นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 14 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 35 0
กินดี อยู่ดี 34 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 43 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 52 0
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 53 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 41 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 47 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 53 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 46 0
ความจำกับความเข้าใจ 62 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 69 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 70 3
มองการณ์ไกล 63 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 66 0
ค่าการศึกษาหาความรู้ 67 0
Deployment การถ่ายทอด 60 5
การลงทุนสร้างชีวิต 58 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 68 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 67 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 90 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 68 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 62 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 76 0
การสร้างค่าตน 72 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 76 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 82 0
ดีได้ที่ใจ 95 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 84 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 96 0
วัดค่าความสำเร็จ 80 0
ศัตรูภายใน 101 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 65 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 78 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 95 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 71 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 105 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 81 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 98 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 97 0
อดเพื่อออม 138 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 118 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 128 0
อยู่ดีต้องมีธรรม 121 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 137 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 111 3
หลงทาง ได้ทาง 104 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 131 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 138 1
พึ่งพา 147 0
ค่าของความรู้ 115 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 108 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 127 0
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 118 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 125 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 126 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 127 0
พลังบวก พลังลบ 115 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 115 0
เกียรตินั้นใครให้ 157 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 154 0
พลัง หรือ ภาระ 125 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 121 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 141 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 139 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 149 0
ปลายเปิด ปลายปิด 139 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 134 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 146 0
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 138 0
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 172 1
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 181 3
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 144 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 155 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 169 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 138 0
คนสำคัญ 155 0
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 198 2
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 162 0
ค่าความเห็นต่าง 185 5
หน้าที่ของ สส 135 0
เวลาจริง เวลาใจ 155 0
การให้มากกว่าการได้ 170 0
(คำ)แก้ตัว 145 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 158 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 155 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 155 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 156 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 235 0
เลือกตั้ง สส 2562 200 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 209 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 193 0
แนวทางการพัฒนา 207 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 263 2
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 224 1
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 511 5
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 248 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 232 3
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 179 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 228 0