นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 326 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 346 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 319 0
พลังบวก พลังลบ 284 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 312 0
เกียรตินั้นใครให้ 559 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 444 0
พลัง หรือ ภาระ 348 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 326 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 393 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 344 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 374 0
ปลายเปิด ปลายปิด 366 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 321 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 356 1
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 410 1
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 430 2
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 583 7
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 351 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 332 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 398 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 330 0
คนสำคัญ 436 2
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 531 5
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 378 0
ค่าความเห็นต่าง 576 17
หน้าที่ของ สส 296 0
เวลาจริง เวลาใจ 369 0
การให้มากกว่าการได้ 377 0
(คำ)แก้ตัว 330 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 362 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 411 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 353 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 349 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 463 0
เลือกตั้ง สส 2562 353 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 434 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 417 0
แนวทางการพัฒนา 447 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 569 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 499 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 828 9
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 523 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 493 4
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 444 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 449 0
คนฉลาดต้องมีสติ 545 0
ทุกคนมีโชค 457 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 542 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 468 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 568 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 555 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 452 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 364 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 493 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 346 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 435 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 380 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 473 0
สังคมนิยม 352 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 595 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 370 0
บุญ บาป กับการทำงาน 396 2
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 2567 29
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 401 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 366 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 473 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 385 0
ความรู้กับความสำคัญ 566 0
งานน้อยใครว่าดี? 337 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 477 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 530 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 384 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 549 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 392 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 360 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 408 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 381 0
ดื้อตาขุ่น 392 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 443 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 517 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 386 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 424 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 396 0
กิจกรรม กิจการ 416 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 402 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 432 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 382 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 431 0
พลังคิดบวก คิดลบ 422 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 445 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 488 0
ยุค big data 421 0
สังคมคุณภาพ 621 0
นักเรียนกับนักศึกษา 571 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 950 10
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 543 2
อาหารตามสั่งยุค 4.0 438 0
วันเด็ก 2562 406 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 515 0