นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 7 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อย่าคิดมาก ต้องคิดให้เป็น 523 0
จัดข้อมูลชีวิตพิชิตอนาคต 643 0
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 633 0
ความซื่อสัตย์คือหลักประกันความสำเร็จ 988 6
New active learning 761 1
Old active learning 934 2
ครอบครัวโชคดีบอลโลก 590 2
ทำอะไรไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องคิดทำให้พอดี 576 1
สร้างอนาคตที่ดีต้องรู้จักตัวเอง 534 0
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 606 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 660 2
ตัวบวก ตัวลบ 614 0
เอาใจกับเกรงใจ 593 0
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์ 546 0
ช่วยกันหาใช้ค่าของดี 651 1
ยุคค้าขายต้องทำแต่ดี 792 0
ลด เพิ่ม ไหนดีกว่า 670 0
ชีวิตจริงยิ่งกว่าเข้าห้องสอบ 564 0
คิดบวกทำบวกได้บวก คิดลบทำลบได้ลบ 485 0
พ่อแม่ไม่สั่งสอน 661 0
ธุรกิจทุเรียนกับคนไทย 502 0
ทุเรียนทอง 563 0
ทำงาน ทำอาชีพ 702 0
ให้คำปรึกษาตัวเอง 469 0
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 759 1
คน(อ)ยากจน 578 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 588 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 601 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 704 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 623 0
ใครทำให้ได้ดี 562 0
ทำอย่างท้าทาย 749 1
ตรวจความมั่นคง 632 0
การสร้างคนอนาคต 768 2
คนไทยคนเทศยุคสอง 724 0
นักเรียน นักศึกษา 894 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 681 2
การทำงานให้เจริญ 684 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 629 0
งาน 821 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 824 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 1014 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 722 0
คาดหวังกับความหวัง 685 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 550 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 551 0
เก่งเรียน เก่งงาน 694 0
ตรวจค่าก่อนซื้อของใช้ 546 0
การศึกษาคือโอกาส 804 0
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 601 0
มองใกล้ มองไกล 602 0
กิจการให้เป็นกิจกรรม 650 0
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน? 766 1
fintech กับความปลอดภัย 562 0
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 651 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 621 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 477 0
สร้างโอกาส 706 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 544 0
จริง ปลอม ในชีวิต 608 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 945 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 911 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 668 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 685 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 635 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 557 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 749 3
Fintech กับระบบราชการ 624 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 552 0
เมาไม่ขับ 615 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 1094 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 697 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 508 0
ค่าการทำให้ได้ 626 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 779 1
Active learning is learning by doing 759 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 1042 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 757 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 821 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 606 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 857 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 791 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 740 1
ทำงานยุคใหม่ 662 0
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 625 0
ทุกคนมีดีต่างกัน 729 1
ภาพลักษณ์ 750 0
คนพัฒนาแล้ว 653 0
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด 719 1
ทำงานดีมีค่าต้องมีผลงาน 692 0
ทำให้ได้ดีในชีวิตอย่าคิดนาน 563 0
ข้อไม่ดีคือทางพัฒนา 679 0
วิธีพัฒนาชีวิตให้ดี 709 0
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน 833 0
เพื่อนร่วมทาง ตั้งสติก่อนเดินทาง 1054 1
พลังความใหม่ พลังความเก่า 579 0
เหมาะ 610 1
แก้ปัญหาการไม่ได้ดี 767 1
ความยากลำบากคือทางสำเร็จ 666 0
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง 605 0