นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 455
comment: 0

ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด

การเรียนการทำผิดต้องเรียนรู้เอง เพราะไม่มีใครสอน แต่มีความสำคัญที่รูแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

 

 

 

การทำอะไรดีให้ดีต้องทำให้ถูก ทั้งถูกต้อง ถูกใจ ถูกกฎหมาย ถูกศีลธรรมจรรยา

 

แต่ในความเป็นจริง ทุกชีวิตมีทั้งถูกและผิด ที่เป็นปัญหาคือการทำผิดที่ทำให้เกิดความเสียหาย

 

ฉะนั้น การใช้ชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่การทำถูกเท่านั้น ต้องไม่ทำผิดด้วย โดยเฉพาะผิดที่ไม่รู้ว่าทำผิดที่จะยิ่งทำผิดต่อเนื่องไป

 

เพื่อไม่ให้ทำผิด ในการเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ดีต้องรู้ทั้งการทำถูกและทำผิด ด้วยการลองทำ ลงมือทำจริง ๆ ที่ไม่ใช่บทเรียนที่ถูกสอนที่สอนแต่การทำถูก แต่ต้องเรียนทำด้วยตัวเองเพื่อจะได้เรียนรู้ที่ผิด ให้เป็นบทเรียนไม่ให้ทำผิด แบบที่ว่า ลองถูกลองผิด

 

การเรียนด้วยการทำด้วยตนเอง เป็นการฝึกใช้ความรู้ ความสามารถ ว่าทำอย่างไรจึงทำให้ได้ดี ทำอะไรที่ทำผิด ทำแล้วมีปัญหา เป็นการเรียนที่ทำให้เกิดปัญญาความสามารถ ทำให้รู้ว่าทำแบบไหนถูก ทำแบบไหนผิด ทำแบบไหนเกิดผลเสีย

เพื่อให้เลือกทำแต่ดี ไม่ทำผิดทำสิ่งที่เป็นผลเสีย ที่เป็นการพัฒนาความสามารถของตนเอง

 

การเรียนการทำผิดต้องเรียนรู้เอง เพราะไม่มีใครสอน แต่มีความสำคัญที่รูแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

 

นอกจากนี้ การทำถูกอาจเป็นการทำผิด ถ้าทำแล้วไม่ถูกใจ ไม่เป็นที่ต้องการก็ไม่ได้ดี จึงต้องทำให้ถูกต้อง ถูกใจ และไม่ทำผิดจึงได้ดี   

 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 April 2020 09:22 Modified: 01 April 2020 09:22 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.215.185.97
Message:  
Load Editor
   
Cancel or