นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 201 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 197 1
ละครจบ 208 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 191 0
เส้นตาย เส้นเป็น 207 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 247 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 213 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 231 1
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 308 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 248 2
ผู้กองยอดรัก 244 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 244 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 311 3
ความซนของผู้ใหญ่ 262 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 248 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 208 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 248 6
ผลักดัน สนับสนุน 393 1
ของดี ของขยะ 227 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 213 0
ชีวิตเลือกได้ 270 2
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 186 0
รางวัลคน รางวัลของ 184 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 327 0
Learning is tool for self developing 317 0
Learning by working 321 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 423 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 474 0
หมั่นสอนตัวเอง 199 0
เสริมกับต้าน 277 0
ผลได้ ผลกระทบ 230 3
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 261 1
จัดอนาคต 214 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 192 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 348 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 281 1
อุดหนุน สนับสนุน 217 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 229 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 285 3
Learning as doing business 289 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 276 1
ยากลำบากกับท้าทาย 301 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 282 4
การใช้อนาคต 268 1
ดื้อพัฒนา 240 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 266 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 285 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 299 1
กินดี อยู่ดี 237 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 248 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 575 1
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 251 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 233 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 301 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 278 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 278 0
ความจำกับความเข้าใจ 268 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 295 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 275 3
มองการณ์ไกล 343 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 378 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 289 0
Deployment การถ่ายทอด 383 14
การลงทุนสร้างชีวิต 219 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 310 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 291 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 294 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 233 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 248 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 297 0
การสร้างค่าตน 299 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 297 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 285 0
ดีได้ที่ใจ 584 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 251 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 284 0
วัดค่าความสำเร็จ 260 0
ศัตรูภายใน 342 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 210 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 291 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 313 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 219 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 288 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 273 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 291 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 287 0
อดเพื่อออม 416 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 327 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 774 1
อยู่ดีต้องมีธรรม 359 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 497 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 347 3
หลงทาง ได้ทาง 314 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 352 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 333 1
พึ่งพา 380 0
ค่าของความรู้ 299 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 272 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 343 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 327 0