นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(4) การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง

ได้เข้าร่วมฟังการเสนอผลการประเมินด้วยวาจา การประเมินคุณภาพภายในปี ๕๑ ของ ม.อ. ในวันที่ ๖ ต.ค. ๕๒ มีข้อแนะนำหลาย ๆ อย่างที่ให้จัดเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน การจัดการสอนปรับพื้นฐาน การให้ทุนกับผู้มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ การบังคับให้ทำก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 07 ตุลาคม 2552 17:51 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

การประเมินคุณภาพภายในของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ คณะกรรมการ ซึ่งมีท่าน รศ. นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ เป็นประธาน มี ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีกรรมการจากคณะต่าง ๆ ตาม http://share.psu.ac.th/blog/quality-1/13850ค... มีต่อ »
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 01 ตุลาคม 2552 18:45 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล

ได้ฟังเพลงของก็อต จักรพรรค์ เพลงชื่อ อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล ทำให้มองเห็นภาพในการไม่นำความรู้มาใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น ความรู้ก็ลอยนวลหายไป จากการสังเกตในองค์กรมีความรู้ที่ลอยนวลหายไปปีละจำนวนมากกลุ่มแรก เป็นความรู้ที่ทั้งบุคคลและองค์กรลงทุนทุกป... more »
By Wullop Santipracha   created: 27 September 2009 10:45 Modified: 09 October 2010 17:43 [ Report Abuse ]

(0) พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร

การตั้งเป้าหมายของชีวิตการทำงาน ว่า เมื่อเข้ามาทำงานแล้วจะเป็น ผู้ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ หรือ ผศ. รศ. ศ. เท่านั้น จะไม่สามารถทำพรให้เป็นผลได้ รวมทั้งผู้อื่นก็ช่วยไม่ได้มีคำพูดที่มักเจอเสมอ ผู้บริหารต้องพัฒนาให้บุคลากรเป็นผู้ชำนาญการ และ... more »
By Wullop Santipracha   created: 24 September 2009 09:49 Modified: 09 October 2010 17:43 [ Report Abuse ]

(10) คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์

การรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี ๒๕๕๑ เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๕๒ สำเร็จลงด้วยความสง่า สวยงามของบัณฑิตที่เข้าพิธีทุกคน แต่ก่อนจะออกมาในภาพเช่นนั้น ได้มีการเตรียมการฝึกซ้อม ตั้งแต่การซ้อมย่อยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ก... more »
By Wullop Santipracha   created: 23 September 2009 09:52 Modified: 09 October 2010 17:42 [ Report Abuse ]

(5) พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง

ทุกท่าน พอเรียนจบมา แล้วก็หางานทำ พอพบใครก็มักจะได้รับคำอวยพรให้ทำงานให้เจริญก้าวหน้าแต่มีบางคน ถามว่าทำไมบัณฑิตที่จบ ไม่สอนให้ประกอบอาชีพอิสระ แต่คนที่ถามส่วนใหญ่ ๙๙% มีอาชีพรับราชการ หรือไม่ก็ทำงานบริษัทของคนอื่น สงสัยว่าทำไมไม่ถามตัวเองบ้าง คงเ... more »
By Wullop Santipracha   created: 22 September 2009 19:34 Modified: 09 October 2010 17:42 [ Report Abuse ]

(3) คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะแรกในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ตั้งชื่อนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จากที่ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทย สมควรที่จะมีการจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร โดยสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรในพื้นที่ที่มีความเป็นเฉพาะที... more »
By Wullop Santipracha   created: 22 September 2009 19:04 Modified: 09 October 2010 17:42 [ Report Abuse ]

(29) ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ตามที่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระประชวร จึงขอถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By Wullop Santipracha   created: 22 September 2009 11:18 Modified: 09 October 2010 17:41 [ Report Abuse ]

(11) ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ

จากการไปประเมินคุณภาพหน่วยงานต่าง ๆ ได้พบ มีคนทำงานอย่างมุ่งมั่น เข้มแข็ง บริการดี มีคำชม แต่พอถามว่ามีอะไรเป็นจุดเด่นของหน่วยงาน เป็นผลงาน เป็นนวัตกรรม เป็นการปฏิบัติที่ดี กลับหาไม่ได้ จึงเรียกว่า มีเฉพาะผู้ชำนาญงาน คือทำงานเก่งในหน้าที่ แต่ไม่มี... more »
By Wullop Santipracha   created: 17 September 2009 20:05 Modified: 09 October 2010 17:41 [ Report Abuse ]

(2) สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ.

ปีนี้ ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นทีมประเมินคุณภาพกองบริการการศึกษา ร่วมกับกรรมการสามท่าน คือ ผศ.วันทนา ไกรฤกษ์ ผศ.รัสมี จิวสุวรรณ คุณกุลศรี พึ่งพันธ์ โดยมีคุณพรพิตรา อุ่นภิรมย์ ทำหน้าที่เลขานุการ ทีมงานทุกท่านทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทั้งศึกษางาน... more »
By Wullop Santipracha   created: 16 September 2009 20:03 Modified: 09 October 2010 17:41 [ Report Abuse ]