นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 36 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2619 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3795 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1448 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22590 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1545 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1729 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1341 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1651 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1781 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1894 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1494 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21187 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1715 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2518 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1377 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 2945 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5419 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 1987 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1531 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1590 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1749 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2254 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2624 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 13972 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5760 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1687 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2504 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2743 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3226 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2117 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1915 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 1994 0
ข้อคิดสะกิดไทย 1997 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 1917 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2002 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2360 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2907 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1707 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7806 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1586 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1507 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1677 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1739 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1796 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1690 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30412 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2065 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1422 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1665 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 1997 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2098 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6280 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1669 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2370 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9683 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1643 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1681 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2109 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2124 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 2012 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2164 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1687 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1458 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1842 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4111 0
การศึกษาไทย 1567 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1378 4
เรื่องของโบนัส 1707 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 2050 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 1995 5
พร แผน ผล 1425 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2296 3
ความร่วมมือในการทำงาน 2926 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2173 3
การจัดการเงิน 2715 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1871 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3641 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1636 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3211 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2426 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 1978 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1748 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1812 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2695 13
อันตรายจากการใข้ email 2277 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1593 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1801 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5141 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1880 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2449 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3150 6
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 2893 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 3009 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2512 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2677 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2147 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1638 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2413 4
ฟังเขาเล่ามา 2 1847 4
ฟังเขาเล่ามา 1766 4