นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 364
ความเห็น: 0

เรียนรู้กับความรู้

การอยู่ดีในยุคการเรียนรู้ ไม่ใช่การมีความรู้ ไม่ใช่ต้องทำงานหนัก แต่ต้องรู้หลักการใช้ การอยู่ การใช้เวลา การใช้ชีวิต ด้วยการรู้เท่าทันทันเหตุการณ์ ทันเทคโนโลยี และทันชีวิตของตัวเอง

 

 

 

 

 

ในยุคที่ทุกสิ่งเปลี่ยน พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนสิ่งที่เคยใช้ ความรู้เดิมที่มี

วิธีการเดิมที่เคยใช้ได้ดีอาจใช้ได้ไม่ดี ไม่มีใครใช้ และติดขัดกับการทำงาน การดำรงชีวิต 

อย่างใครไม่สามารถติดต่อกับระบบออนไลน์ การใช้เทคโนโลยี การใช้ระบบมือมือก็จะเสียเปรียบ เสียหาย จนถึงทำงานบางอย่างไม่ได้ เช่น การรับสวัสดิการของรัฐ การจองฉีดวัคซีน การขายของออนไลน์ การทำหน้าที่เป็นพนักงานรับส่งอาหาร การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงการเดินทางด้วยการใช้แผนที่ออนไลน์ เป็นต้น

 


สิ่งที่ทำให้ไม่ตกยุค ติดตามโลก ติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ทัน คือต้องมีกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ตลอดเวลา


กระบวนเรียนรู้ ทำให้รู้ที่มา ที่ไป รู้เหตุ รู้ผล รู้ว่าใช้อะไร อะไรบ้าง รู้เลือกใช้ให้พอดี เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีทางเลือกที่ดีและดีกว่า

กระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรียนความรู้ที่เรียนแล้วรู้ แต่ต้องรู้คิดการใช้ ผลการใช้ ดี ไม่ดี มีปัญหา ในสถานการณ์ใด และสภาพการณ์ใด เพื่อเลือกใช้ให้ได้ดี ไม่ใช้ในทางไม่ดี คือรู้มากกว่าความรู้ ที่รู้สถานการณ์ สภาพการณ์

กระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้รู้คิดต่าง ใช้ต่าง ให้ดีกว่า มีทางใหม่ งอกงาม รู้ปรับทำ ปรับใช้ ให้ดีกว่าคือพัฒนา เจริญ และตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน


การจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนจากเน้นการสอนมาเป็นเรียนกระบวนการเรียนรู้

ต้องจัดทำคำศัพท์ในสาขาที่สอนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และปรับให้ทันสมัยตลอดเวลา ที่หลายคนมักคุ้นกับคำว่า update


ต้องสอนให้รู้จักหา ติดตามความรู้ แหล่งความรู้ และฉลาดในการเรียนรู้ เพราะปัจจุบันมีความรู้ปลอมมากมาย ที่เรียกว่า fake จึงต้องวิธีการตรวจสอบว่าเป็นจริง เชื่อถือได้ และทันสมัย เพราะหลายเรื่องเป็นเรื่องจริงแต่เก่า ใช้การไม่ได้แล้ว


ต้องสอนให้รู้จักกระบวนการคิด การใช้ วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ข้อได้เปรียบ เงื่อนไขการใช้ให้ได้ดี รู้จากคู่แข่ง คู่เปรียบเทียบ แบบรู้เขา รู้เรา และสร้างจุดเด่น จุดขาย

ต้องสอนให้รู้จักวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่วนรวม สิ่งแวดล้อม ต่อสังคม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข อยู่อย่างพึ่งพากันตามหน้าที่ทางสังคม ตามอาชีพต่าง ๆ เพราะไม่มีใครอยู่เดี่ยว ๆ ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน


การประเมินผลไม่ใช่ที่การตรวจสอบความจำ ความรู้ แต่ต้องดูที่พัฒนาการเรียนรู้ รู้หาร รู้ใช้ คิดเป็น คิดอย่างมีเหตุมีผล และผลกระทบ คือตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

 


การอยู่ดีในยุคการเรียนรู้ ไม่ใช่การมีความรู้ ไม่ใช่ต้องทำงานหนัก แต่ต้องรู้หลักการใช้ การอยู่ การใช้เวลา การใช้ชีวิต ด้วยการรู้เท่าทันทันเหตุการณ์ ทันเทคโนโลยี และทันชีวิตของตัวเอง

 

การเรียนกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษา แต่เป็นการจัดการใช้ชีวิตของทุกคน หากต้องการชีวิตที่ดี พอดี และดีพอ

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 สิงหาคม 2564 08:54 แก้ไข: 18 สิงหาคม 2564 08:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊).
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.239.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ