นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
TOR ในหลวง ร๙ 488 2
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม 429 0
ค่าคนค่าการทำงาน 418 0
กษัตริย์นักนวัตกรรม 452 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 327 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 442 0
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 441 0
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา 454 0
ค่าการนำของ senior leaders 564 0
แมวสีไหนต้องจับหนูได้กับเทคโนโลยี 423 1
ความเชื่อมั่นสร้างความสำเร็จ 378 0
คนยุคนวัตกรรม 404 0
ความสามารถกับการสร้าง 461 0
Proactive behavior 430 0
AI require HI 616 1
ค่าคนอยู่ที่ 386 0
ค่าของ PR อยู่ที่ทำได้จริง 506 0
Senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ค่า 771 4
คุณภาพ กับ คุณค่า มีค่าที่ต้องเป็นจริง 583 1
แชร์ความรู้ธุรการเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 469 0
การศึกษาคือการหล่อหลอมไม่ใช่แค่เรียนความรู้ 611 0
ค่าคะแนน ค่างาน 371 0
คนสังคมออนไลน์ต้องใช้อย่างมีสติ 477 0
สร้างค่าตามวิสัยทัศน์ 351 0
Be active 483 0
องค์กรดีเพราะคนมีดี 341 0
การทำอนาคตให้เป็นจริง 522 0
คิดหน้า คิดหลังให้ได้ดี 411 0
ผู้สอนยุคใหม่ต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ 592 0
เรียนให้สำเร็จการศึกษา ต้องสร้างค่าให้ชีวิต 567 0
ความดี(ต้อง)ชอบ(ธรรม) 396 0
บุญ บาป อยู่ที่ใด 409 0
สังคมไทย สังคมลูก 535 0
ขยันให้สำเร็จ 468 1
ค่าการทำงานร่วมกัน 357 0
ค่าวิจัยต้องพัฒนา 677 1
Preordered agriculture เกษตรสั่งตัด 470 0
คิดคือชีวิตคน 409 0
อำนาจต้องตามหน้าที่ 406 0
Value of self commitment 439 0
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้ 448 0
แรงดูด แรงผลัก 427 0
คนทำงาน คนสร้างค่างาน 424 0
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 403 0
ใครเป็นทรัพย์สิน-หนี้สิน 351 0
ได้ดีต้องรู้หน้าที่ 395 0
คน ๕ ส 748 1
กรองสาระกรองชีวิต 444 0
กลัวเรียนรู้คือแก่ 369 0
ค่าของวันจันทร์ 320 0
ชีวิตสนุกตอนละครกำลังเล่น 453 0
อำนาจ 367 0
เกิน 422 0
ความชำนาญอยู่ในกรอบ เพิ่มค่าต้องดีกว่ากรอบ 351 0
Continuous improvement 732 1
การใช้จุดเด่นจุดด้อย 349 0
Active knowledge, Active people 308 0
คิดให้เป็นจริง 451 0
เคล็ดลับ ทักษะประจำคน 342 0
ไม่ share ไม่รู้ 508 0
ประกันคุณภาพความเจริญ 629 0
อยากได้ดีมีค่าเพิ่ม 345 0
เรียนให้ถึงความรู้ 403 0
ค่าของเงินตรา กับ ความรู้ความสามารถ 372 0
มีงานทำต้องทำงาน 555 1
การประกันคุณภาพการทำ 401 0
Active learning ผู้เรียนต้อง active 415 0
เป้าหมายการเรียนคือเป้าหมายชีวิต 442 0
อย่าลดเกียรติ 514 1
คิดด้านข้างคือทางพัฒนา 380 0
ต้องเรียนให้รู้ ไม่ใช่มีความรู้ 454 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเรียนง่ายได้สาระ ไม่ใช่เรียนง่ายจ่ายครบ 422 0
สองสิ่งที่เป็นคนเจริญ 501 0
อยากได้ดีต้องมีนิสัยการแข่งขัน 380 0
อย่าให้กำหนดงานจำกัดความสำเร็จ 346 0
ค่าการรู้จักใคร ไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน 449 0
คนยุคใหม่ต้องให้อิสระและท้าทาย 434 0
คิดอายก่อนทำจะได้ไม่อาย 459 0
ภูมิคุ้มกัน(อย่าให้)บกพร่อง 330 0
คิดให้ออก 415 0
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน 381 0
จงอยู่อย่างเข้าใจให้สุขร่วมกัน 398 0
อยากเป็น อยากไป อยากได้ อยากมี 409 0
การอ่านให้จำได้ดี 2 464 0
 การอ่านให้จำได้ดี 1 416 0
เพิ่มค่าซื้อ พรบ.รถยนต์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 419 0
ระดับการเรียนรู้ 394 0
ถูกแพงไม่ใช่ที่ราคา ขึ้นกับค่าการใช้ 452 0
รับผิดชอบคือความสำเร็จ 421 0
ค่าใช้จ่าย 360 0
การพัฒนาค่าตน 472 0
ดูดี มีดี มีค่า 441 0
การหลอกใคร ผู้เสียหายคือตนเอง 493 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 315 0
ชื่อเสียง ชื่อเสีย 293 0
คิดเล็กแต่ไปให้ใหญ่ 351 0
ประเมินค่าเรียนด้วยตนเอง 491 0
Observer vs Participant in education 410 0
หลักวิวัฒนาการกับการใช้ชีวิต 503 0
ผู้นำยุคใหม่ต้องสร้างผู้นำ 362 0