นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 7 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อาลัยพี่เสริฐ 1425 2
ค่าความยาก 619 0
How to do to success 578 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 720 0
เรียนให้ได้ดี 765 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 563 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 1643 1
ต้องสู้จึงชนะ 711 2
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 554 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 673 1
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 6327 76
ทำงานกับมือชีพ 568 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 829 3
ออมค่าความสามารถ 654 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 632 0
ค่าของคำตอบ 860 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 607 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 518 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 756 0
คนประสบความสำเร็จ 540 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 652 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 768 0
สร้างอนาคต 588 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 579 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 635 0
ชีวิตออกแบบได้ 575 0
สากลกับนานาชาติ 585 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 582 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 701 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 783 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 617 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 699 1
บริหารงาน 360° 715 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 867 1
ค่าขององค์กร 624 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 820 0
การรับผิดชอบ 599 0
คนเก่งขององค์กร 686 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 8475 154
การบริหารแบบรักษาการ 691 1
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 669 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 774 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 547 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 770 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 761 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 658 3
ค่าการทำวิจัย 1038 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 760 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 606 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 759 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 598 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 672 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 485 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 740 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 693 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 724 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 648 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 612 0
Millionaire & Billionaire 781 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 665 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 535 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 677 0
วาทะ ตบะในการพูด 592 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 501 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 739 0
ค่าการใช้ความรู้ 656 0
การสร้างค่าในชีวิต 686 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 508 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 791 0
คิดค่าการใช้เวลา 494 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 624 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 812 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 807 0
การทำให้หายกลัว 692 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 668 0
ค่างานสนับสนุน 852 0
สร้างค่าจากการสอบ 728 0
ค่าความรู้ 651 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 963 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 851 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 662 2
มือที่สามทางการตลาด 875 1
ได้ทำกับทำได้ 2238 16
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 604 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 793 0
ค่าของคำถาม 580 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 853 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 755 0
คน 4.0 903 0
หวงแหน กับ หวงของ 774 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 652 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 1072 1
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 788 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 901 2
คนมีอนาคต 987 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 624 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 677 0
เกษตรธุรกิจ 906 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 854 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 891 0