นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทีมเดียวกัน 31 1
การปรับตัว 46 1
ค่าของชีวิต 76 1
ทำงานให้ได้ดี มีดี 79 2
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ 89 1
หมั่นตรวจตัวเองว่าดีหรือยัง 96 1
ไม่มีอะไรดีเท่าเราฉลาดเอง 124 1
จงหวังดีกับตัวเอง 107 1
บทบาทหัวหน้าที่ดี 115 1
ปัญหาของความรู้ 2 แก้ปัญหา 101 1
ปัญหาของความรู้ 1 122 1
จัดการนัดหมายเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี 131 1
ตรวจผลปีเก่า ปรับตัวปีใหม่ 107 1
ฝึกนิสัยเหมือนติดกระคุมเม็ดแรก 136 1
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้ 145 4
คุณค่าการประเมิน 2.ค่าต้องเป็นจริง 142 1
คุณค่าการประเมิน 1.ค่าไม่เป็นจริง 161 5
ทำสงครามหรือป้องกัน 192 1
ค่าคนเก่ง 195 1
สอนตัวเอง 194 1
หน้าที่พลเมือง 185 1
สติคือความรู้ ความจำ ความจริง และความดี 183 1
มุ่งมั่นคือการสร้างความสำเร็จ 195 4
ปรับเปลี่ยน 196 1
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา 196 3
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง 189 3
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 221 1
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 235 1
ปัญญา ปัญหา 268 2
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 224 0
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 264 1
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 242 1
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 256 3
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 274 2
หัวหน้า 247 1
เบื่อให้ได้ดี 225 1
ใครให้เกียรติใคร 265 3
พัฒนาจากทีมงาน 265 2
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 248 1
ค่าวิชา ค่าสินค้า 292 2
แข่งให้ดีกว่า 235 2
เป้าหมายการเรียน 248 2
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 242 1
ประเมินเพื่อความเจริญ 224 2
ทำให้ได้เต็มที่ 220 2
คำภาษาอังกฤษ 398 1
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 262 1
หล่อสวยดีของใครของมัน 297 2
เรียนรู้จักตัวเอง 253 1
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 218 1
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 252 3
ของเสียออนไลน์ 190 2
เรียนรู้ เรียนความรู้ 158 0
ดี-เลว 176 1
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 218 1
วันหยุดคุณภาพ 289 1
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 288 1
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 214 0
ทำให้ดีมีค่า 216 1
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 222 0
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 218 0
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 231 1
การสร้างค่า 214 1
เจริญ 185 0
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 199 1
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 298 2
ความทนทานของเทคโนโลยี 218 0
อิสระทางการเงิน 346 1
ไม่มี ทำให้มี 233 0
คิดกลับด้านด้วยการทำ 215 0
คนมีค่า 334 1
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 256 1
คนได้ดีที่คิด 280 0
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 283 1
เจริญดี 267 1
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 239 1
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 206 0
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 210 0
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 234 1
การเรียนกับการศึกษา 220 0
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 224 1
University is a world of learning 206 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 212 0
Goal and milestone 255 2
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 288 6
ทำดีให้มีค่า 221 0
แข็งแรงเข้าไว้ 220 0
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 314 0
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 383 0
ขยะ 317 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 272 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 376 1
เพิ่มค่าการทำงาน 263 0
เคลียร์แรมสมอง 280 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 367 1
ขี้เกียจ 246 1
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 333 1
Team leading 235 1
การศึกษาให้เกิดค่า 318 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 378 2