นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(7) เก่งตน เก่งคน เก่งงาน

ทุกคนเกิดมาคงอยากเป็นคนเก่ง แต่อย่างไรจึงเรียกว่าเก่ง คงมีความหมายแตกต่างกัน ความเก่งที่น่าจะมีประโยชน์ คงต้องเก่งตน เก่งคน และเก่งงาน จึงเรียกว่าคนเก่งได้เก่งตน หมายถึงการเอาชนะตนเอง ที่จัดได้ว่าสำคัญที่สุด เพราะเป็นการควบคุมตนเองให้ไปสู่เก่งคน แ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2553 19:29 แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2553 19:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ

เคยได้ยินคำเทศนาของพระพุทธทาส ว่าการศึกษาไทย เป็นการจัดการศึกษาแบบหมาหางด้วน ที่ไม่มีหางในการกำกับทิศทาง จึงทำให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพต่ำลง งานหนักก็ไม่เอา งานเบาก็ทำไม่เป็น ดีแต่อวดรู้อวดเก่ง อยากเป็นเหมือนคนอื่น (นานาชาติ ทั้ง ๆที่ยังไงก็เป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords):
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2553 19:25 แก้ไข: 27 พฤศจิกายน 2553 19:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย

ลูกค้าคือพระเจ้า หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ขายของต้องเอาอกเอาใจลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะจู้จี้ขี้บ่น ดีเลิศประเสริฐศรี มีพฤติกรรมอย่างไร ก็ไม่มีปัญหา ขออย่างเดียวให้ซื้อของ ทำกำไรให้ผู้ประกอบร้านค้าเป็นใช้ได้ รวมทั้งต้องให้แวะเวียนกลับมาเป็นลูกค้าเสมอและเป็... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords):
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2553 19:49 แก้ไข: 26 พฤศจิกายน 2553 19:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป

- จากการเกษตรที่อาศัยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในอดีต สู่การเกษตรที่ใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โรค แมลง และวัชพืช ที่ขาดการจัดการที่พอดี เหมาะสม จนทำให้เกิดการเสื่อมโทรมของสภาพดิน สภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาทั้งการเกษตรและมาตรฐานความ... มีต่อ »
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 15 พฤศจิกายน 2553 18:47 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2553 12:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย

ชวงนี้มีการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ. 2-3 อย่าง ทั้ง email edocument ระบบทะเบียนนักศึกษา ในฐานะที่ใช้อยู่ประจำ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่จัดให้มีบริการดังกล่าว แต่การปรับหลาย ๆ ทำให้การทำงานเปลี่ยนไป โดยเฉพาะจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 15 พฤศจิกายน 2553 12:04 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 12:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ

1.1 ด้านปริมาณ UN ได้พยากรณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2020 จาก 6.79 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2010 (http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf ค้นเมื่อ 13 พ.ย. 2553) และเพิ่มเป็น 9.75 พันล้านคน ใน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2553 18:17 แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2553 23:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ

หลังจากที่ได้บันทึก น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ ดัง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/17819 ได้มีโอกาสคุยกับบางท่าน บอกว่าเพื่อบางคนในภาวะน้ำท่วมนี้ ยังเกิดไฟไหม้อีกด้วยซึ่งเป็นไฟที่เกิดจากไฟที่จุดเทียนไข ที่อาจจะเกิดจา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2553 16:17 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 15:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f

การเกษตรเป็นแหล่งปัจจัยสี่ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพของมนุษย์ ซึ่งเดิมคือ อาหาร (food) และเครื่องนุ่งห่ม(fiber) รวมถึงที่อยู่อาศัยที่อาศัยไม้และยารักษาโรคที่เรียกว่า สมุนไพร และเมื่อมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอุตสาหกรรม ทำให้การเกษตรเป็นส่วนสำคัญอีกขั้นตอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2553 19:46 แก้ไข: 11 พฤศจิกายน 2553 19:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ

น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 รุนแรง รวดเร็ว กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้บันทึก ไม่ใช่คนหาดใหญ่ แต่มาอยู่หาดใหญ่ตั้งแต่ต้นปี 2519 มาปีแรกก็เกิดน้ำท่วมในเดือน พ.ย. ในเมืองหาดใหญ่ท่วมสูงประมาณ 50 ซม. ในช่วงดึก เป็นน้ำฝนที่ตกหนักแต่ช่วงไม่นานนักจึงท่วมระดับดังกล่าว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2553 19:20 แก้ไข: 11 พฤศจิกายน 2553 23:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่

วันนี้วันที่ 6 พ.ย.53 หลังน้ำท่วมใหญ่(กว่าเก่าทุกครั้งที่ผ่านมา) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 53 ซึ่งจากภาพได้เห็นความเสียหายของเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ ตู้ เตียง ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ และเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ และด้วยเทคโนโลยียุค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2553 17:14 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2553 17:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]