นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Value chain working 16 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 28 0
ปัญญากับปัญหา 39 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 32 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 36 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 32 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 35 1
แก้ความเบื่อหน่าย 37 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 40 0
หน้าที่ชีวิตคน 46 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 49 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 56 1
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 64 1
ทำได้ ทำเป็น 46 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 50 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 51 1
ละครจบ 43 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 47 0
เส้นตาย เส้นเป็น 65 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 67 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 72 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 66 0
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 64 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 68 1
ผู้กองยอดรัก 81 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 61 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 114 3
ความซนของผู้ใหญ่ 88 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 80 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 92 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 94 6
ผลักดัน สนับสนุน 116 1
ของดี ของขยะ 81 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 73 0
ชีวิตเลือกได้ 110 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 60 0
รางวัลคน รางวัลของ 73 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 83 0
Learning is tool for self developing 161 0
Learning by working 168 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 126 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 182 0
หมั่นสอนตัวเอง 87 0
เสริมกับต้าน 160 0
ผลได้ ผลกระทบ 115 1
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 127 1
จัดอนาคต 103 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 83 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 210 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 121 1
อุดหนุน สนับสนุน 108 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 99 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 121 2
Learning as doing business 135 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 128 1
ยากลำบากกับท้าทาย 138 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 143 4
การใช้อนาคต 128 1
ดื้อพัฒนา 119 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 140 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 152 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 151 1
กินดี อยู่ดี 110 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 121 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 187 0
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 142 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 126 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 168 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 143 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 129 0
ความจำกับความเข้าใจ 152 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 162 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 155 3
มองการณ์ไกล 173 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 191 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 154 0
Deployment การถ่ายทอด 163 10
การลงทุนสร้างชีวิต 110 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 193 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 159 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 162 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 123 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 136 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 155 0
การสร้างค่าตน 179 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 174 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 145 0
ดีได้ที่ใจ 214 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 143 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 186 0
วัดค่าความสำเร็จ 156 0
ศัตรูภายใน 204 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 114 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 176 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 185 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 139 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 186 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 172 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 178 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 189 0