นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 31 : 30 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1410 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 2866 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2128 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 1578 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1534 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1434 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2279 13
อันตรายจากการใข้ email 1987 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1397 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1587 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 4848 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1497 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2098 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 2875 6
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 2545 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 2660 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2214 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2358 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 1737 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1447 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2020 4
ฟังเขาเล่ามา 2 1613 4
ฟังเขาเล่ามา 1527 4
การพัฒนาคน 1576 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 2475 3
การพัฒนาคน 2041 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1871 8
การพัฒนาคน 1872 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 2049 4
การพัฒนาคน 2053 4