นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 35 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เก่ง 2. ผลและพฤติกรรมของการ เรียนเก่งและเก่งเรียน 1734 0
เก่ง 1. ความหมายเรียนเก่ง และเก่งเรียน 4238 0
เรียน 2. เรียนตามระบบการศึกษา 1386 0
เรียน 1. เรียนตามสัญชาตญาณ 1751 0
แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2554-2559 2673 1
ใครว่ามืออาชีพรวดเร็วฉับไว 1455 2
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 2. ข้อตกลงและความรับผิดชอบร่วม 2094 3
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 1. ความหมายและประโยชน์ 2361 1
7,000 ล้านคน ประชากรโลก 2239 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 2. ที่ไปของ copy & paste 2121 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 1. ที่มาของ copy & paste 1532 0
งานคือศักดิ์ศรีความเป็นคน ตำแหน่งงาน 2269 2
เก็บความมาทำ อมยิ้ม 1664 0
จากหัวข้อประเมินการสอน สู่แนวทางการปฏิบัติการสอน 1783 0
ข่าวสารการเดินทางจากนกแอร์ ช่วงน้ำท่วม กทม. 54 2350 4
ย. ยักษ์ ใครว่าเขี้ยวใหญ่ อาจเป็น ย.ยักษ์ใจดี 1844 5
โทษการส่งคะแนนล่าช้าของ ม.อ. 2083 1
รางวัล share.psu กับการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน 1754 0
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 1613 0
หน่วยวัดละเอียดและใหญ่มาก 7114 4
ข้อคิดจากผลไม้เพื่อความเป็นไทย 2208 3
มิตรภาพและเวทีแสดงตัวตน ความสามารถจาก share.psu 1614 3
ม.อ. รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคกลาง 1621 0
ภาษาใกล้ ความหมายต่าง 1844 3
ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้า 2289 2
การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ 1715 1
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้ 1952 3
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้ 2260 0
เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1 1934 8
การทำตัว ปฏิบัติตนวันนี้ ให้คิดถึงอนาคต 1684 1
น้ำใจจากคณะทรัพยากรธรรมชาติสู่ภัยน้ำท่วม ต.ค. 54 2037 0
เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข 6244 5
ใช้คำคมให้เกิดค่า ต้องนำไปทำจริง “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” 4646 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน 2244 1
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 3. ติดตามประเมินผล 1964 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ทำงานอย่างตั้งใจและเต็มที่ 2073 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 1. เตรียมตัวให้พร้อม 1657 0
เผื่อเวลาเดินไปสนามบินหาดใหญ่ 2157 0
การพัฒนาบุคลากรและการวัดประเมิน 1561 0
ค่าและการใช้เวลา 1861 1
ประกันคุณภาพด้วยจิตสำนึกความเป็นไทย 2000 1
การสอนที่ต้องย้อนยุค 1646 1
ฝากให้คิดกับตำแหน่ง ชำนาญงาน และชำนาญการ ระบบแท่ง 3772 5
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (2) 1934 0
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (1) 2264 2
สถิติผลผลิตข้าวโลก 2554 3324 3
พิธีแสดงความยินดี บัณฑิต คณะทรัพย ปี 2554 NR31 3132 5
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของโลก 1711 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 3 : ทำงานอย่างเล่นละคร 2193 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 2 : เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง 2437 0
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา 1976 0
ค่าของงานรับปริญญา 6: ค่าและความยินดีของผู้ร่วมงาน 2114 0
ค่าของงานรับปริญญา 5: ค่าการดำเนินการของสถาบัน 1643 0
ค่าของงานรับปริญญา 4: ค่าแห่งความทรงจำและสายสัมพันธ์ 1923 0
ค่าของงานรับปริญญา 3: ค่าการลงแรง 1677 0
ค่าของงานรับปริญญา 2: ค่าใช้จ่าย 2097 3
ค่าของงานรับปริญญา 1: ค่าแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี 1920 1
Thai pop มีโอกาสอะไรในความนิยมไทย 1722 3
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 3 การทำความดีอย่างง่ายตามหน้าที่พื้นฐานของชีวิต 1980 0
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 2 ความดี 1692 2
เมื่อถูกชวนไปทำความดี 1.ทูตความดี D Ambassador 1832 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3. ไทยนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชชนิดใดจากประเทศใดในอาเซียน 2586 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 2. ไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ชนิดใดไปประเทศไหนในอาเซียน 2570 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 1. สภาวะโลกร้อนเป็นโอกาสอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย 2354 0
Share.psu ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพ 53 ของ ม.อ. 1986 4
Future Career ปีที่ 2 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 ก.ย.54 1899 1
Thai pop ความนิยมไทยในจีน 2725 0
บทเรียนการนำศึกษาไปเรียนรู้ความเป็นสากลที่มาเลเซียของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1892 0
งานเกษตรภาคใต้ เวทีพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2017 1
ข้อคิดของการเป็นผู้นำ ก้าวหน้า พัฒนา 2347 0
ระบบการศึกษาไทย ยิ่งนับวัน ยิ่งไม่เป็นระบบ เพิ่มแต่งานธุรการ มั่วไปทุกระบบ 1919 0
การประเมิน 360 องศา ยังไม่พอ ต้องประเมินทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 2481 2
บทเรียนงานเกษตรภาคใต้ 54 ระบบงานที่ต้องปรับปรุง 1827 1
การทำงานยุคใหม่ต้องเน้นที่ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่เวลาปฏิบัติงาน 1973 2
เดือนกันยายน มีความหมาย ใน ม.อ. 2065 3
มีสติในการเรียน นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 4012 0
ประเทศจีนผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากที่สุดกับระบบธรรมาภิบาล 1656 0
ตลาดนัดเกษตร ค่ำ 2 ก.ย. 54 2219 7
พันธุ์ข้าวโพดหวานตัดแต่งพันธุกรรม 2970 0
การเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน ของสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เริ่มเดือน มี.ค. พ.ศ. 2555 2154 4
Thai Journal Impact Factors (TCI) 2553 ของวารสารทางการเกษตรไทย 3106 0
Impact Factor ใช้วัดคุณภาพการศึกษาไทยได้จริงหรือ 2406 1
การใช้ facebook สื่อสารสอบถามของกองทะเบียนและประเมินผล :อีกแนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองทะเบียนและประเมินผล 2136 2
ฟังคนต่างชาติ สร้างมูลค่าอาหารไทย 2327 1
อีกหนึ่งพระบรมราโชวาท ที่ใช้เพื่อการทำงาน 2800 1
พระบรมราโชวาท คนทำงานดี 2560 0
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างกันอย่างไร ใครก็เป็นผู้นำได้จริงหรือ 4197 0
การเบิกที่พักแบบเหมาจ่าย : แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.อุบลราชธานี ที่ทำให้เกิดการคิดสร้างค่าการทำงาน 3227 0
แนวปฏิบัติที่ดีในการปร ะเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ม.อ. 2030 0
เลขาฯประจำตัวกรรมการฯ:แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2553 2151 0
คำนิยม หนังสือ การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 2687 0
คำกลอนสอนการทำงานให้พัฒนา 7615 1
ประเภทของการทำงานและการทำงานให้ทันยุคสมัย 3172 1
แนวปฏิบัติที่ดี :มาตรฐานการให้บริการ จากการประเมินคุณภาพ กบศ. ม.อ.53 2170 0
ความหมายแท้จริงของ Competitiveness ในระบบประกันคุณภาพ 3102 1
Share.psu กลับมา ไม่ชัวร์ 2938 10
share.psu กลับมาแล้ว 3123 6
สร้าง customer engagement อย่างไรในมหาวิทยาลัย 2296 1
Learning คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประกันคุณภาพ 2267 0
กลัวในสิ่งที่ควรกล้า และกล้าในสิ่งควรกลัว 2170 2