นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 65 0
คน 4.0 89 0
หวงแหน กับ หวงของ 110 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 88 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 110 0
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 130 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 145 0
คนมีอนาคต 143 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 111 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 129 0
เกษตรธุรกิจ 231 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 194 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 239 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 125 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 155 1
คนทันโลก 112 0
การนำอย่างมีระบบ 114 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 117 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 124 0
ความเสี่ยงการเกษตร 141 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 122 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 167 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 126 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 137 0
คิดทำแบบผู้นำ 146 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 134 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 190 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 190 1
เปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน 174 0
ความสำเร็จเกิดได้จากวิสัยทัศน์และค่านิยม 157 0
ฝันที่เป็นจริงต้องมีชีวิต 149 0
บอลโลก2018: อดีตไม่ประกันปัจจุบัน 154 0
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า 174 0
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ 147 0
คนส่วนเกิน 206 0
ประเมินความดีความไม่ชอบ 181 0
ต้องมุ่งมั่นจริงจึงประกันความสำเร็จ 144 2
ขอบคุณทีมหมูป่าอะคาเดมี่ เชียงราย 154 0
คนมีค่า/ภาระ 177 0
คนมีค่าที่ 129 0
ค่าคน 192 0
ฟังใครไม่เป็นคือพัฒนาไม่ได้ 187 1
ค่านิยมกับวิสัยทัศน์ 221 3
การศึกษาต้องพัฒนาคนด้วยการทำงานจริง 197 0
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถคน 185 0
Book to life ความท้าทายการศึกษา 4.0 177 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา 217 0
สอนตัวเอง 199 0
ทางสู่ความเจริญในการทำงาน 174 0
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์ 161 0
การเคารพนับถือตัวเอง 230 0
น้ำพักน้ำแรง 163 0
เรียนกับเรียนรู้ 169 0
ได้กับมีปริญญา 165 0
ค่าการบริการคือความประทับใจ 162 0
อย่าคิดมาก ต้องคิดให้เป็น 179 0
จัดข้อมูลชีวิตพิชิตอนาคต 182 0
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 180 0
ความซื่อสัตย์คือหลักประกันความสำเร็จ 262 0
New active learning 224 1
Old active learning 267 1
ครอบครัวโชคดีบอลโลก 226 1
ทำอะไรไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องคิดทำให้พอดี 197 1
สร้างอนาคตที่ดีต้องรู้จักตัวเอง 207 0
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 182 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 246 2
ตัวบวก ตัวลบ 246 0
เอาใจกับเกรงใจ 214 0
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์ 219 0
ช่วยกันหาใช้ค่าของดี 239 1
ยุคค้าขายต้องทำแต่ดี 216 0
ลด เพิ่ม ไหนดีกว่า 262 0
ชีวิตจริงยิ่งกว่าเข้าห้องสอบ 201 0
คิดบวกทำบวกได้บวก คิดลบทำลบได้ลบ 171 0
พ่อแม่ไม่สั่งสอน 277 0
ธุรกิจทุเรียนกับคนไทย 213 0
ทุเรียนทอง 213 0
ทำงาน ทำอาชีพ 215 0
ให้คำปรึกษาตัวเอง 185 0
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 293 0
คน(อ)ยากจน 225 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 204 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 180 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 191 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 258 0
ใครทำให้ได้ดี 242 0
ทำอย่างท้าทาย 326 1
ตรวจความมั่นคง 202 0
การสร้างคนอนาคต 282 0
คนไทยคนเทศยุคสอง 229 0
นักเรียน นักศึกษา 280 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 250 2
การทำงานให้เจริญ 266 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 251 0
งาน 296 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 272 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 312 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 228 0
คาดหวังกับความหวัง 224 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 251 0