นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 31 : 97 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1325 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 20956 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1568 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2092 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1234 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 2692 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5283 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 1800 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1340 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1379 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1491 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2014 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2385 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 13731 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5355 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1462 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2171 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2477 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3075 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 1883 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1682 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 1762 0
ข้อคิดสะกิดไทย 1736 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 1376 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 1618 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2158 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2418 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1541 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7110 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1330 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1370 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1466 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1540 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1586 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1480 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 29609 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 1909 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1275 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1526 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 1796 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 1973 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 5928 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1533 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2037 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 8996 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1524 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1566 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 1944 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 1942 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 1899 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 1890 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1558 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1359 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1662 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 3834 0
การศึกษาไทย 1422 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1267 4
เรื่องของโบนัส 1368 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 1758 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 1781 5
พร แผน ผล 1256 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2073 3
ความร่วมมือในการทำงาน 2488 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1805 3
การจัดการเงิน 2415 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1536 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3343 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1437 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 2903 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2147 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 1619 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1558 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1467 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2311 13
อันตรายจากการใข้ email 2009 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1423 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1613 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 4875 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1552 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2135 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 2905 6
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 2579 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 2705 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2238 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2399 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 1786 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1467 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2054 4
ฟังเขาเล่ามา 2 1651 4
ฟังเขาเล่ามา 1548 4
การพัฒนาคน 1600 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 2502 3
การพัฒนาคน 2067 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1897 8
การพัฒนาคน 1909 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 2085 4
การพัฒนาคน 2092 4