นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เชื่อมั่น ดื้อรั้น อวดดี 74 1
พึ่งพา พึ่งพิง พึ่งพัง 129 2
ดี ดีมาก ดีเด่น ดีเยี่ยม 269 3
การสื่อสารองค์กรให้ชนะ 150 3
ฝันใหญ่ยิ่งได้มาก ฝันเล็กยิ่งได้น้อย 265 2
อยากได้ดีต้องคิดบวก 171 2
วัตถุประสงค์ต้องทำให้ตรง 241 1
เรียนดีกับรียนให้ได้ดี 204 2
Bottom up planning 276 1
เดี๋ยวนั้นสำคัญนะ 182 1
ชีวิตคุณภาพต้องประกันคุณภาพชีวิต 293 3
สินค้าเทคโนโลยี ขายความสามารถไม่ใช่ขายสินค้า 160 1
ความสุข 163 0
ความคิดนั้นสำคัญกับชีวิต 158 0
ใช้ชีวิตให้ง่าย ดี เจริญ 209 1
ชีวิตคือการสร้างค่า 177 0
รองานให้ได้งาน 217 4
คิดแบบชนะ หรือ แพ้ 199 2
ระบบคัดคน คนต้องคัดตัวเอง 305 2
ใช้ชีวิตดั่งสายน้ำ 328 1
เป้าหมายสำคัญนะ 295 1
ความพยายามทำให้เจริญ 371 1
ชีวิตที่ดีต้องมีพัฒนา 297 0
ภูมิรู้กับความรู้ 325 2
วัตถุประสงค์การเรียน 386 1
ค่าการสอบ 361 1
เงื่อนไขความสำเร็จ 391 2
การศึกษายุคพัฒนา 344 0
พยามยามให้ได้ ให้ดี 294 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 216 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 248 0
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 304 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 311 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 334 0
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 280 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 323 0
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 360 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 348 0
ได้ยินกับการฟัง 386 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 334 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 413 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 381 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 404 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 310 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 352 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 320 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 288 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 307 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 332 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 339 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 338 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 414 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 402 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 357 1
งานยุคเอไอ 584 8
คิดดี ทำดี ได้ดี 442 7
การสร้างฝันให้ได้จริง 410 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 469 3
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 401 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 506 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 457 1
มรรค ผล 400 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 431 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 329 0
มีดีต้องใช้เป็น 435 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 337 0
ทำงานยุคเอไอ 350 0
สมองกล สมองคน 394 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 831 15
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 472 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 456 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 506 2
ทำแผนกลยุทธ์ 468 2
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 486 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 507 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 457 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 503 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 462 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 361 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 458 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 446 2
ดี 465 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 434 1
แพ้ 407 1
ฝึกทำความสำเร็จ 369 1
การทำให้ดี 472 9
อย่าหยุดฝัน 399 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 408 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 372 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 359 1
คนเจริญ 352 1
ความเป็นมืออาชีพ 409 2
อดได้จึงได้ดี 394 2
ค่าการทำงาน 412 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 571 3
ปัญหาการทำงาน 469 1
เจริญ คือ 460 1
ติชมตนเอง 437 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 478 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 451 1