นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย

เมื่อ 4 ต.ค.2553 ได้เข้าฟังการบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลความต้องการวิทยาศานตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภูมิภาคใต้ ซึ่งมีข้อมูลถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลสำหรับการปรับการจัดการศึกษาและการวิจัย จากการบรรยายของ ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 05 ตุลาคม 2553 19:16 แก้ไข: 05 ตุลาคม 2553 19:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000

เมื่อ 21-25 ก.ย.53 ได้มีโอกาสเดินทางไป Aceh อินโดนีเซีย เพื่อไปหารือว่า สามารถจัดอบรมอะไรให้ได้บ้าง ตามคำขอให้จัดอบรมด้านการเกษตร พบว่าหลาย ๆ ด้านยังเป็นพื้นที่ใหม่ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ แต่บางด้านก็มีสิ่งดี ๆ กว่าไทย ก่อนอื่น ขอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 27 กันยายน 2553 19:01 แก้ไข: 27 กันยายน 2553 19:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53

จากข้อมูลล่าสุด การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 มีตัวบ่งชี้จำนวน 20 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คื้อกลุ่มที่ 1 เป็นตัวบ่งชี้พื้นฐาน แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ1.1 คุณภาพบัณฑิต (1) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ ภายใน 1 ปี(2) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 17 กันยายน 2553 12:23 แก้ไข: 17 กันยายน 2553 12:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เตรียมตัวทำงาน

เมื่อ 16 ก.ย. 53 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง Future Career โดยบริษัท CPF ที่ได้ติดต่อมหาวิทยาลัยมาเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าสัมภาษณ์เข้าทำงานด้วย ซึ่งก็มีนักศึกษาจากหลาย ๆ คณะ ทั้ง ทรัพยากร... มีต่อ »
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 17 กันยายน 2553 11:08 แก้ไข: 17 กันยายน 2553 17:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53

วันนี้เป็นที่ต้องแสดงความยินดี ชื่นชม อีกวันหนึ่งของคณะที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2553 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 295 ท่าน เป็นปริญญาตรี 241 ท่าน ปริญญาโท 50 ท่าน และ ปริญญาเอก 4 ท่านและในปี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 13 กันยายน 2553 10:13 แก้ไข: 13 กันยายน 2553 10:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต

จำได้ว่า มีพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต การสร้างคนที่สำคัญที่สมควรนำไประมัดระวัง เนื่องในโอกาสใกลัวันพระราชทานปริญญาบัตรของ ม.อ. จึงขอนำมาบันทึกเตือนการปฏบิบัติตนของบัณฑิต ดังนี้มหาวิทยาลัย มุ่งจะสอนนักศึกษาให้เป็น... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 05 กันยายน 2553 17:55 แก้ไข: 05 กันยายน 2553 17:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง

ที่บันทึกไม่ได้ตั้งใจ บอกว่า คนไทยแย่ ความจริง คนไทยมีความเก่งไม่แพ้ใครในโลก จะเห็นได้จาก มีนักเรียนไทยได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการอยู่ตลอดเวลา และมากกว่าอีกหลายๆ ประเทศด้วยซ้ำไป แต่ผู้ได้รับรางวัล ต้องมีการเตรียมความพร้อม เข้าค่ายฝึกฝน ทั้งค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 17 สิงหาคม 2553 19:13 แก้ไข: 17 สิงหาคม 2553 19:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา

ทีนี้เข้ามาถึง การจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา เมื่อมีที่เรียนมากกว่าผู้เรียน ก็เกิดนวัตกรรมของการบริหารการศึกษา แบบยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือเรียกให้เท่ห์ ว่าเป็นแบบ blue ocean strategy ออกสโลแกนสร้างสรรค์ดึงดูดผู้เรียนทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น เรียนง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 09 สิงหาคม 2553 18:36 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2553 18:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์

การศึกษามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยการใช้ความชอบ ความถนัด พรสวรรค์ พรแสวงคนแต่ละคนมาใช้ประโยชน์รวมกันและช่วยเหลือกัน คนที่ร้องเพลงเก่ง ร้องเพลงดี ก็เป็นนักร้อง คนที่ทำอาหารเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 01 สิงหาคม 2553 20:00 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2553 20:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service

การรวมศูนย์ (centralized) คือการจัดรวมบริการต่าง ๆ ไว้ที่จุด ๆ เดียว เช่น การจัดฝ่ายสนับสนุนไว้ที่ระดับคณะ ไม่มีในระดับภาควิชา กระจายศูนย์ (decentralized) การกระจายบริการไปยังหน่วยย่อย ๆ เช่น การจัดให้มีฝ่ายสนับสนุนอยู่ที่ภาควิชา One stop service ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 27 กรกฎาคม 2553 19:49 แก้ไข: 27 กรกฎาคม 2553 19:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]