นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หัวหน้า 656 3
เบื่อให้ได้ดี 449 2
ใครให้เกียรติใคร 508 5
พัฒนาจากทีมงาน 490 3
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 515 4
ค่าวิชา ค่าสินค้า 719 4
แข่งให้ดีกว่า 457 4
เป้าหมายการเรียน 492 5
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 526 6
ประเมินเพื่อความเจริญ 476 4
ทำให้ได้เต็มที่ 473 3
คำภาษาอังกฤษ 652 2
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 538 3
หล่อสวยดีของใครของมัน 789 4
เรียนรู้จักตัวเอง 554 3
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 513 3
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 599 4
ของเสียออนไลน์ 458 3
เรียนรู้ เรียนความรู้ 430 2
ดี-เลว 407 2
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 433 2
วันหยุดคุณภาพ 644 2
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 777 3
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 522 1
ทำให้ดีมีค่า 483 1
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 496 1
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 488 1
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 492 1
การสร้างค่า 489 1
เจริญ 484 3
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 462 2
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 768 7
ความทนทานของเทคโนโลยี 476 2
อิสระทางการเงิน 786 3
ไม่มี ทำให้มี 503 2
คิดกลับด้านด้วยการทำ 560 3
คนมีค่า 787 6
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 573 3
คนได้ดีที่คิด 574 1
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 1180 2
เจริญดี 524 2
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 467 2
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 508 3
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 454 1
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 479 1
การเรียนกับการศึกษา 458 1
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 451 1
University is a world of learning 429 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 441 1
Goal and milestone 520 3
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 669 9
ทำดีให้มีค่า 467 1
แข็งแรงเข้าไว้ 508 3
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 632 1
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 755 0
ขยะ 583 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 522 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 829 1
เพิ่มค่าการทำงาน 528 0
เคลียร์แรมสมอง 582 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 798 1
ขี้เกียจ 514 1
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 889 2
Team leading 464 1
การศึกษาให้เกิดค่า 586 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 823 2
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 594 1
การทำงาน 500 1
ฟองสบู่ 681 17
ของดีของไทย 434 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 474 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 541 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 449 1
การยกย่องให้ได้ดี 440 1
เถ้าแก่ 474 1
ประเมินค่าตนเอง 483 1
Adaptability 599 1
ความพยายามสะสม 421 1
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 483 1
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 589 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 463 1
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 422 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 451 1
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 841 1
ชีวิตคือการทดลอง 439 1
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 406 1
ทำงานให้เจริญ 438 1
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 529 0
หลักการทำงานดีมีสุข 430 1
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 685 1
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 430 1
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 425 0
มืออาชีพ 525 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 407 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 444 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 442 3
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 3454 58
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 414 0
ช้อปให้ทันสมัย 452 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 441 3