นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(14) การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๓

จาก ๑ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18220?page=1 ๒ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18228มาต่อ ๓๓. ลดค่าและกีดกันความเป็นไทยในคู่มือประกันคุณภาพทั้ง สกอ. สมศ. ระบุเน้นมาตรฐานความเป็นไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย แต่ตัวชี้วัดการเผยแพร่ผ... มีต่อ »
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 07 มกราคม 2554 19:12 แก้ไข: 08 มกราคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒

จาก ๑ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18220?page=1 มาต่อ ๒๑. หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบสิ่งเหล่านี้ คือความจริงที่พบ ทราบ โดยไม่ต้องประเมิน แต่ระบบที่สร้างขึ้นมาเป็นการสร้างตามทฤษฎี จึงเห็นให้มี input process output PDCA จะทำกิจกรรมต้องสำรวจ ต้อง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 04 มกราคม 2554 17:58 แก้ไข: 04 มกราคม 2554 18:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑

ช่วงนี้ใกล้ถึงรอบการประเมินคุณภาพรอบสามของ สมศ. จึงมีกฎเกณฑ์ กระบวน ตัวบ่งชี้ ต่าง ๆ ออกมา จากการติดตามศึกษา พบว่ายังแต่หลงทฤษฎี หลงระบบ พัฒนาแต่กระบวนการประกันคุณภาพ ไม่ได้พัฒนาที่คุณภาพการศึกษา บิดเบือนทิศทาง และลดค่าความเป็นไทยการประเมินคุณภาพส... มีต่อ »
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 03 มกราคม 2554 19:34 แก้ไข: 03 มกราคม 2554 19:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA

และแล้วปี ๒๕๕๓ ก็ผ่านไป กับการผจญบททดสอบที่มีทั้ง สะดวก สนุก ทุกข์ยาก เป็นบทเรียนที่มีค่า อยู่ที่ว่าใครจะจำ จด เป็นบทเรียนเพื่อใช้สู้ชีวิตให้ผจญทุกข์น้อยลง เหมือนการปีนเขาที่รู้ว่า จุดใด รื่น จุดใดราบเรียบ ที่เมื่อผ่านพบใหม่คงไม่สะดุดล้มเจ็บอีก แล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 01 มกราคม 2554 16:36 แก้ไข: 01 มกราคม 2554 16:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 53 ได้ไปฟังข้อมูลถึง ความสามารถการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทำให้มาคิดถึงความเป็นจริง ว่าประเทศที่ได้รับการประเมินว่า มีความสามารถการแข่งขันอันดับต้น ๆ ใน 10 อันดับแรก เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ไอซ์แลนด์ ลักซัมเบิร์ก เดนมาร์ก และเมื่อเท... มีต่อ »
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 07 ธันวาคม 2553 20:08 แก้ไข: 07 ธันวาคม 2553 20:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ข้าราชการดีเด่น

ทุกปี มีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน แต่เปลี่ยนจากระบบ ซ๊ เป็นระบบแท่ง และมีการแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใกล้เคียงกันต่างกันเล็กน้อยตามการจัดกลุ่มของระบบแท่ง และกลุ่มลูกจ้างประจำ ๑ กลุ่ม รวมเป็น ๓ กลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อ“มุ่งส่งเสริ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 07 ธันวาคม 2553 19:46 แก้ไข: 07 ธันวาคม 2553 19:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด

เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2553ในฐานะคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้คุ้มค่า ยั่งยืน เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่คนไทย จึงขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ เรื่อง เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 06 ธันวาคม 2553 11:23 แก้ไข: 06 ธันวาคม 2553 11:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว

วันนี้เป็นวันศุกร์ และใกล้วันปีใหม่ 2554 จึงขอแจ้งข่าวดีที่พวกเราชาวข้าราชการในมหาวิทยาลัยรอคอย นั่นคือเงินเดือนระบบแท่งของ กพอ.ได้ประกาศเป็นราชกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว (แต่ก็ช้ากว่า ก.พ. เป็นปี) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งเป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ไปยังคณะ/ห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 03 ธันวาคม 2553 18:46 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2553 18:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร

ประเทศไทย มีธรรมชาติ ภูมิประเทศ สภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดีมาก ๆ ต่อการเกษตร จึงทำให้มีผลผลิตมากที่ทำให้เกิดความมั่นคงของอาหารและสามารถส่งออกเป็นสินค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา และด้วยวัฒนธรรมความมุ่งมั่นของเกษตรกร จนทำให้คนไทยไม่เห็นความสำคัญ ทำให้เ... มีต่อ »
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 01 ธันวาคม 2553 18:22 แก้ไข: 01 ธันวาคม 2553 18:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา

คำว่า ธรรม ท่านพุทธทาสเน้นย้ำเสมอ คือธรรมชาติธรรมชาติ ที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่เกิดมาพึ่งพาอาศัยกันและกัน พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ความจริง มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ยังมีสิทธิที่ยังมีสิทธ์เลือกได้ ต่างจากสัตว์สังคมอย่างผึ้ง ปลวก ที่ถูกกำหนดบทบาทและหน้า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2553 18:49 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2553 18:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]