นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป

- จากการเกษตรที่อาศัยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในอดีต สู่การเกษตรที่ใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โรค แมลง และวัชพืช ที่ขาดการจัดการที่พอดี เหมาะสม จนทำให้เกิดการเสื่อมโทรมของสภาพดิน สภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาทั้งการเกษตรและมาตรฐานความ... มีต่อ »
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 15 พฤศจิกายน 2553 18:47 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2553 12:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย

ชวงนี้มีการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ. 2-3 อย่าง ทั้ง email edocument ระบบทะเบียนนักศึกษา ในฐานะที่ใช้อยู่ประจำ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่จัดให้มีบริการดังกล่าว แต่การปรับหลาย ๆ ทำให้การทำงานเปลี่ยนไป โดยเฉพาะจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 15 พฤศจิกายน 2553 12:04 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 12:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ

1.1 ด้านปริมาณ UN ได้พยากรณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2020 จาก 6.79 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2010 (http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf ค้นเมื่อ 13 พ.ย. 2553) และเพิ่มเป็น 9.75 พันล้านคน ใน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2553 18:17 แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2553 23:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ

หลังจากที่ได้บันทึก น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ ดัง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/17819 ได้มีโอกาสคุยกับบางท่าน บอกว่าเพื่อบางคนในภาวะน้ำท่วมนี้ ยังเกิดไฟไหม้อีกด้วยซึ่งเป็นไฟที่เกิดจากไฟที่จุดเทียนไข ที่อาจจะเกิดจา... more »
By Wullop Santipracha   created: 13 November 2010 16:17 Modified: 15 November 2010 15:52 [ Report Abuse ]

(1) ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f

การเกษตรเป็นแหล่งปัจจัยสี่ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพของมนุษย์ ซึ่งเดิมคือ อาหาร (food) และเครื่องนุ่งห่ม(fiber) รวมถึงที่อยู่อาศัยที่อาศัยไม้และยารักษาโรคที่เรียกว่า สมุนไพร และเมื่อมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอุตสาหกรรม ทำให้การเกษตรเป็นส่วนสำคัญอีกขั้นตอ... more »
By Wullop Santipracha   created: 11 November 2010 19:46 Modified: 11 November 2010 19:48 [ Report Abuse ]

(7) น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ

น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 รุนแรง รวดเร็ว กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้บันทึก ไม่ใช่คนหาดใหญ่ แต่มาอยู่หาดใหญ่ตั้งแต่ต้นปี 2519 มาปีแรกก็เกิดน้ำท่วมในเดือน พ.ย. ในเมืองหาดใหญ่ท่วมสูงประมาณ 50 ซม. ในช่วงดึก เป็นน้ำฝนที่ตกหนักแต่ช่วงไม่นานนักจึงท่วมระดับดังกล่าว... more »
By Wullop Santipracha   created: 11 November 2010 19:20 Modified: 11 November 2010 23:12 [ Report Abuse ]

(4) สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่

วันนี้วันที่ 6 พ.ย.53 หลังน้ำท่วมใหญ่(กว่าเก่าทุกครั้งที่ผ่านมา) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 53 ซึ่งจากภาพได้เห็นความเสียหายของเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ ตู้ เตียง ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ และเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ และด้วยเทคโนโลยียุค... more »
By Wullop Santipracha   created: 06 November 2010 17:14 Modified: 06 November 2010 17:17 [ Report Abuse ]

(1) ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ

ช่วงนี้มีภัยน้ำท่วมมากมายหลายแห่งทั้งไทยและเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย ที่มีกิจกรรมทำความดี ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ทุกครั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นประจำ คือพฤติกรรมของทั้งผู้รับบริจาค และ ผู้ทำหน้าที่บริจาค ที่ทำให้บางท่านรู้สึกไม่สบายใจ เป็นทุกข์ ทั้ง ๆ ที่กิจก... more »
By Wullop Santipracha   created: 05 November 2010 18:51 Modified: 05 November 2010 18:54 [ Report Abuse ]

(2) น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ.

3-4 พย. 53 เราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยทั้ง อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดทำอาหารไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ปี 53 ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบ ทั้งไข่สด และอื่น ๆ จาก CP เนื่องจากเห็นว่า ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยา... more »
By Wullop Santipracha   created: 04 November 2010 17:55 Modified: 04 November 2010 17:58 [ Report Abuse ]

(0) ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ.

หลายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะในหาดใหญ่ สำหรับตัว ม.อ. โชคดีที่อยู่ในที่สูง ได้เป็นที่พึงของผู้เดือดร้อน และกำลังประสานกำลังกันในการดำเนินช่วยเหลือ ทั้งอาจารย์ บุคลากร ทุกฝ่าย และนักศึกษา รวมทั้งท่านอธิการบดีและผู้บริหารหลายท่าน และจัดตั้งเป็... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2553 12:25 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2553 12:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]