นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 9 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 702 0
จริง ปลอม ในชีวิต 814 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 1140 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 1150 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 830 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 851 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 805 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 702 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 959 3
Fintech กับระบบราชการ 818 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 749 0
เมาไม่ขับ 815 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 1320 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 868 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 701 0
ค่าการทำให้ได้ 839 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 1040 1
Active learning is learning by doing 958 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 1296 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 972 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 1029 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 813 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 1073 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 1022 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 946 1
ทำงานยุคใหม่ 893 0
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 817 0
ทุกคนมีดีต่างกัน 919 1
ภาพลักษณ์ 979 0
คนพัฒนาแล้ว 837 0
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด 871 1
ทำงานดีมีค่าต้องมีผลงาน 844 0
ทำให้ได้ดีในชีวิตอย่าคิดนาน 720 0
ข้อไม่ดีคือทางพัฒนา 870 0
วิธีพัฒนาชีวิตให้ดี 905 0
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน 1037 0
เพื่อนร่วมทาง ตั้งสติก่อนเดินทาง 1347 1
พลังความใหม่ พลังความเก่า 773 0
เหมาะ 744 1
แก้ปัญหาการไม่ได้ดี 946 1
ความยากลำบากคือทางสำเร็จ 834 0
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง 743 0
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี 822 0
อยาก(ให้)ได้ดี 808 0
อยากรู้ไหมว่าได้ทำอะไรดีขึ้น 751 0
อะไรทำให้คนมีค่าต่างกัน 710 0
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา 814 0
บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน 1077 3
การศึกษาแบบศักดินา 950 0
วัดค่าความซื่อสัตย์ 949 0
อดให้ได้ดี 737 0
ผลได้คือผลการเลือก 928 1
คนไม่สำเร็จ 997 0
เรียนรู้ หรือ แค่รับรู้ 731 0
ใช้ชีวิตแบบกระจายความเสี่ยง 969 0
ใช้มือถือเป็น learning machine 990 0
สถิติการเดินทางของคนไทย 1283 1
ทำตามสูตร ปรับตามผล 854 0
ทำงานทำหน้าที่อีกบทบาทของชีวิต 779 0
ได้ดี ไม่ได้ดี อยู่ที่บริหารจัดการตน 1163 1
มุ่งมั่นเอางานคือทางสร้างความสำเร็จ 903 0
เรียนใช้ความรู้คือการสร้างค่า 864 0
ข้อระวังการใช้สื่อออนไลน์ 901 0
สะดวกซื้อ สะดวกธนาคาร 894 0
สติปัญญากับความสำเร็จ 877 1
คุณภาพอาหารกับคุณภาพคนไทย 1013 0
ใครถูกลงโทษจริง 833 0
เดินตามฝันหรือละเมอ 799 0
จะเปลี่ยนหรือปรับตัวเอง 782 0
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว 917 0
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา 834 0
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร 923 0
พอเพียง คือพอดี 743 0
พัฒนา 721 0
หูบอด 929 0
ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้ได้ดี 681 0
ได้ดีต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความรู้ 814 0
อำนาจคือรับผิดชอบ 745 0
อยากได้ดีไม่มีปัญหาต้องพัฒนา 899 0
ชีวิตที่ดีต้องรู้ใช้ความรู้ 684 0
คนกับหมา 900 0
การศึกษาต้องพัฒนาคน 976 1
ส่องกระจกธรรม 705 0
บริหารคนแบบการทำอาหาร 716 0
Share.psu เพื่อเรียนรู้พัฒนาตน 1946 2
ทำอย่างไรจึงได้ดี 725 0
ศักดิ์ศรีต้องสมหน้าที่ 853 0
ค่าตัวเลขผลการวิจัย 1528 0
ช่วยกันพัฒนาพากันเจริญ 810 0
ดีต้องทั้งหน้าตาและกติกามารยาท 1360 0
Work for or just for waste 816 0
คนที่ทำงานกับคนที่บ้าน 1028 0
บริหารกับทำงาน 867 0
เก่าใหม่ต้องใช้ให้พอดีจึงมีค่า 936 0
ค่าและการแก้ความยาก 797 0
นิสัยของคนอยู่ดีมีความสำเร็จ 832 0
คนร่วมสร้างความเจริญ 837 0
ความดีที่ไม่ชอบ 1032 1
ความดีที่มีความชอบ 1032 0
วันครู 2561 826 0