นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 6 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 660 0
สังคมนิยม 516 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 821 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 537 0
บุญ บาป กับการทำงาน 578 2
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 3862 36
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 592 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 529 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 629 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 506 0
ความรู้กับความสำคัญ 727 0
งานน้อยใครว่าดี? 467 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 655 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 706 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 535 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 804 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 601 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 545 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 638 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 559 0
ดื้อตาขุ่น 543 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 633 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 711 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 572 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 617 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 585 0
กิจกรรม กิจการ 606 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 591 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 643 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 540 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 635 0
พลังคิดบวก คิดลบ 606 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 594 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 683 0
ยุค big data 564 0
สังคมคุณภาพ 827 0
นักเรียนกับนักศึกษา 875 2
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 1529 15
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 774 3
อาหารตามสั่งยุค 4.0 611 1
วันเด็ก 2562 622 1
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 668 1
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 1005 1
สติในตัวตน 595 1
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 674 1
 จงเป็นคนมีการศึกษา 1501 38
ทำดีให้ตัวเอง 571 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 671 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 499 0
การประกันอนาคต 648 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 636 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 992 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 765 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 556 0
ฝึกความเก่ง 707 0
ทำได้กับทำเป็น 601 0
ทำงานให้ได้ดี 444 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 519 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 468 0
อะไรคือ 4.0 728 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 458 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 573 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 482 0
Smart อัจฉริยะ 601 0
ปัญญา ปัญหา 544 0
เจริญใครว่าสะดวก 578 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 460 0
ทีมงานเข้มแข็ง 673 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 599 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 887 1
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 745 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 794 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 536 0
ความเท่าเทียมเทียม 603 0
เจริญเติบโต 569 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 539 0
อดทน พยายาม 851 0
วิสัยทัศน์ภายใน 1021 0
ค่าคนทำงาน 757 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 623 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 948 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 707 1
โค้ชกับอาจารย์ 948 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 1180 1
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 596 0
เมื่อเจอปัญหา 541 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 494 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 709 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 810 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 484 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 677 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 695 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 522 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 757 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 2398 38
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 672 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 763 2
ฝึกตนให้มีสติ 653 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 635 0
ความต้องการเทียม 632 1