นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 5 1157 0
มะม่วงแฟนซี หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1698 3
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (6) เกษตรกรสมนึก ไพยรัตน์ 1103 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (5) เกษตรกรประสาร ทองสมสี 956 2
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) เกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์ 1040 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (3)เกษตรกรทม โสภิโต 1275 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (2)เกษตรกรละออง สุขชาญ 1038 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (1)เกษตรกรประพันธ์ อินพรม 1152 0
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 1476 0
ม.แม่โจ้ เยือน ทรัพย์ ม.อ. 1087 0
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน 1031 0
พัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชนเกษตร 769 1
ความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1096 0
วิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ อาหารสัตว์ เพื่อประโยชน์อะไร 1133 1
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1403 3
ความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน [C] 1157 0
รางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1368 6
ต้นลาน พืชดึกดำบรรพ์เสี่ยงสูญพันธุ์ 1154 0
อนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนาหม่อม กับการประกวดหาต้นสายพันธุ์ 1194 1
เกษตรปราณีต ผสานองค์ความรู้สู่ชุมชน 923 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1082 0
ลาน..พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 1795 0
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 1100 0
รากเน่า โคนเน่าในผัก 1012 0
ไลเคนในพืช 947 0
ผีเสื้อหญ้า 816 0
ป่วยทางใบ 808 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1088 1
มวนพิฆาต : คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1150 0
ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯส่งมอบ 943 0
โรคAnthracnose (โรคแอนแทรคโนส) แก้วมังกร 1472 0
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(2) 1967 1
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(1) 2149 0
สุดหล่อแพะทรัพย์-ม.อ.1 1005 0
เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน 886 0
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ 1426 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค 1389 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (4) สกัดการแพร่เชื้อ 789 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน(3) สวนกล้วยบ้านลุงนิล 1168 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (2) ลงพื้นที่แปลงปลูก 783 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 2271 0
เส้นทาง High Low สู่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1035 0
มองเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 300 กว่าไร่ ที่ไต้หวัน 847 0
ต้นอบเชย กลับฟื้นคืนความเขียว หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 898 1
โรครากขาวในต้นอบเชย :คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1269 1
“ลูกลาน” ผลไม้ที่หลายสิบปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว 1711 2
ใบไม้ที่หายไป 1625 0
ม.อ.ว กับฐานการเรียนรู้ที่ทรัพยฯ 761 0
เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว 1743 4
อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่ GAP 788 0
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ 1367 0
แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ 1519 0
มอบธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน : ปอเทืองอร่าม ณ แดน ม.อ. 3695 12
ทรัพย_ธกส กับความร่วมมือทางวิชาการ 1194 0
Qอาสา_2556 1413 0
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ : นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 2032 0
งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน 1506 0
ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตร ในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2072 0
ฟัง : เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน 1880 4
Qอาสา2555 1853 0
โจทย์วิจัย...ใครกำหนด 2344 0
เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ. 2623 1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร 5836 2
รักพ่อภาคปฎิบัติ ธรรมดีที่พ่อทำ : คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 2396 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (2) 1920 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน 3561 1
ส้มจุก..สูญสิ้นจริง..ฤา 7275 10
ทิ้ง..ทำไม 2954 0
ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2934 4
เหลียวมองสัตว์เลี้ยง 2015 0
ฟื้นฟูต้นไม้ หลังน้ำลด 1702 0
บ้านแสนสนุกเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2940 5
หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ 3234 3
เปลี่ยนแปลงตัวเองดั่งนกอินทรีย์ 11107 5
หัวใจสีขาว..สัญจร สู่ ม.อ. 3412 7
เนื้อหมูโอเมก้า 3 10079 10
อบรม"เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" 4304 4
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน2 2816 0
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน1 5061 0
พ่อ-แม่-ลูก เยือน ม.อ. 2351 0
สาเหตุการตาย..ของปลาคาร์ฟ 16874 2
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 1975 0
ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ 2662 3
เครื่องตัดหญ้ามีชีวิต 4288 2
การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 2680 5
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-6 "ความจริงของฟ้าทะลายโจร" 2387 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-5 "แก้อาการท้องผูก" 2763 0
ผักพื้นบ้านอาหารฯ-4 "แคและน้ำ ลดกลิ่นตัว" 2480 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-3 "รู้จักชีวิต" 2909 3
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-2 6223 6
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ 3141 12
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-2 2116 7
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-1 1966 4
โรครากขาวในยางพารา-การป้องกันและควบคุมโรค 3214 0
โรครากขาวในยางพารา 5294 2
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2222 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4 2090 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 2404 0
คิดได้ไทยทำ TVช่อง 7 เผยแพร่ผลงานนักวิจัย ม.อ. 3353 4
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 2366 6