นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ภูมิคุ้มกัน 58 0
คิดไปข้างหน้า 86 6
ความดีความชอบ(ธรรม) 191 6
อ่านออก เขียนได้ 123 0
หน้าที่คือความสำเร็จ 326 1
เก่ง 138 1
ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ 256 1
ปรุงรสงาน 151 1
ผิดพลาด ล้มเหลว สำเร็จมากกว่าสำเร็จ 300 1
ให้ความเป็นจริงพูด แต่ระวังการพูดที่ไม่เป็นจริง 202 13
ค่าจริงของการประเมิน 241 0
สร้างโอกาส 1186 2
ชีวิตที่ดี 435 4
เชื่อมั่น ดื้อรั้น อวดดี 486 14
พึ่งพา พึ่งพิง พึ่งพัง 407 4
ดี ดีมาก ดีเด่น ดีเยี่ยม 492 5
การสื่อสารองค์กรให้ชนะ 349 3
ฝันใหญ่ยิ่งได้มาก ฝันเล็กยิ่งได้น้อย 642 24
อยากได้ดีต้องคิดบวก 324 3
วัตถุประสงค์ต้องทำให้ตรง 363 2
เรียนดีกับรียนให้ได้ดี 356 2
Bottom up planning 448 1
เดี๋ยวนั้นสำคัญนะ 356 3
ชีวิตคุณภาพต้องประกันคุณภาพชีวิต 550 7
สินค้าเทคโนโลยี ขายความสามารถไม่ใช่ขายสินค้า 371 6
ความสุข 302 0
ความคิดนั้นสำคัญกับชีวิต 293 2
ใช้ชีวิตให้ง่าย ดี เจริญ 378 3
ชีวิตคือการสร้างค่า 326 2
รองานให้ได้งาน 468 9
คิดแบบชนะ หรือ แพ้ 343 3
ระบบคัดคน คนต้องคัดตัวเอง 497 11
ใช้ชีวิตดั่งสายน้ำ 454 1
เป้าหมายสำคัญนะ 403 1
ความพยายามทำให้เจริญ 500 1
ชีวิตที่ดีต้องมีพัฒนา 442 1
ภูมิรู้กับความรู้ 1046 2
วัตถุประสงค์การเรียน 560 1
ค่าการสอบ 494 1
เงื่อนไขความสำเร็จ 602 3
การศึกษายุคพัฒนา 536 1
พยามยามให้ได้ ให้ดี 425 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 340 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 446 2
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 448 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 473 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 489 1
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 383 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 453 1
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 462 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 446 0
ได้ยินกับการฟัง 488 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 444 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 521 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 495 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 572 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 438 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 452 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 430 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 406 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 415 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 450 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 441 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 433 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 511 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 501 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 523 2
งานยุคเอไอ 826 24
คิดดี ทำดี ได้ดี 619 20
การสร้างฝันให้ได้จริง 523 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 581 3
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 511 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 618 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 560 1
มรรค ผล 513 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 533 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 455 0
มีดีต้องใช้เป็น 535 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 438 0
ทำงานยุคเอไอ 455 0
สมองกล สมองคน 512 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 1190 40
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 591 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 573 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 616 2
ทำแผนกลยุทธ์ 596 3
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 602 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 616 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 566 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 607 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 557 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 464 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 569 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 548 2
ดี 566 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 546 1
แพ้ 502 1
ฝึกทำความสำเร็จ 467 1
การทำให้ดี 599 9
อย่าหยุดฝัน 512 2