นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 257 1
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 229 0
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 251 1
การเรียนกับการศึกษา 243 1
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 246 1
University is a world of learning 222 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 247 1
Goal and milestone 276 2
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 316 6
ทำดีให้มีค่า 271 1
แข็งแรงเข้าไว้ 250 0
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 361 0
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 487 0
ขยะ 372 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 302 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 486 1
เพิ่มค่าการทำงาน 301 0
เคลียร์แรมสมอง 321 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 440 1
ขี้เกียจ 293 1
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 462 1
Team leading 261 1
การศึกษาให้เกิดค่า 363 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 471 2
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 413 1
การทำงาน 275 1
ฟองสบู่ 395 17
ของดีของไทย 243 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 272 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 322 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 255 1
การยกย่องให้ได้ดี 257 1
เถ้าแก่ 263 1
ประเมินค่าตนเอง 268 1
Adaptability 336 1
ความพยายามสะสม 247 1
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 280 1
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 368 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 259 1
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 243 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 239 1
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 512 1
ชีวิตคือการทดลอง 225 1
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 220 1
ทำงานให้เจริญ 251 1
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 342 0
หลักการทำงานดีมีสุข 240 1
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 482 1
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 220 1
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 245 0
มืออาชีพ 303 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 213 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 252 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 235 2
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 1388 28
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 244 0
ช้อปให้ทันสมัย 257 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 266 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 231 1
คนเก่ากับคนใหม่ 237 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 280 0
พลังบวก พลังลบ 253 0
การประชาสัมพันธ์ 238 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 242 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 382 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 227 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 261 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 327 1
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 230 2
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 207 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 288 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 262 0
การเข้าสังคมออนไลน์ 275 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 272 0
Smarter than smart  213 0
ความดี ความชอบ 262 4
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 264 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 292 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 243 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 321 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 275 1
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 419 3
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 328 1
Smart people vs Smart worker 294 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 475 1
สติมี ปัญญาได้ดี 240 0
Value chain working 342 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 258 0
ปัญญากับปัญหา 285 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 222 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 251 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 309 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 273 2
แก้ความเบื่อหน่าย 208 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 290 0
หน้าที่ชีวิตคน 216 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 254 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 340 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 223 1
ทำได้ ทำเป็น 182 1