นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 8 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี 671 0
อยาก(ให้)ได้ดี 683 0
อยากรู้ไหมว่าได้ทำอะไรดีขึ้น 622 0
อะไรทำให้คนมีค่าต่างกัน 590 0
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา 699 0
บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน 868 3
การศึกษาแบบศักดินา 816 0
วัดค่าความซื่อสัตย์ 793 0
อดให้ได้ดี 613 0
ผลได้คือผลการเลือก 729 1
คนไม่สำเร็จ 824 0
เรียนรู้ หรือ แค่รับรู้ 573 0
ใช้ชีวิตแบบกระจายความเสี่ยง 790 0
ใช้มือถือเป็น learning machine 796 0
สถิติการเดินทางของคนไทย 1102 1
ทำตามสูตร ปรับตามผล 685 0
ทำงานทำหน้าที่อีกบทบาทของชีวิต 613 0
ได้ดี ไม่ได้ดี อยู่ที่บริหารจัดการตน 864 1
มุ่งมั่นเอางานคือทางสร้างความสำเร็จ 687 0
เรียนใช้ความรู้คือการสร้างค่า 684 0
ข้อระวังการใช้สื่อออนไลน์ 736 0
สะดวกซื้อ สะดวกธนาคาร 691 0
สติปัญญากับความสำเร็จ 727 1
คุณภาพอาหารกับคุณภาพคนไทย 797 0
ใครถูกลงโทษจริง 661 0
เดินตามฝันหรือละเมอ 656 0
จะเปลี่ยนหรือปรับตัวเอง 638 0
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว 763 0
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา 649 0
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร 742 0
พอเพียง คือพอดี 576 0
พัฒนา 555 0
หูบอด 747 0
ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้ได้ดี 551 0
ได้ดีต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความรู้ 666 0
อำนาจคือรับผิดชอบ 613 0
อยากได้ดีไม่มีปัญหาต้องพัฒนา 723 0
ชีวิตที่ดีต้องรู้ใช้ความรู้ 531 0
คนกับหมา 741 0
การศึกษาต้องพัฒนาคน 765 1
ส่องกระจกธรรม 525 0
บริหารคนแบบการทำอาหาร 578 0
Share.psu เพื่อเรียนรู้พัฒนาตน 1695 2
ทำอย่างไรจึงได้ดี 610 0
ศักดิ์ศรีต้องสมหน้าที่ 663 0
ค่าตัวเลขผลการวิจัย 1306 0
ช่วยกันพัฒนาพากันเจริญ 644 0
ดีต้องทั้งหน้าตาและกติกามารยาท 1205 0
Work for or just for waste 669 0
คนที่ทำงานกับคนที่บ้าน 874 0
บริหารกับทำงาน 729 0
เก่าใหม่ต้องใช้ให้พอดีจึงมีค่า 767 0
ค่าและการแก้ความยาก 632 0
นิสัยของคนอยู่ดีมีความสำเร็จ 678 0
คนร่วมสร้างความเจริญ 680 0
ความดีที่ไม่ชอบ 889 1
ความดีที่มีความชอบ 863 0
วันครู 2561 683 0
ความยากใช้สร้างตน 682 0
ค่าความตั้งใจ 809 0
เครื่องมือการพัฒนาตน 783 0
ได้ดี/ไม่ได้ดี ใครทำ 720 0
หนึ่งเป้าหมาย หลายทางเลือก 599 0
ช้อปช่วยชาติ ท่องเที่ยวเมืองรอง วันหยุดยาว ใครได้ใครเสีย 698 0
ฝึกสติให้มีสติ 624 0
การเรียนการสัมภาษณ์งานคือชีวิต 611 0
ลูกค้าภายใน 863 0
ขัดเกลาและพัฒนา 878 0
อย่ารังเกียจที่ไม่รู้ 613 0
ทักษะการทำงาน 561 0
ฮวงจุ้ยการเรียน 780 0
การใช้ประโยชน์จากด้านลบ 568 0
ความหมายของเวลา 664 0
ปุ๊บปั๊บทำให้สำเร็จ 1303 3
สร้างความสำเร็จต้องจัดการเวลา 708 0
คิดดี ทำพอดี ให้ได้ดี 600 0
ประกันความเสี่ยง 732 0
ประกันความสำเร็จ 745 0
การใช้ความสามารถตน 636 0
คนเจริญ คนคุณภาพ สังคมคุณภาพ 758 0
การสู่ความสำเร็จ 629 0
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ 651 0
ด้อยค่าการศึกษา 588 0
ทำงานให้เหมือนให้คนมาดูงาน 606 0
ทำให้เป็น หรือ ด้วยความจำเป็น 630 0
งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน 714 0
ความหวัง กับคาดหวัง 507 0
ปรับเรดาร์ตน 708 1
ความสำเร็จของการศึกษาอยู่ที่ 687 0
แข่งขันแบบมืออาชีพ 1018 5
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร 786 0
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 742 0
ในหลวง ร๙ กับแผนที่ 680 2
ก้าวคนละก้าวกับก้าวเดินชีวิต 822 0
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ 447 0
การลดความเสี่ยง 494 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 728 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 586 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 884 0
ฝึกอบรมตนเอง 590 0