นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 9 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 743 0
ให้ความร่วมมือทำหน้าที่ 712 0
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 823 0
จิตวิญญาณการศึกษา 705 0
สังคมออนไลน์กับผู้สูงอายุ 696 0
Smart technology, Smart people 613 0
มองใกล้ มองไกล ใส่ใจความสำเร็จ 589 0
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ 818 1
วงจรงาน วงจรชีวิต 692 0
Put the right man on the right job 1391 0
ค่ากับคุณค่า 715 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 975 4
อดให้ได้ดี 876 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 1259 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 784 0
ข้อเสียของคนเก่ง 681 0
จน 666 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 700 0
ขี้เกียจให้เป็น 882 0
อย่าหลอกตัวเอง 652 0
ความเสี่ยงในการศึกษา 964 1
การนับถือตนเอง 736 0
กระหายความสำเร็จ 935 1
ก้าวคนละก้าว เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 592 0
วิจารณาญาณ 586 0
ชีวิตเชิงพาณิชย์ 839 1
ดีได้ต้องทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ 774 0
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียน 848 0
อยากก้าวหน้าต้องควบคุมเวลา 782 0
การศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม 973 0
คำถามสู่ความสำเร็จ 696 0
ภูมิรู้กับความรู้ 659 0
Capability vs Capacity 560 0
Worker vs workforce 857 0
ทำงานยุคใหม่ต้องสร้างค่าให้คนอื่น 805 1
สืบสานต่อในหลวง ร๙ 1397 1
คนยุคไอทีต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง 1035 1
วิจัยพัฒนาตามรอยในหลวง ร๙ 1065 0
การเกษตรกับเศรษฐศาสตร์ 1065 0
น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1415 1
การศึกษาไทย: จากผลิตคนทำราชการสู่ผู้ประกอบการ 1411 0
ใครเข้าประชุมสาย 1135 1
ข้าราชการ พนักงานราชการ 778 0
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลวง ร๙ 950 1
หมั่นส่องกระจกประเมินตน 606 0
คนไทยอย่าทิ้งในหลวง ร๙ 1067 0
เมื่อไทยเป็นศูนย์กลางและทางเชื่อมของ BRI 1110 1
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 896 0
ก่อนสบายต้องผ่านความยากลำบาก 637 0
เลียนแบบให้ได้ดี 832 0
ความคิดสร้างสรรค์ 644 0
สามัคคีคือพลังอาจพังได้ 751 0
การเพิ่มค่าทำงาน 845 0
การสร้างความสำเร็จ 623 0
TOR ในหลวง ร๙ 963 2
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม 786 0
ค่าคนค่าการทำงาน 753 0
กษัตริย์นักนวัตกรรม 824 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 513 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 813 3
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 738 0
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา 718 0
ค่าการนำของ senior leaders 1047 0
แมวสีไหนต้องจับหนูได้กับเทคโนโลยี 790 1
ความเชื่อมั่นสร้างความสำเร็จ 621 0
คนยุคนวัตกรรม 707 0
ความสามารถกับการสร้าง 762 0
Proactive behavior 732 0
AI require HI 997 1
ค่าคนอยู่ที่ 658 0
ค่าของ PR อยู่ที่ทำได้จริง 831 0
Senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ค่า 1154 4
คุณภาพ กับ คุณค่า มีค่าที่ต้องเป็นจริง 942 1
แชร์ความรู้ธุรการเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 822 0
การศึกษาคือการหล่อหลอมไม่ใช่แค่เรียนความรู้ 1055 0
ค่าคะแนน ค่างาน 670 0
คนสังคมออนไลน์ต้องใช้อย่างมีสติ 837 0
สร้างค่าตามวิสัยทัศน์ 695 0
Be active 847 0
องค์กรดีเพราะคนมีดี 592 0
การทำอนาคตให้เป็นจริง 928 0
คิดหน้า คิดหลังให้ได้ดี 666 0
ผู้สอนยุคใหม่ต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ 903 0
เรียนให้สำเร็จการศึกษา ต้องสร้างค่าให้ชีวิต 1044 0
ความดี(ต้อง)ชอบ(ธรรม) 784 0
บุญ บาป อยู่ที่ใด 658 0
สังคมไทย สังคมลูก 893 0
ขยันให้สำเร็จ 800 1
ค่าการทำงานร่วมกัน 582 0
ค่าวิจัยต้องพัฒนา 1170 1
Preordered agriculture เกษตรสั่งตัด 771 0
คิดคือชีวิตคน 728 0
อำนาจต้องตามหน้าที่ 790 0
Value of self commitment 742 0
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้ 711 0
แรงดูด แรงผลัก 806 0
คนทำงาน คนสร้างค่างาน 865 0
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 792 0
ใครเป็นทรัพย์สิน-หนี้สิน 668 0
ได้ดีต้องรู้หน้าที่ 740 0