นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 198 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 434 1
ต้องสู้จึงชนะ 265 1
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 174 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 207 0
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 289 4
ทำงานกับมือชีพ 157 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 315 1
ออมค่าความสามารถ 238 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 213 0
ค่าของคำตอบ 439 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 228 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 166 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 263 0
คนประสบความสำเร็จ 217 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 215 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 242 0
สร้างอนาคต 216 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 241 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 311 0
ชีวิตออกแบบได้ 231 0
สากลกับนานาชาติ 224 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 217 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 248 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 331 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 261 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 327 1
บริหารงาน 360° 319 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 394 0
ค่าขององค์กร 279 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 410 0
การรับผิดชอบ 265 0
คนเก่งขององค์กร 293 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 390 10
การบริหารแบบรักษาการ 227 0
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 253 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 330 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 216 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 337 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 330 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 254 3
ค่าการทำวิจัย 339 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 318 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 263 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 340 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 277 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 320 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 223 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 349 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 288 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 312 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 286 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 234 0
Millionaire & Billionaire 280 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 264 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 218 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 300 0
วาทะ ตบะในการพูด 258 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 206 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 327 0
ค่าการใช้ความรู้ 275 0
การสร้างค่าในชีวิต 266 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 178 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 334 0
คิดค่าการใช้เวลา 225 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 257 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 320 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 343 0
การทำให้หายกลัว 284 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 289 0
ค่างานสนับสนุน 405 0
สร้างค่าจากการสอบ 356 0
ค่าความรู้ 312 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 528 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 453 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 272 1
มือที่สามทางการตลาด 404 0
ได้ทำกับทำได้ 260 1
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 220 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 380 0
ค่าของคำถาม 294 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 409 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 327 0
คน 4.0 439 0
หวงแหน กับ หวงของ 377 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 266 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 474 0
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 380 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 444 2
คนมีอนาคต 506 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 292 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 314 0
เกษตรธุรกิจ 500 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 488 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 494 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 295 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 486 1
คนทันโลก 243 0
การนำอย่างมีระบบ 239 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 271 0