นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด 317 1
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 316 1
ฟังให้ได้ดี 311 1
อดทนให้ได้ดี 365 3
คนมีความรู้ กับ ผู้รู้ 289 0
ยิ่งยากยิ่งแข็งแรง ยิ่งง่ายยิ่งอ่อนแอ 308 0
อยากเจริญต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ 475 11
การศึกษาช่วง COVID-19 528 2
กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร 442 8
ความซื่อสัตย์สำคัญนะ 402 3
แอพเช็คลิสต์ covid-19 449 8
เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 351 3
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 377 3
เสร็จกับความสำเร็จ 325 1
COVID ติดปีก 350 1
การสร้างค่าเพิ่ม 1046 45
ชนะ-แพ้มีทุกวัน 331 1
เข็ดก่อนทำ 319 0
อะไรทำให้ได้ดี/ไม่ดี 407 1
รับพรให้เป็นจริง 319 0
การทำให้สมหวัง 318 1
หน้าที่การประเมิน 592 0
ค่าของทุกอย่างอยู่ที่การใช้ 496 1
ทำงานให้เหมือนเรียนหลายวิชา 373 1
อยู่ร่วมกันตามความจริง 402 1
เรียนให้ได้ดี 527 6
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 339 0
COVID-19 โรคยุคโลกาภิวัตน์ 689 4
Reasons to exist 370 1
อย่าใช้เวลาจำกัดค่าตน 374 0
ชัยชนะการแข่งขันคือทำให้แข็งแรงขึ้น 357 0
ใครทำให้เราดี 410 0
อยากเจริญต้องทำให้เจริญ 379 0
แพ้เป็นคือชนะ 705 1
ช่วยกันให้คุณค่าของมากกว่าค่าธุรกิจ 622 0
ทำตามที่สอนใคร ๆ 417 0
เล็ก-ใหญ่ใช้สร้างค่า 538 0
โชคดี โชคร้ายต้องทำให้เป็นโชคดี 437 2
ครู อาจารย์ต้องสอนคนไม่ใช่สอนความรู้ 633 5
ไม่มี ทำก็มี 393 0
ยิ่งยาก ยิ่งได้ค่า 453 1
ทำดีแบบทำตามและทำเอง 380 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 924 6
เสร็จ เจริญ สำเร็จ 435 1
เวลาที่ใช้ สิ่งที่ทำและได้ 362 1
Happy ending 458 1
ความขี้เกียจของคนประสบความสำเร็จ 390 1
ประกันคุณภาพคำขวัญ 762 1
สิ่งอยากทำ สิ่งไม่อยากทำ 421 1
ของดีต้องจดไว้จำนำไปใช้ 407 3
ผู้ใหญ่ต้องระวังต้องสร้างค่า 459 2
ค่าของ ค่าคน 494 1
ความเป็นไทย ใส่ใจลูกค้า 518 4
คิด ทำ แบบจำกัด หรือ ขยายค่า 431 2
ติชมตนเอง 420 2
การทำงานยุคเอไอ 544 3
System thinking and Learning objective 463 3
ละครกับชีวิตจริง 557 7
เรียนแบบผู้นำ 449 4
การทำให้ได้ผล 382 2
ค่าการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก 426 3
คณิตศาสตร์ความก้าวหน้าและล้าหลัง 451 3
ค่าคนมหาวิทยาลัย 478 3
ทำงานให้ได้ดี 487 3
อยากใช้ได้ต้องหมั่นฝึก 676 3
ความเก่งให้ดีต้องมีความชำนาญ 672 8
ทีมเดียวกัน 612 5
การปรับตัว 1285 56
ค่าของชีวิต 680 3
ทำงานให้ได้ดี มีดี 754 6
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ 591 5
หมั่นตรวจตัวเองว่าดีหรือยัง 592 3
ไม่มีอะไรดีเท่าเราฉลาดเอง 576 3
จงหวังดีกับตัวเอง 1224 7
บทบาทหัวหน้าที่ดี 622 3
ปัญหาของความรู้ 2 แก้ปัญหา 504 5
ปัญหาของความรู้ 1 561 3
จัดการนัดหมายเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี 541 3
ตรวจผลปีเก่า ปรับตัวปีใหม่ 526 3
ฝึกนิสัยเหมือนติดกระคุมเม็ดแรก 570 4
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้ 481 6
คุณค่าการประเมิน 2.ค่าต้องเป็นจริง 559 3
คุณค่าการประเมิน 1.ค่าไม่เป็นจริง 569 6
ทำสงครามหรือป้องกัน 561 4
ค่าคนเก่ง 520 3
สอนตัวเอง 546 4
หน้าที่พลเมือง 536 4
สติคือความรู้ ความจำ ความจริง และความดี 483 3
มุ่งมั่นคือการสร้างความสำเร็จ 572 11
ปรับเปลี่ยน 500 4
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา 651 5
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง 559 5
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 669 3
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 612 2
ปัญญา ปัญหา 553 4
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 526 2
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 634 2
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 558 5
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 485 5
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 514 4