นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Active knowledge, Active people 271 0
คิดให้เป็นจริง 403 0
เคล็ดลับ ทักษะประจำคน 295 0
ไม่ share ไม่รู้ 466 0
ประกันคุณภาพความเจริญ 555 0
อยากได้ดีมีค่าเพิ่ม 302 0
เรียนให้ถึงความรู้ 329 0
ค่าของเงินตรา กับ ความรู้ความสามารถ 346 0
มีงานทำต้องทำงาน 491 1
การประกันคุณภาพการทำ 355 0
Active learning ผู้เรียนต้อง active 385 0
เป้าหมายการเรียนคือเป้าหมายชีวิต 398 0
อย่าลดเกียรติ 448 1
คิดด้านข้างคือทางพัฒนา 340 0
ต้องเรียนให้รู้ ไม่ใช่มีความรู้ 406 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเรียนง่ายได้สาระ ไม่ใช่เรียนง่ายจ่ายครบ 396 0
สองสิ่งที่เป็นคนเจริญ 419 0
อยากได้ดีต้องมีนิสัยการแข่งขัน 334 0
อย่าให้กำหนดงานจำกัดความสำเร็จ 315 0
ค่าการรู้จักใคร ไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน 404 0
คนยุคใหม่ต้องให้อิสระและท้าทาย 375 0
คิดอายก่อนทำจะได้ไม่อาย 397 0
ภูมิคุ้มกัน(อย่าให้)บกพร่อง 299 0
คิดให้ออก 376 0
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน 343 0
จงอยู่อย่างเข้าใจให้สุขร่วมกัน 365 0
อยากเป็น อยากไป อยากได้ อยากมี 374 0
การอ่านให้จำได้ดี 2 414 0
 การอ่านให้จำได้ดี 1 380 0
เพิ่มค่าซื้อ พรบ.รถยนต์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 388 0
ระดับการเรียนรู้ 352 0
ถูกแพงไม่ใช่ที่ราคา ขึ้นกับค่าการใช้ 422 0
รับผิดชอบคือความสำเร็จ 381 0
ค่าใช้จ่าย 340 0
การพัฒนาค่าตน 410 0
ดูดี มีดี มีค่า 376 0
การหลอกใคร ผู้เสียหายคือตนเอง 448 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 290 0
ชื่อเสียง ชื่อเสีย 269 0
คิดเล็กแต่ไปให้ใหญ่ 311 0
ประเมินค่าเรียนด้วยตนเอง 432 0
Observer vs Participant in education 374 0
หลักวิวัฒนาการกับการใช้ชีวิต 451 0
ผู้นำยุคใหม่ต้องสร้างผู้นำ 336 0
สร้างค่าทำงานต้องแข่งงาน อย่าแข่งคน 371 0
ต้องบุกจึงมีสิทธิ์ชนะ 398 0
เชิงรุก 419 0
ไม่มีคุณภาพ 446 0
ความมุ่งมั่นคือความสำเร็จ 484 0
เป้าหมายใช้สร้างค่า 396 0
ชีวิตต้องคิดให้ยาว 407 0
อยากเป็นคนมีค่าและมั่นคงต้องรู้ค่าตน 448 0
ดูดี กับ ได้ดี 445 0
การศึกษาคือพลังชีวิต 506 0
ส่องกระจกชีวิต:3 ส่องความมั่นคง 473 0
ส่องกระจกชีวิต:2 ความรู้ความสามารถ 424 1
ส่องกระจกชีวิต:1 ส่องกายใจ 390 0
การตลาดกับการเกษตร 501 1
เก่งตน เก่งงาน เก่งคน 451 0
Administrative mind 351 0
เงินเพิ่มค่าที่หมุนเวียนใช้ 355 0
ค่าความยาก 509 0
ฟัง คิด ถาม เขียน การเรียนให้พัฒนาตน 414 0
ประกันคุณภาพตน 372 0
บัตรเครดิตคือบัตรสะดวก ไม่ใช่สร้างหนี้สิน 459 1
ร่วมเป็นมืออาชีพ 360 0
เต็มที่ต้องมีไม้เอก 349 0
แก้แค้นคือสร้างกรรม 501 0
ผู้นำต้องประกันคุณภาพ 482 0
ธุรกรรมการเงินต้องตรวจตรา 460 1
สมาร์ทโฟน คนต้องสมาร์ทกว่า 404 0
เพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน 371 0
รกอารมณ์ 348 0
พัฒนาจากหน้าที่คือการเพิ่มค่าตน 373 0
ดูดี(จริงหรือ?) 394 0
อยากมีชีวิตที่ดีต้องคิดและทำให้ยาว 451 0
ขยัน + + 421 0
ทำอย่างมีคุณค่า 612 1
ทำงานให้มีชีวิต 453 0
ปัญหาคนไม่ประสบความสำเร็จ 402 0
คนสำคัญที่การทำหน้าที่ 642 0
รักอนาคต 357 0
Lifelong learning 360 0
การศึกษาต้องสร้างปัญญา 440 0
ไม่ว่าดีหรือเสีย ต้องใช้ให้ดี 498 0
การเกษตรยุค 4.0 ต้องเน้นการจัดการการตลาด 728 0
ค่าการสอบการประเมินผล 659 0
ตารางเรียน ตารางเรียนรู้ 474 0
ยุคดิจิทัลต้องความซื่อสัตย์และจริงใจ 582 1
บริหารเวลาให้เป็นจึงเห็นค่า 362 0
วางแผนไม่ใช่บันทึกกำหนดการ 524 0
ค่างานวิจัยอยู่ที่เคล็ดวิชา 918 0
สร้างโอกาสต้องพร้อมกว่า สร้างค่าได้มากกว่า 541 0
ใช้ชีวิตให้เหมือนร้องเพลง 524 0
ศึกษาเพื่อพัฒนาตน 537 0
หาความรู้ให้ถูกต้อง 361 0
ท่องเที่ยวแบบกำไร/ขาดทุน 354 0
Passive knowledge and active knowledge 548 0
มุ่งมั่น เรียนรู้ คือสูตรความสำเร็จ 434 0
ตรวจความเต็มที่ 398 0