นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 732 0
สติในตัวตน 412 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 485 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 1133 37
ทำดีให้ตัวเอง 406 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 496 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 352 0
การประกันอนาคต 467 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 455 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 733 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 563 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 394 0
ฝึกความเก่ง 539 0
ทำได้กับทำเป็น 419 0
ทำงานให้ได้ดี 310 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 393 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 319 0
อะไรคือ 4.0 513 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 304 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 421 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 353 0
Smart อัจฉริยะ 441 0
ปัญญา ปัญหา 396 0
เจริญใครว่าสะดวก 426 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 317 0
ทีมงานเข้มแข็ง 482 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 424 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 643 0
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 565 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 598 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 389 0
ความเท่าเทียมเทียม 480 0
เจริญเติบโต 410 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 371 0
อดทน พยายาม 650 0
วิสัยทัศน์ภายใน 802 0
ค่าคนทำงาน 568 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 454 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 749 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 504 1
โค้ชกับอาจารย์ 771 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 882 1
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 428 0
เมื่อเจอปัญหา 392 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 360 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 524 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 644 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 353 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 507 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 561 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 392 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 605 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 1909 30
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 474 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 583 2
ฝึกตนให้มีสติ 452 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 478 0
ความต้องการเทียม 470 1
อาลัยพี่เสริฐ 1127 2
ค่าความยาก 453 0
How to do to success 425 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 560 0
เรียนให้ได้ดี 602 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 398 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 1275 1
ต้องสู้จึงชนะ 562 2
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 411 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 491 1
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 4885 40
ทำงานกับมือชีพ 368 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 650 3
ออมค่าความสามารถ 486 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 447 0
ค่าของคำตอบ 702 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 450 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 358 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 574 0
คนประสบความสำเร็จ 399 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 469 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 578 0
สร้างอนาคต 440 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 456 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 526 0
ชีวิตออกแบบได้ 445 0
สากลกับนานาชาติ 456 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 453 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 536 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 600 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 483 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 564 1
บริหารงาน 360° 562 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 718 1
ค่าขององค์กร 494 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 668 0
การรับผิดชอบ 460 0
คนเก่งขององค์กร 519 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 6829 61
การบริหารแบบรักษาการ 517 1
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 510 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 620 0