นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 22 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 33 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 41 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 52 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 77 0
เลือกตั้ง สส 2562 86 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 81 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 93 0
แนวทางการพัฒนา 103 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 116 1
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 101 1
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 104 2
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 103 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 78 3
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 79 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 108 0
คนฉลาดต้องมีสติ 142 0
ทุกคนมีโชค 129 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 168 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 113 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 160 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 171 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 123 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 110 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 153 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 113 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 108 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 102 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 145 0
สังคมนิยม 101 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 140 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 99 0
บุญ บาป กับการทำงาน 101 0
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 141 2
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 141 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 126 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 166 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 192 0
ความรู้กับความสำคัญ 235 0
งานน้อยใครว่าดี? 156 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 196 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 214 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 142 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 175 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 115 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 113 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 130 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 104 0
ดื้อตาขุ่น 130 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 139 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 198 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 142 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 160 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 115 0
กิจกรรม กิจการ 143 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 145 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 154 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 156 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 162 0
พลังคิดบวก คิดลบ 152 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 196 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 183 0
ยุค big data 201 0
สังคมคุณภาพ 297 0
นักเรียนกับนักศึกษา 236 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 215 2
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 238 0
อาหารตามสั่งยุค 4.0 183 0
วันเด็ก 2562 165 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 259 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 375 0
สติในตัวตน 193 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 243 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 351 7
ทำดีให้ตัวเอง 173 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 270 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 135 0
การประกันอนาคต 224 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 227 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 364 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 269 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 185 0
ฝึกความเก่ง 288 0
ทำได้กับทำเป็น 197 0
ทำงานให้ได้ดี 174 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 192 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 166 0
อะไรคือ 4.0 253 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 158 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 207 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 181 0
Smart อัจฉริยะ 208 0
ปัญญา ปัญหา 204 0
เจริญใครว่าสะดวก 221 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 171 0
ทีมงานเข้มแข็ง 235 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 192 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 361 0
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 341 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 401 0