นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 5 1422 0
มะม่วงแฟนซี หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 2022 3
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (6) เกษตรกรสมนึก ไพยรัตน์ 1390 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (5) เกษตรกรประสาร ทองสมสี 1241 2
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) เกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์ 1376 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (3)เกษตรกรทม โสภิโต 1582 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (2)เกษตรกรละออง สุขชาญ 1363 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (1)เกษตรกรประพันธ์ อินพรม 1490 0
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 1762 0
ม.แม่โจ้ เยือน ทรัพย์ ม.อ. 1381 0
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน 1249 0
พัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชนเกษตร 980 1
ความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1305 0
วิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ อาหารสัตว์ เพื่อประโยชน์อะไร 1359 1
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1708 3
ความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน [C] 1447 0
รางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1626 6
ต้นลาน พืชดึกดำบรรพ์เสี่ยงสูญพันธุ์ 1343 0
อนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนาหม่อม กับการประกวดหาต้นสายพันธุ์ 1344 1
เกษตรปราณีต ผสานองค์ความรู้สู่ชุมชน 1127 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1269 0
ลาน..พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 2201 0
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 1324 0
รากเน่า โคนเน่าในผัก 1186 0
ไลเคนในพืช 1152 0
ผีเสื้อหญ้า 968 0
ป่วยทางใบ 931 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1229 1
มวนพิฆาต : คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1351 0
ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯส่งมอบ 1120 0
โรคAnthracnose (โรคแอนแทรคโนส) แก้วมังกร 1709 0
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(2) 2244 1
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(1) 2459 0
สุดหล่อแพะทรัพย์-ม.อ.1 1187 0
เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน 1035 0
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ 1645 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค 1592 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (4) สกัดการแพร่เชื้อ 903 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน(3) สวนกล้วยบ้านลุงนิล 1340 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (2) ลงพื้นที่แปลงปลูก 938 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 2563 0
เส้นทาง High Low สู่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1300 0
มองเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 300 กว่าไร่ ที่ไต้หวัน 993 0
ต้นอบเชย กลับฟื้นคืนความเขียว หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1059 1
โรครากขาวในต้นอบเชย :คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1434 1
“ลูกลาน” ผลไม้ที่หลายสิบปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว 1954 2
ใบไม้ที่หายไป 1930 0
ม.อ.ว กับฐานการเรียนรู้ที่ทรัพยฯ 851 0
เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว 1892 4
อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่ GAP 893 0
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ 1545 0
แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ 1646 0
มอบธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน : ปอเทืองอร่าม ณ แดน ม.อ. 3959 12
ทรัพย_ธกส กับความร่วมมือทางวิชาการ 1305 0
Qอาสา_2556 1521 0
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ : นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 2176 0
งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน 1606 0
ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตร ในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2208 0
ฟัง : เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน 1986 4
Qอาสา2555 1974 0
โจทย์วิจัย...ใครกำหนด 2492 0
เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ. 2788 1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร 6018 2
รักพ่อภาคปฎิบัติ ธรรมดีที่พ่อทำ : คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 2547 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (2) 2020 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน 3742 1
ส้มจุก..สูญสิ้นจริง..ฤา 7741 10
ทิ้ง..ทำไม 3070 0
ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3110 4
เหลียวมองสัตว์เลี้ยง 2119 0
ฟื้นฟูต้นไม้ หลังน้ำลด 1795 0
บ้านแสนสนุกเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3106 5
หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ 3377 3
เปลี่ยนแปลงตัวเองดั่งนกอินทรีย์ 11327 5
หัวใจสีขาว..สัญจร สู่ ม.อ. 3615 7
เนื้อหมูโอเมก้า 3 10401 10
อบรม"เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" 4459 4
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน2 2938 0
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน1 5181 0
พ่อ-แม่-ลูก เยือน ม.อ. 2467 0
สาเหตุการตาย..ของปลาคาร์ฟ 17298 2
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 2056 0
ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ 2769 3
เครื่องตัดหญ้ามีชีวิต 4402 2
การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 2797 5
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-6 "ความจริงของฟ้าทะลายโจร" 2502 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-5 "แก้อาการท้องผูก" 2875 0
ผักพื้นบ้านอาหารฯ-4 "แคและน้ำ ลดกลิ่นตัว" 2591 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-3 "รู้จักชีวิต" 3034 3
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-2 6396 6
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ 3250 12
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-2 2265 7
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-1 2092 4
โรครากขาวในยางพารา-การป้องกันและควบคุมโรค 3312 0
โรครากขาวในยางพารา 5481 2
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2339 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4 2181 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 2516 0
คิดได้ไทยทำ TVช่อง 7 เผยแพร่ผลงานนักวิจัย ม.อ. 3445 4
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 2477 6