นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 412 1
คนเก่ากับคนใหม่ 409 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 527 0
พลังบวก พลังลบ 441 0
การประชาสัมพันธ์ 436 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 468 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 615 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 408 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 491 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 558 1
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 417 2
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 389 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 506 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 472 1
การเข้าสังคมออนไลน์ 471 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 487 0
Smarter than smart  402 0
ความดี ความชอบ 425 4
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 427 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 465 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 406 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 515 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 497 1
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 777 3
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 540 1
Smart people vs Smart worker 476 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 728 1
สติมี ปัญญาได้ดี 431 0
Value chain working 590 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 467 0
ปัญญากับปัญหา 470 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 418 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 428 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 478 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 495 2
แก้ความเบื่อหน่าย 383 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 466 0
หน้าที่ชีวิตคน 406 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 413 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 583 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 394 1
ทำได้ ทำเป็น 338 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 368 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 351 1
ละครจบ 382 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 342 0
เส้นตาย เส้นเป็น 357 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 459 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 365 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 447 1
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 479 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 426 2
ผู้กองยอดรัก 400 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 402 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 515 3
ความซนของผู้ใหญ่ 467 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 414 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 366 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 434 6
ผลักดัน สนับสนุน 582 1
ของดี ของขยะ 405 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 401 0
ชีวิตเลือกได้ 445 2
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 326 0
รางวัลคน รางวัลของ 341 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 495 0
Learning is tool for self developing 519 0
Learning by working 504 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 790 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 825 0
หมั่นสอนตัวเอง 350 0
เสริมกับต้าน 394 0
ผลได้ ผลกระทบ 386 3
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 442 1
จัดอนาคต 394 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 343 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 540 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 488 1
อุดหนุน สนับสนุน 423 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 391 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 454 3
Learning as doing business 494 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 448 1
ยากลำบากกับท้าทาย 504 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 455 4
การใช้อนาคต 457 1
ดื้อพัฒนา 403 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 436 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 482 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 463 1
กินดี อยู่ดี 415 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 435 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 833 1
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 419 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 407 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 492 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 449 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 478 0
ความจำกับความเข้าใจ 462 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 477 1