้ความรู้หลากหลาย

 

การเรียนหลายวิชาในช่วงเวลาเดียวกัน ทำด้วยการจัดตารางเรียน ตารางเวลาการทำงาน ทำการบ้าน การศึกษาค้นคว้า การดูหนังสือสอบ

 

ในการทำงาน โดยเฉพาะในยุคที่ต้องการของใหม่ที่ทันสมัย และมีการแข่งขันสูง

นอกจากการทำหน้าที่ในตำแหน่ง ในอาชีพได้ดี ยังต้องปรับตามให้ทันเทคโนโลยี วิธีการใหม่ ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย จึงต้องการความรู้ เทคโนโลยีที่หลากหลาย

 

ดังนั้น การทำงานให้ได้ดี ให้อยู่ได้ มีความมั่นคง จึงไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ในอาชีพเท่านั้น ยังต้องมีความรู้และใช้ให้ทันด้วย

เช่น การทำการเกษตร การทำอาหาร ก็ต้องรู้การตลาด รู้จักการขาย รู้จักใช้เทคโนโลยีการเงิน การขายออนไลน์ การส่งของในรูปแบบต่าง ๆ

การทำงานเกี่ยวกับบริการ ต้องการการสื่อสาร การดูแลลูกค้า การรับผิดชอบต่อการบริการให้สะดวก ตรงเวลา การสร้างความประทับใจ

 

ดังนั้น ไม่ว่าทำงาน ทำหน้าที่อะไร นอกจากงานในหน้าที่ จึงเรียนรู้และปรับให้ทันการพัฒนาทั้งวิธีการ เทคโนโลยี ความต้องการ ซึ่งก็สามารถใช้วิธีการเดียวกับการเรียนที่เรียนมา เพียงแต่ต้องจัดนอกเวลาทำงาน

เพื่อติดตามปรับให้ทัน ทำให้มีความก้าวหน้าก้าวทันการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง จึงมีความมั่นคงในอาชีพ ในหน้าที่การงาน และในชีวิต

และยังเจริญก้าวหน้าในการทำงานที่สามารถสร้างค่าได้เพิ่มหากสามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งภายนอกและภายในที่เป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน

 

วันนี้ ความรู้ที่ใช้ทำได้ดีไม่เพียงพอให้อยู่ได้ดี ต้องศึกษาหาความรู้ พัฒนา เพิ่มพูนความสามารถและใช้ให้ตรงความต้องการที่ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา

จึงต้องทำงานไป เรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อใช้ให้ดีแก่ใคร ๆ จึงเพิ่มค่าได้ตลอดเวลา มิฉะนั้น ค่าจะหายไปที่ไม่มีใครต้องการ

เพราะทุกอย่างพัฒนาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไปตลอดเวลา หากไม่ปรับตามให้ทันก็หมดค่าไปจริง ๆ 

 หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 มีนาคม 2563 08:47 แก้ไข: 09 มีนาคม 2563 08:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Ico48
jiraporn66 [IP: 193.37.32.62]
09 มีนาคม 2563 17:04
#111610

เป็นบทความที่มีประโยชน์มากๆคะ>> สล็อต

 

 

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.205.38.159
Message:  
Load Editor
   
Cancel or