นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทำงานยุคเอไอ 35 0
สมองกล สมองคน 76 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 148 3
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 118 0
การทำให้อยู่ดีมีสุข 126 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 217 2
ทำแผนกลยุทธ์ 194 1
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 196 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 200 1
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 195 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 226 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 209 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 185 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 246 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 262 2
ดี 239 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 226 1
แพ้ 245 1
ฝึกทำความสำเร็จ 191 1
การทำให้ดี 231 3
อย่าหยุดฝัน 184 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 199 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 180 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 170 1
คนเจริญ 158 1
ความเป็นมืออาชีพ 186 2
อดได้จึงได้ดี 183 2
ค่าการทำงาน 198 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 307 3
ปัญหาการทำงาน 245 1
เจริญ คือ 244 1
ติชมตนเอง 215 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 254 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 213 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 211 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 208 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 214 2
ต้นทุนชีวิต 227 1
การทำให้ใด้ดี 229 2
คนประสบความสำเร็จ 218 2
คนมีดี คนดี 228 3
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 181 2
ยาก ง่าย ได้ เสีย 172 3
ชีวิตไม่ใช่ของตนคนเดียว 205 4
ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด 175 1
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 177 1
ฟังให้ได้ดี 163 1
อดทนให้ได้ดี 205 3
คนมีความรู้ กับ ผู้รู้ 163 0
ยิ่งยากยิ่งแข็งแรง ยิ่งง่ายยิ่งอ่อนแอ 178 0
อยากเจริญต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ 184 1
การศึกษาช่วง COVID-19 305 2
กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร 249 8
ความซื่อสัตย์สำคัญนะ 213 3
แอพเช็คลิสต์ covid-19 223 2
เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 186 3
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 212 3
เสร็จกับความสำเร็จ 193 1
COVID ติดปีก 196 1
การสร้างค่าเพิ่ม 209 8
ชนะ-แพ้มีทุกวัน 196 1
เข็ดก่อนทำ 189 0
อะไรทำให้ได้ดี/ไม่ดี 251 1
รับพรให้เป็นจริง 195 0
การทำให้สมหวัง 206 1
หน้าที่การประเมิน 295 0
ค่าของทุกอย่างอยู่ที่การใช้ 327 1
ทำงานให้เหมือนเรียนหลายวิชา 246 1
อยู่ร่วมกันตามความจริง 256 1
เรียนให้ได้ดี 354 6
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 222 0
COVID-19 โรคยุคโลกาภิวัตน์ 376 4
Reasons to exist 238 1
อย่าใช้เวลาจำกัดค่าตน 245 0
ชัยชนะการแข่งขันคือทำให้แข็งแรงขึ้น 229 0
ใครทำให้เราดี 263 0
อยากเจริญต้องทำให้เจริญ 235 0
แพ้เป็นคือชนะ 375 1
ช่วยกันให้คุณค่าของมากกว่าค่าธุรกิจ 311 0
ทำตามที่สอนใคร ๆ 260 0
เล็ก-ใหญ่ใช้สร้างค่า 339 0
โชคดี โชคร้ายต้องทำให้เป็นโชคดี 275 2
ครู อาจารย์ต้องสอนคนไม่ใช่สอนความรู้ 438 5
ไม่มี ทำก็มี 256 0
ยิ่งยาก ยิ่งได้ค่า 304 1
ทำดีแบบทำตามและทำเอง 264 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 605 6
เสร็จ เจริญ สำเร็จ 274 1
เวลาที่ใช้ สิ่งที่ทำและได้ 232 1
Happy ending 316 1
ความขี้เกียจของคนประสบความสำเร็จ 251 1
ประกันคุณภาพคำขวัญ 435 1
สิ่งอยากทำ สิ่งไม่อยากทำ 275 1
ของดีต้องจดไว้จำนำไปใช้ 271 3
ผู้ใหญ่ต้องระวังต้องสร้างค่า 309 2
ค่าของ ค่าคน 340 1
ความเป็นไทย ใส่ใจลูกค้า 337 4
คิด ทำ แบบจำกัด หรือ ขยายค่า 289 2
ติชมตนเอง 269 2
การทำงานยุคเอไอ 360 3