นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ชีวิตคุณภาพต้องประกันคุณภาพชีวิต 52 0
สินค้าเทคโนโลยี ขายความสามารถไม่ใช่ขายสินค้า 53 0
ความสุข 77 0
ความคิดนั้นสำคัญกับชีวิต 86 0
ใช้ชีวิตให้ง่าย ดี เจริญ 137 1
ชีวิตคือการสร้างค่า 108 0
รองานให้ได้งาน 112 2
คิดแบบชนะ หรือ แพ้ 130 2
ระบบคัดคน คนต้องคัดตัวเอง 184 2
ใช้ชีวิตดั่งสายน้ำ 196 1
เป้าหมายสำคัญนะ 190 1
ความพยายามทำให้เจริญ 216 0
ชีวิตที่ดีต้องมีพัฒนา 185 0
ภูมิรู้กับความรู้ 217 0
วัตถุประสงค์การเรียน 265 0
ค่าการสอบ 261 0
เงื่อนไขความสำเร็จ 263 1
การศึกษายุคพัฒนา 228 0
พยามยามให้ได้ ให้ดี 207 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 161 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 179 0
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 233 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 244 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 264 0
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 228 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 274 0
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 305 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 302 0
ได้ยินกับการฟัง 333 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 282 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 369 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 325 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 315 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 265 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 306 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 275 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 242 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 262 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 284 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 289 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 297 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 359 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 347 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 312 1
งานยุคเอไอ 464 2
คิดดี ทำดี ได้ดี 333 1
การสร้างฝันให้ได้จริง 368 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 425 3
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 355 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 457 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 409 1
มรรค ผล 353 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 383 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 290 0
มีดีต้องใช้เป็น 390 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 291 0
ทำงานยุคเอไอ 304 0
สมองกล สมองคน 347 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 684 13
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 423 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 417 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 465 2
ทำแผนกลยุทธ์ 418 1
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 435 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 456 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 414 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 452 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 418 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 326 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 413 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 406 2
ดี 420 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 389 1
แพ้ 365 1
ฝึกทำความสำเร็จ 331 1
การทำให้ดี 420 9
อย่าหยุดฝัน 353 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 365 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 332 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 311 1
คนเจริญ 304 1
ความเป็นมืออาชีพ 365 2
อดได้จึงได้ดี 344 2
ค่าการทำงาน 364 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 524 3
ปัญหาการทำงาน 425 1
เจริญ คือ 415 1
ติชมตนเอง 393 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 424 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 405 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 392 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 383 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 402 2
ต้นทุนชีวิต 379 1
การทำให้ใด้ดี 454 3
คนประสบความสำเร็จ 367 2
คนมีดี คนดี 353 3
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 323 2
ยาก ง่าย ได้ เสีย 314 3
ชีวิตไม่ใช่ของตนคนเดียว 375 6