นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1393
ความเห็น: 0

ความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชกระแสให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการทดลองเลี้ยงปศุสัตว์ ควบคู่กับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ในจังหวัดพังงา และเพชรบุรี

ในการนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการปศุสัตว์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาศตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา13.00 น.

ทั้งนี้ ได้เดินทางไปยังฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อชมฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่เบตง โดยมี รองศาสตราจารย์สุธา วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร บรรยายสรุปวิธีการเลี้ยง 

       นอกจากนี้คณบดี ได้นำชมการเลี้ยงปลาบึกสยาม เนื่องจากคณะฯ เห็นว่าปลาบึกสยามเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว มีคุณค่าทางอาหารสูง ( โอเมก้า3 สูง) น่าจะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งขณะนี้ทางภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้มีการดำเนินการทำวิจัย เกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรอาหาร จากวัตถุดิบพื้นบ้าน เช่น ปลาป่น กากถั่วเหลือง เพื่อนำมาทดลองเลี้ยงกับปลาบึกสยาม ศึกษาการเจริญเติบโต

การหารือวิชาการในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีแนวทางร่วมกันที่จะสร้างงานวิจัยด้านการผลิตสัตว์ การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปรับปรุง-ขยายพันธุ์สัตว์ ที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงในท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการปศุสัตว์ในภาคใต้ ในขณะเดียวกัน เพื่อให้คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรต่อไป

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส คุณภริสฐิญา แซ่จิว 

ภาพถ่ายโดย คุณสกนธ์ รัตนโกศล

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 March 2017 13:45 Modified: 31 March 2017 15:45 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 มิกกี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ