นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แก้แค้นคือสร้างกรรม 462 0
ผู้นำต้องประกันคุณภาพ 447 0
ธุรกรรมการเงินต้องตรวจตรา 418 1
สมาร์ทโฟน คนต้องสมาร์ทกว่า 376 0
เพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน 351 0
รกอารมณ์ 323 0
พัฒนาจากหน้าที่คือการเพิ่มค่าตน 354 0
ดูดี(จริงหรือ?) 366 0
อยากมีชีวิตที่ดีต้องคิดและทำให้ยาว 426 0
ขยัน + + 388 0
ทำอย่างมีคุณค่า 571 1
ทำงานให้มีชีวิต 428 0
ปัญหาคนไม่ประสบความสำเร็จ 359 0
คนสำคัญที่การทำหน้าที่ 612 0
รักอนาคต 333 0
Lifelong learning 330 0
การศึกษาต้องสร้างปัญญา 393 0
ไม่ว่าดีหรือเสีย ต้องใช้ให้ดี 439 0
การเกษตรยุค 4.0 ต้องเน้นการจัดการการตลาด 654 0
ค่าการสอบการประเมินผล 590 0
ตารางเรียน ตารางเรียนรู้ 429 0
ยุคดิจิทัลต้องความซื่อสัตย์และจริงใจ 537 1
บริหารเวลาให้เป็นจึงเห็นค่า 335 0
วางแผนไม่ใช่บันทึกกำหนดการ 471 0
ค่างานวิจัยอยู่ที่เคล็ดวิชา 862 0
สร้างโอกาสต้องพร้อมกว่า สร้างค่าได้มากกว่า 514 0
ใช้ชีวิตให้เหมือนร้องเพลง 499 0
ศึกษาเพื่อพัฒนาตน 511 0
หาความรู้ให้ถูกต้อง 320 0
ท่องเที่ยวแบบกำไร/ขาดทุน 322 0
Passive knowledge and active knowledge 519 0
มุ่งมั่น เรียนรู้ คือสูตรความสำเร็จ 398 0
ตรวจความเต็มที่ 359 0
เตรียมตัวให้ดีมีชัยแน่ 388 0
เจริญคือดี 373 0
โอกาสเป็นของใคร 369 0
ล้มลุกให้สำเร็จ 418 0
อยู่ได้ดีต้องมีคำว่า “บ้าง” 633 1
ค่ากับคุณค่า 358 0
ต้องทำหน้าที่อย่างมีคุณค่าจึงมีค่า 696 0
ของดีเริ่มที่ใจ 290 0
เริ่มต้นอย่างไรชีวิตให้ก้าวหน้า 442 0
สอนลูกแบบไหน 486 0
สิ่งที่ให้ชีวิตสำเร็จ มีสุข 528 0
Repeated learning 583 1
บริการเกินคาด บริการมาตรฐาน บริการต่ำคาด 662 0
คิด(ไม่)ผิด 574 0
ข้อคิดค่าการซื้อใช้เทคโนโลยี 353 0
บริหารงาน บริหารคน 322 0
ลงทุนการศึกษา 352 0
ออมความรู้ความสามารถ 363 0
ความรู้ต้องเข้าใจจึงสร้างค่าได้ 452 1
Repeated teaching 678 1
จงใช้มหาวิทยาลัยเปิดโอกาส 463 0
การศึกษาศตวรรษที่ 21 ต้องคิคเป็น 438 1
ลำดับความสำคัญสู่ความสำเร็จ 428 0
การเกษตร 4.0 747 0
ก้าวไม่ทันเวลา 356 0
สงกรานต์นี้ ปลอดภัยสำคัญสุด 518 0
มีตังค์กับมีค่า 421 0
ร่วมเล่นเกมส์กิจกรรมทำให้เข้าใจ 653 0
ศักดิ์ศรีที่สมค่า 408 0
การบริการที่ดี 361 0
ทำให้ถึงความสำเร็จของชีวิต 368 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 922 2
สอนการคิด 437 0
คนเจริญคนอยู่ดีมีสุข 514 1
ภาพลักษณ์กำหนดได้ 615 0
ผู้ประสบความสำเร็จ 353 0
ทำให้ได้ดีต้องไม่ทำสิ่งไม่ดี 385 0
The mask singer 545 0
ชีวิตต้องมีกลยุทธ์ อย่าใช้เล่ห์กล 396 0
เก่งอย่างมีคุณภาพ 489 0
ทางลัดพลัดการรู้จริง 443 0
เกมส์กิจกรรมต้องนำมาใช้จริง 721 1
มีดี ทำดี ทำไม่ดี 427 0
ทำอะไรให้หาค่าให้ตัวเอง 398 0
การศึกษาให้เกิดค่า 422 0
ข้อคิดการขึ้นลงราคาน้ำมัน 353 0
ทำมือให้เป็นเครื่องสแกน 452 2
Management by looking around [C] 615 0
กิจกรรม กิจการ 424 0
ถึงเป้าหมายจริงจึงได้ดีมีค่าจริง 386 0
ทำให้เป็นของเรา 395 0
ค่าของ trust 467 1
รูปแบบชีวิต 527 0
อยู่ดีต้องทำ 4 look 470 3
เสน่ห์ที่คนอยากทำงานด้วย 372 0
การใช้เวลาการเรียนรู้ 449 0
ความสำเร็จต้องทำอย่างบริสุทธิ์ 475 0
ระดมสมอง ระดมกำลัง 353 0
ตั้งใจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 554 2
Come free, back full learning 462 0
เราคือใคร 397 0
อยากชนะต้องเป็นผู้กำหนดเกมส์ 435 0
สำรวจเกียรติตน 353 0
ใส่ใจให้เกิดค่าความสำเร็จ 471 0
แก้การคิดไม่ออก 527 0
หลักตนใช้สร้างสรรค์ หลักการใช้สร้างประโยชน์ 444 0
PMO หลักคิดการตัดสินใจ 565 0