นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 6 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 413 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 619 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 604 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 522 3
ค่าการทำวิจัย 817 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 605 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 483 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 615 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 484 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 557 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 397 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 610 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 558 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 589 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 529 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 485 0
Millionaire & Billionaire 601 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 496 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 399 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 529 0
วาทะ ตบะในการพูด 466 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 392 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 599 0
ค่าการใช้ความรู้ 511 0
การสร้างค่าในชีวิต 533 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 370 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 619 0
คิดค่าการใช้เวลา 386 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 485 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 652 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 660 0
การทำให้หายกลัว 556 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 544 0
ค่างานสนับสนุน 688 0
สร้างค่าจากการสอบ 591 0
ค่าความรู้ 516 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 811 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 701 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 526 2
มือที่สามทางการตลาด 733 1
ได้ทำกับทำได้ 580 12
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 436 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 624 0
ค่าของคำถาม 469 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 693 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 603 0
คน 4.0 723 0
หวงแหน กับ หวงของ 627 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 492 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 834 0
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 652 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 739 2
คนมีอนาคต 852 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 511 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 562 0
เกษตรธุรกิจ 759 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 706 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 752 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 510 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 851 1
คนทันโลก 450 0
การนำอย่างมีระบบ 456 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 502 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 500 0
ความเสี่ยงการเกษตร 521 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 463 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 488 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 459 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 449 0
คิดทำแบบผู้นำ 491 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 489 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 708 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 621 1
เปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน 653 0
ความสำเร็จเกิดได้จากวิสัยทัศน์และค่านิยม 544 0
ฝันที่เป็นจริงต้องมีชีวิต 521 0
บอลโลก2018: อดีตไม่ประกันปัจจุบัน 448 0
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า 473 0
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ 596 0
คนส่วนเกิน 634 0
ประเมินความดีความไม่ชอบ 497 0
ต้องมุ่งมั่นจริงจึงประกันความสำเร็จ 594 2
ขอบคุณทีมหมูป่าอะคาเดมี่ เชียงราย 1189 0
คนมีค่า/ภาระ 714 0
คนมีค่าที่ 516 0
ค่าคน 543 0
ฟังใครไม่เป็นคือพัฒนาไม่ได้ 627 1
ค่านิยมกับวิสัยทัศน์ 809 3
การศึกษาต้องพัฒนาคนด้วยการทำงานจริง 670 0
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถคน 597 0
Book to life ความท้าทายการศึกษา 4.0 489 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา 537 0
สอนตัวเอง 565 0
ทางสู่ความเจริญในการทำงาน 532 0
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์ 598 0
การเคารพนับถือตัวเอง 641 0
น้ำพักน้ำแรง 466 0
เรียนกับเรียนรู้ 654 0
ได้กับมีปริญญา 446 0
ค่าการบริการคือความประทับใจ 558 0