นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 270
ความเห็น: 1

ความดีความชอบ(ธรรม)

คือความดีที่ต้องชอบธรรมต่อหน้าที่ ต่อองค์กร ต่อตนเอง และต่อสังคม

 

 

ความดีความชอบ ประกอบด้วยคำสองคำ คือ ความดี และความชอบ

ใครที่ต้องการความดีและความชอบต้องให้ได้ทั้งสองด้าน

 

ในการทำงาน คนทำงานดีคือคนที่รับผิดชอบงานในหน้าที่ได้ดี ไม่มีปัญหาเป็นภาระให้กับการทำงาน เพื่อนร่วมงาน องค์กร ลูกค้า และสังคม

ส่วนความชอบก็ไม่ใช่ที่ความชอบของใครเฉพาะ แต่คือความชอบธรรม ดีอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบเบียดเบียนใคร ไม่เอาใจแต่เจ้านาย พรรคพวก และผลได้ส่วนตน

ยิ่งเป็นความดีความชอบที่เกี่ยวกับการเลื่อนขั้น เลื่อนเงิน เลื่อนตำแหน่ง ค่าตอบแทน ทำงานดีไม่พอ ต้องสร้างค่าเพิ่มให้คุ้มค่าเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ได้ด้วยจึงเป็นธรรมแก่องค์กร แก่การงบประมาณ

การให้ความดีความชอบ นอกจากเป็นการตอบแทนการทำงานให้ดีมีค่าเพิ่ม ยังต้องเป็นแบบอย่างให้คยอื่นทำให้มากขึ้นที่ยิ่งมีคนทำมาก องค์กรก็ยิ่งเจริญเติบโต โดยเฉพาะกับที่ทำดีก็ต้องได้ดีตอบ จึงเป็นความดีที่ชอบธรรม

 

ดังนั้น คนที่สมควรได้รับความดีความชอบ ต้อง

ทำหน้าที่ให้ดี ทำให้ดีให้มาก สร้างค่ามากกว่าคนอื่น

ทำให้คนอื่นชอบ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ผู้บริหาร และใคร ๆ ทำให้ดี ให้มากกว่าใคร ๆ ทำให้ใคร ๆ ชอบ ยอมรับในฝีมือ มีสติปัญญา ความสามารถ ประพฤติ ปฏิบัติ ทำให้ดีกับใคร ๆ

ไม่เป็นปัญหาสร้างภาระและเอาเปรียบใคร

ไม่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตน

ไม่สร้างความเสียหายความเดือดร้อนให้ใคร

อยู่กับใคร ๆ อย่างมีความสุข

ไม่ทำผิดกฏ กติกา มารยาทของสังคม วัฒนธรรม

 

คือความดีที่ต้องชอบธรรมต่อหน้าที่ ต่อองค์กร ต่อตนเอง และต่อสังคม

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มกราคม 2564 08:25 แก้ไข: 20 มกราคม 2564 08:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
cameronboyle [IP: 122.180.21.151]
20 มกราคม 2564 12:58
#116017

Really loved your value adding content. Similarly, we are also adding values ​​to students by helping them in completing their assignments. Do My Essay is a service we provide to students who are looking for help in assignments.

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.62.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ