นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ได้กับมีปริญญา 13 0
ค่าการบริการคือความประทับใจ 58 0
อย่าคิดมาก ต้องคิดให้เป็น 76 0
จัดข้อมูลชีวิตพิชิตอนาคต 81 0
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 79 0
ความซื่อสัตย์คือหลักประกันความสำเร็จ 102 0
New active learning 101 1
Old active learning 126 0
ครอบครัวโชคดีบอลโลก 140 1
ทำอะไรไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องคิดทำให้พอดี 116 1
สร้างอนาคตที่ดีต้องรู้จักตัวเอง 120 0
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 119 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 147 1
ตัวบวก ตัวลบ 176 0
เอาใจกับเกรงใจ 163 0
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์ 180 0
ช่วยกันหาใช้ค่าของดี 180 1
ยุคค้าขายต้องทำแต่ดี 165 0
ลด เพิ่ม ไหนดีกว่า 175 0
ชีวิตจริงยิ่งกว่าเข้าห้องสอบ 160 0
คิดบวกทำบวกได้บวก คิดลบทำลบได้ลบ 131 0
พ่อแม่ไม่สั่งสอน 223 0
ธุรกิจทุเรียนกับคนไทย 168 0
ทุเรียนทอง 180 0
ทำงาน ทำอาชีพ 172 0
ให้คำปรึกษาตัวเอง 154 0
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 216 0
คน(อ)ยากจน 176 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 168 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 145 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 158 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 220 0
ใครทำให้ได้ดี 205 0
ทำอย่างท้าทาย 241 1
ตรวจความมั่นคง 166 0
การสร้างคนอนาคต 233 0
คนไทยคนเทศยุคสอง 196 0
นักเรียน นักศึกษา 236 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 201 2
การทำงานให้เจริญ 233 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 204 0
งาน 233 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 204 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 271 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 183 0
คาดหวังกับความหวัง 190 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 192 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 166 0
เก่งเรียน เก่งงาน 155 0
ตรวจค่าก่อนซื้อของใช้ 164 0
การศึกษาคือโอกาส 268 0
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 177 0
มองใกล้ มองไกล 173 0
กิจการให้เป็นกิจกรรม 204 0
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน? 190 1
fintech กับความปลอดภัย 170 0
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 184 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 167 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 151 0
สร้างโอกาส 165 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 156 0
จริง ปลอม ในชีวิต 178 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 377 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 214 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 181 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 229 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 138 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 145 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 149 1
Fintech กับระบบราชการ 208 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 157 0
เมาไม่ขับ 197 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 363 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 162 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 134 0
ค่าการทำให้ได้ 153 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 145 0
Active learning is learning by doing 306 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 221 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 207 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 173 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 195 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 228 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 202 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 225 1
ทำงานยุคใหม่ 223 0
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 179 0
ทุกคนมีดีต่างกัน 223 1
ภาพลักษณ์ 211 0
คนพัฒนาแล้ว 205 0
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด 202 1
ทำงานดีมีค่าต้องมีผลงาน 152 0
ทำให้ได้ดีในชีวิตอย่าคิดนาน 169 0
ข้อไม่ดีคือทางพัฒนา 213 0
วิธีพัฒนาชีวิตให้ดี 174 0
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน 313 0
เพื่อนร่วมทาง ตั้งสติก่อนเดินทาง 362 1
พลังความใหม่ พลังความเก่า 176 0
เหมาะ 236 1
แก้ปัญหาการไม่ได้ดี 245 1