นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กันลืมและทำให้ได้ดี 57 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 92 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 85 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 91 0
บริหารงาน 360° 108 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 119 0
ค่าขององค์กร 98 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 150 0
การรับผิดชอบ 101 0
คนเก่งขององค์กร 140 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 114 0
การบริหารแบบรักษาการ 99 0
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 113 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 140 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 112 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 159 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 133 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 114 0
ค่าการทำวิจัย 120 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 177 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 129 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 153 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 171 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 152 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 124 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 151 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 147 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 164 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 139 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 147 0
Millionaire & Billionaire 161 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 147 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 152 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 168 0
วาทะ ตบะในการพูด 173 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 122 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 166 0
ค่าการใช้ความรู้ 149 0
การสร้างค่าในชีวิต 151 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 109 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 176 0
คิดค่าการใช้เวลา 144 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 168 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 184 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 191 0
การทำให้หายกลัว 151 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 172 0
ค่างานสนับสนุน 245 0
สร้างค่าจากการสอบ 228 0
ค่าความรู้ 194 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 226 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 256 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 146 0
มือที่สามทางการตลาด 217 0
ได้ทำกับทำได้ 165 0
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 157 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 269 0
ค่าของคำถาม 193 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 270 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 185 0
คน 4.0 318 0
หวงแหน กับ หวงของ 210 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 176 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 243 0
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 245 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 264 0
คนมีอนาคต 250 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 186 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 221 0
เกษตรธุรกิจ 404 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 330 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 411 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 198 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 268 1
คนทันโลก 171 0
การนำอย่างมีระบบ 165 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 179 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 191 0
ความเสี่ยงการเกษตร 197 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 170 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 229 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 180 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 181 0
คิดทำแบบผู้นำ 205 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 189 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 249 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 266 1
เปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน 262 0
ความสำเร็จเกิดได้จากวิสัยทัศน์และค่านิยม 214 0
ฝันที่เป็นจริงต้องมีชีวิต 207 0
บอลโลก2018: อดีตไม่ประกันปัจจุบัน 198 0
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า 229 0
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ 216 0
คนส่วนเกิน 276 0
ประเมินความดีความไม่ชอบ 235 0
ต้องมุ่งมั่นจริงจึงประกันความสำเร็จ 210 2
ขอบคุณทีมหมูป่าอะคาเดมี่ เชียงราย 230 0
คนมีค่า/ภาระ 226 0
คนมีค่าที่ 183 0
ค่าคน 251 0