นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 5 1859 0
มะม่วงแฟนซี หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 2649 3
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (6) เกษตรกรสมนึก ไพยรัตน์ 1921 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (5) เกษตรกรประสาร ทองสมสี 1687 2
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) เกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์ 1837 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (3)เกษตรกรทม โสภิโต 2063 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (2)เกษตรกรละออง สุขชาญ 1774 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (1)เกษตรกรประพันธ์ อินพรม 1998 0
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 2283 0
ม.แม่โจ้ เยือน ทรัพย์ ม.อ. 1803 0
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน 1666 0
พัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชนเกษตร 1358 1
ความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1699 0
วิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ อาหารสัตว์ เพื่อประโยชน์อะไร 1748 1
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2171 3
ความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน [C] 1902 0
รางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2015 6
ต้นลาน พืชดึกดำบรรพ์เสี่ยงสูญพันธุ์ 1745 0
อนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนาหม่อม กับการประกวดหาต้นสายพันธุ์ 1670 1
เกษตรปราณีต ผสานองค์ความรู้สู่ชุมชน 1536 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1591 0
ลาน..พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 2822 0
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 1687 0
รากเน่า โคนเน่าในผัก 1577 0
ไลเคนในพืช 1605 0
ผีเสื้อหญ้า 1289 0
ป่วยทางใบ 1211 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1526 1
มวนพิฆาต : คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1739 0
ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯส่งมอบ 1459 0
โรคAnthracnose (โรคแอนแทรคโนส) แก้วมังกร 2184 0
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(2) 2774 1
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(1) 3038 0
สุดหล่อแพะทรัพย์-ม.อ.1 1634 0
เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน 1414 0
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ 2042 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค 1982 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (4) สกัดการแพร่เชื้อ 1191 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน(3) สวนกล้วยบ้านลุงนิล 1674 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (2) ลงพื้นที่แปลงปลูก 1255 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 3025 0
เส้นทาง High Low สู่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1647 0
มองเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 300 กว่าไร่ ที่ไต้หวัน 1360 0
ต้นอบเชย กลับฟื้นคืนความเขียว หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1447 1
โรครากขาวในต้นอบเชย :คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1819 1
“ลูกลาน” ผลไม้ที่หลายสิบปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว 2540 2
ใบไม้ที่หายไป 2581 0
ม.อ.ว กับฐานการเรียนรู้ที่ทรัพยฯ 1170 0
เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว 2274 4
อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่ GAP 1250 0
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ 1900 0
แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ 1955 0
มอบธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน : ปอเทืองอร่าม ณ แดน ม.อ. 4454 12
ทรัพย_ธกส กับความร่วมมือทางวิชาการ 1591 0
Qอาสา_2556 1786 0
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ : นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 2458 0
งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน 1918 0
ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตร ในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2516 0
ฟัง : เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน 2281 4
Qอาสา2555 2308 0
โจทย์วิจัย...ใครกำหนด 2783 0
เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ. 3127 1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร 6440 2
รักพ่อภาคปฎิบัติ ธรรมดีที่พ่อทำ : คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 2882 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (2) 2292 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน 4105 1
ส้มจุก..สูญสิ้นจริง..ฤา 8332 10
ทิ้ง..ทำไม 3395 0
ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3717 4
เหลียวมองสัตว์เลี้ยง 2449 0
ฟื้นฟูต้นไม้ หลังน้ำลด 2142 0
บ้านแสนสนุกเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3484 5
หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ 3689 3
เปลี่ยนแปลงตัวเองดั่งนกอินทรีย์ 11798 5
หัวใจสีขาว..สัญจร สู่ ม.อ. 4004 7
เนื้อหมูโอเมก้า 3 11021 10
อบรม"เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" 4851 4
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน2 3252 0
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน1 5540 0
พ่อ-แม่-ลูก เยือน ม.อ. 2805 0
สาเหตุการตาย..ของปลาคาร์ฟ 17997 2
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 2344 0
ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ 3008 3
เครื่องตัดหญ้ามีชีวิต 4700 2
การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 3099 5
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-6 "ความจริงของฟ้าทะลายโจร" 2830 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-5 "แก้อาการท้องผูก" 3168 0
ผักพื้นบ้านอาหารฯ-4 "แคและน้ำ ลดกลิ่นตัว" 2867 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-3 "รู้จักชีวิต" 3296 3
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-2 6695 6
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ 3490 12
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-2 2555 7
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-1 2499 4
โรครากขาวในยางพารา-การป้องกันและควบคุมโรค 3594 0
โรครากขาวในยางพารา 5893 2
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2669 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4 2467 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 2838 0
คิดได้ไทยทำ TVช่อง 7 เผยแพร่ผลงานนักวิจัย ม.อ. 3704 4
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 2794 6