นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 315
ความเห็น: 0

ผู้บริหารกับเถ้าแก่

ผู้บริหารนั้นไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินของการทำงาน จึงต้องทำงานตามที่ได้รับจ้างมาเป็นผู้บริหาร ต้องทำตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร ไม่ใช่ของตนเอง

 

 

 

 

ผู้บริหารคือผู้กำกับ ควบคุมการดำเนินงานขององค์กร/หน่วยงาน ห้างร้าน บริษัท ที่ทำทั้งการบริหารงาน บริหารคน คือแบ่งงาน จัดคนให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้า

 

เถ้าแก่กับผู้บริหารนั้นต่างกันที่ เถ้าแก่เป็นทั้งเจ้าของเงิน ทรัพย์ และสิ่งต่าง ๆ ในการทำงาน การลงทุน และเป็นผู้บริหารเอง หรือจ้างคนให้มาบริหารเถ้าแก่เป็นผู้ลงทุนเอง จึงเป็นนายจ้างที่จ้างลูกน้องมาทำงานตามที่มอบหมาย 

แต่ผู้บริหารนั้นไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินของการทำงาน จึงต้องทำงานตามที่ได้รับจ้างมาเป็นผู้บริหาร ต้องทำตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร ไม่ใช่ของตนเอง

 

ฉะนั้น ผู้บริหารจึงไม่ใช่เจ้านาย ผู้บริหารจึงมีหน้าที่ทำงานกับบุคลากรทุกคน ทุกระดับให้ทำงานตามหน้าที่และความรู้ ความสามารถ ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาให้คนทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพได้เต็มที่ เต็มความสามารถ ให้ได้ผลการทำงานที่ดีขององค์กร


ผู้บริหารมีหน้าที่มอบหมายงาน ติดตาม สนับสนุน แก้ปัญหา เสริมความคล่องตัวในการทำงานของทุกคน ทุกฝ่ายในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้บริหารต้องรับรู้หน้าที่และบทบาทของแต่ละคน รู้ความรู้ ความสามารถ เพื่อนำมามอบหมายงาน พัฒนาศักยภาพการทำงาน และส่งเสริมให้ทุกคนทำหน้าที่ได้เต็มความสามารถ

รวมถึงให้รางวัล ความดีความชอบในผลการทำงานที่ดีที่สอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์ขององค์กรและหน่วยงาน ไม่ใช่ตามใจผู้บริหารที่ต่างจากเถ้าแก่ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินการลงทุนเอง


การบริหารงานในยุคที่คนทำงานมีความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียนมา ในหน้าที่ที่เข้ามาทำงาน จึงต้องเป็นการทำงานร่วมกัน จึงได้ประโยชน์จากความสามารถของแต่ละคนได้เต็มที่ ช่วยกันคิด แบ่งกันทำตามหน้าที่และบทบาท

ที่สำคัญต้องตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร คือทำให้องค์กรมีความเจริญตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่ต้องสอดคล้องกับการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของความต้องการและเทคโนโลยีที่พัฒนาให้ทัน ให้ใช้ให้ดี พอดี มีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่ม

 


อย่างไรก็ตาม เถ้าแก่ที่เป็นเจ้าของกิจการที่เป็นผู้บริหาร ก็ต้องทำงานในบทบาทหน้าที่จึงสามารถสร้างผลการทำงานได้ดีขึ้น ไม่ใช่แค่สั่งงานและสั่งการเท่านั้น ที่จะทำให้พลาดจากการใช้สิ่งดี ๆ ของคนทำงานแต่ละคนไป 


Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 August 2021 08:36 Modified: 16 August 2021 08:36 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊).
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.239.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ