นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ช้อปช่วยชาติ ท่องเที่ยวเมืองรอง วันหยุดยาว ใครได้ใครเสีย 468 0
ฝึกสติให้มีสติ 393 0
การเรียนการสัมภาษณ์งานคือชีวิต 428 0
ลูกค้าภายใน 605 0
ขัดเกลาและพัฒนา 592 0
อย่ารังเกียจที่ไม่รู้ 417 0
ทักษะการทำงาน 377 0
ฮวงจุ้ยการเรียน 543 0
การใช้ประโยชน์จากด้านลบ 389 0
ความหมายของเวลา 429 0
ปุ๊บปั๊บทำให้สำเร็จ 877 3
สร้างความสำเร็จต้องจัดการเวลา 462 0
คิดดี ทำพอดี ให้ได้ดี 409 0
ประกันความเสี่ยง 495 0
ประกันความสำเร็จ 517 0
การใช้ความสามารถตน 450 0
คนเจริญ คนคุณภาพ สังคมคุณภาพ 513 0
การสู่ความสำเร็จ 418 0
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ 475 0
ด้อยค่าการศึกษา 389 0
ทำงานให้เหมือนให้คนมาดูงาน 410 0
ทำให้เป็น หรือ ด้วยความจำเป็น 418 0
งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน 484 0
ความหวัง กับคาดหวัง 352 0
ปรับเรดาร์ตน 482 1
ความสำเร็จของการศึกษาอยู่ที่ 432 0
แข่งขันแบบมืออาชีพ 728 5
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร 534 0
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 496 0
ในหลวง ร๙ กับแผนที่ 405 1
ก้าวคนละก้าวกับก้าวเดินชีวิต 551 0
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ 313 0
การลดความเสี่ยง 354 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 517 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 398 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 592 0
ฝึกอบรมตนเอง 401 0
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 497 0
ให้ความร่วมมือทำหน้าที่ 486 0
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 536 0
จิตวิญญาณการศึกษา 494 0
สังคมออนไลน์กับผู้สูงอายุ 478 0
Smart technology, Smart people 405 0
มองใกล้ มองไกล ใส่ใจความสำเร็จ 407 0
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ 533 1
วงจรงาน วงจรชีวิต 469 0
Put the right man on the right job 881 0
ค่ากับคุณค่า 476 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 626 4
อดให้ได้ดี 579 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 825 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 507 0
ข้อเสียของคนเก่ง 465 0
จน 464 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 479 0
ขี้เกียจให้เป็น 553 0
อย่าหลอกตัวเอง 445 0
ความเสี่ยงในการศึกษา 628 1
การนับถือตนเอง 496 0
กระหายความสำเร็จ 644 1
ก้าวคนละก้าว เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 412 0
วิจารณาญาณ 386 0
ชีวิตเชิงพาณิชย์ 549 1
ดีได้ต้องทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ 513 0
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียน 561 0
อยากก้าวหน้าต้องควบคุมเวลา 531 0
การศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม 695 0
คำถามสู่ความสำเร็จ 455 0
ภูมิรู้กับความรู้ 432 0
Capability vs Capacity 366 0
Worker vs workforce 609 0
ทำงานยุคใหม่ต้องสร้างค่าให้คนอื่น 544 1
สืบสานต่อในหลวง ร๙ 976 1
คนยุคไอทีต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง 728 1
วิจัยพัฒนาตามรอยในหลวง ร๙ 796 0
การเกษตรกับเศรษฐศาสตร์ 728 0
น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 994 1
การศึกษาไทย: จากผลิตคนทำราชการสู่ผู้ประกอบการ 960 0
ใครเข้าประชุมสาย 752 1
ข้าราชการ พนักงานราชการ 545 0
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลวง ร๙ 626 0
หมั่นส่องกระจกประเมินตน 413 0
คนไทยอย่าทิ้งในหลวง ร๙ 699 0
เมื่อไทยเป็นศูนย์กลางและทางเชื่อมของ BRI 726 1
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 569 0
ก่อนสบายต้องผ่านความยากลำบาก 432 0
เลียนแบบให้ได้ดี 537 0
ความคิดสร้างสรรค์ 429 0
สามัคคีคือพลังอาจพังได้ 529 0
การเพิ่มค่าทำงาน 535 0
การสร้างความสำเร็จ 429 0
TOR ในหลวง ร๙ 589 2
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม 539 0
ค่าคนค่าการทำงาน 511 0
กษัตริย์นักนวัตกรรม 523 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 367 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 500 0
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 502 0
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา 505 0
ค่าการนำของ senior leaders 742 0