นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 46 0
เสร็จ เจริญ สำเร็จ 68 1
เวลาที่ใช้ สิ่งที่ทำและได้ 85 1
Happy ending 112 1
ความขี้เกียจของคนประสบความสำเร็จ 97 1
ประกันคุณภาพคำขวัญ 119 1
สิ่งอยากทำ สิ่งไม่อยากทำ 130 1
ของดีต้องจดไว้จำนำไปใช้ 130 2
ผู้ใหญ่ต้องระวังต้องสร้างค่า 152 2
ค่าของ ค่าคน 145 1
ความเป็นไทย ใส่ใจลูกค้า 141 1
คิด ทำ แบบจำกัด หรือ ขยายค่า 153 1
ติชมตนเอง 144 1
การทำงานยุคเอไอ 149 1
System thinking and Learning objective 140 1
ละครกับชีวิตจริง 158 1
เรียนแบบผู้นำ 150 1
การทำให้ได้ผล 130 1
ค่าการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก 135 1
คณิตศาสตร์ความก้าวหน้าและล้าหลัง 216 1
ค่าคนมหาวิทยาลัย 207 1
ทำงานให้ได้ดี 158 1
อยากใช้ได้ต้องหมั่นฝึก 179 1
ความเก่งให้ดีต้องมีความชำนาญ 177 1
ทีมเดียวกัน 151 1
การปรับตัว 152 1
ค่าของชีวิต 168 1
ทำงานให้ได้ดี มีดี 165 2
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ 179 3
หมั่นตรวจตัวเองว่าดีหรือยัง 192 1
ไม่มีอะไรดีเท่าเราฉลาดเอง 205 1
จงหวังดีกับตัวเอง 167 1
บทบาทหัวหน้าที่ดี 164 1
ปัญหาของความรู้ 2 แก้ปัญหา 142 1
ปัญหาของความรู้ 1 190 1
จัดการนัดหมายเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี 175 1
ตรวจผลปีเก่า ปรับตัวปีใหม่ 167 1
ฝึกนิสัยเหมือนติดกระคุมเม็ดแรก 215 2
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้ 200 4
คุณค่าการประเมิน 2.ค่าต้องเป็นจริง 209 1
คุณค่าการประเมิน 1.ค่าไม่เป็นจริง 214 5
ทำสงครามหรือป้องกัน 246 1
ค่าคนเก่ง 249 1
สอนตัวเอง 244 1
หน้าที่พลเมือง 234 1
สติคือความรู้ ความจำ ความจริง และความดี 228 1
มุ่งมั่นคือการสร้างความสำเร็จ 256 6
ปรับเปลี่ยน 231 1
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา 250 3
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง 255 3
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 279 1
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 273 1
ปัญญา ปัญหา 322 2
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 300 0
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 342 1
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 324 2
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 285 3
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 310 2
หัวหน้า 353 1
เบื่อให้ได้ดี 268 1
ใครให้เกียรติใคร 297 3
พัฒนาจากทีมงาน 293 2
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 276 1
ค่าวิชา ค่าสินค้า 380 2
แข่งให้ดีกว่า 256 2
เป้าหมายการเรียน 267 3
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 289 4
ประเมินเพื่อความเจริญ 247 2
ทำให้ได้เต็มที่ 250 2
คำภาษาอังกฤษ 444 1
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 289 1
หล่อสวยดีของใครของมัน 416 2
เรียนรู้จักตัวเอง 316 1
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 250 1
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 338 3
ของเสียออนไลน์ 223 2
เรียนรู้ เรียนความรู้ 218 1
ดี-เลว 200 1
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 241 1
วันหยุดคุณภาพ 331 1
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 393 1
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 301 0
ทำให้ดีมีค่า 242 1
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 257 1
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 245 0
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 249 1
การสร้างค่า 237 1
เจริญ 209 1
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 212 1
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 380 2
ความทนทานของเทคโนโลยี 250 0
อิสระทางการเงิน 405 1
ไม่มี ทำให้มี 251 0
คิดกลับด้านด้วยการทำ 254 1
คนมีค่า 389 1
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 281 1
คนได้ดีที่คิด 305 0
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 321 1
เจริญดี 287 1
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 255 1