นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 19 0
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 38 0
การทำงาน 57 0
ฟองสบู่ 61 0
ของดีของไทย 68 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 95 0
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 90 0
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 97 0
การยกย่องให้ได้ดี 83 0
เถ้าแก่ 88 0
ประเมินค่าตนเอง 92 0
Adaptability 91 1
ความพยายามสะสม 84 0
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 104 0
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 104 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 116 0
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 107 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 109 0
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 118 0
ชีวิตคือการทดลอง 101 0
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 111 0
ทำงานให้เจริญ 105 0
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 117 0
หลักการทำงานดีมีสุข 113 0
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 116 0
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 114 0
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 133 0
มืออาชีพ 137 1
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 107 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 129 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 138 2
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 304 10
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 130 0
ช้อปให้ทันสมัย 125 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 154 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 127 0
คนเก่ากับคนใหม่ 125 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 155 0
พลังบวก พลังลบ 144 0
การประชาสัมพันธ์ 132 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 145 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 139 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 128 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 143 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 147 0
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 118 1
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 120 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 156 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 178 0
การเข้าสังคมออนไลน์ 189 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 180 0
Smarter than smart  144 0
ความดี ความชอบ 195 2
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 203 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 209 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 169 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 208 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 191 0
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 230 2
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 220 0
Smart people vs Smart worker 204 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 216 0
สติมี ปัญญาได้ดี 148 0
Value chain working 223 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 159 0
ปัญญากับปัญหา 203 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 150 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 177 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 217 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 186 1
แก้ความเบื่อหน่าย 131 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 206 0
หน้าที่ชีวิตคน 134 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 171 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 249 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 138 1
ทำได้ ทำเป็น 121 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 128 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 124 1
ละครจบ 110 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 114 0
เส้นตาย เส้นเป็น 150 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 160 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 141 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 130 0
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 230 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 138 1
ผู้กองยอดรัก 167 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 161 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 202 3
ความซนของผู้ใหญ่ 169 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 154 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 147 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 163 6
ผลักดัน สนับสนุน 285 1
ของดี ของขยะ 152 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 132 0
ชีวิตเลือกได้ 179 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 108 0
รางวัลคน รางวัลของ 132 0