นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 5 1275 0
มะม่วงแฟนซี หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1833 3
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (6) เกษตรกรสมนึก ไพยรัตน์ 1212 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (5) เกษตรกรประสาร ทองสมสี 1073 2
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) เกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์ 1163 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (3)เกษตรกรทม โสภิโต 1407 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (2)เกษตรกรละออง สุขชาญ 1148 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (1)เกษตรกรประพันธ์ อินพรม 1304 0
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 1573 0
ม.แม่โจ้ เยือน ทรัพย์ ม.อ. 1209 0
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน 1118 0
พัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชนเกษตร 855 1
ความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1169 0
วิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ อาหารสัตว์ เพื่อประโยชน์อะไร 1216 1
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1545 3
ความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน [C] 1273 0
รางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1478 6
ต้นลาน พืชดึกดำบรรพ์เสี่ยงสูญพันธุ์ 1231 0
อนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนาหม่อม กับการประกวดหาต้นสายพันธุ์ 1250 1
เกษตรปราณีต ผสานองค์ความรู้สู่ชุมชน 988 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1154 0
ลาน..พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 1991 0
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 1194 0
รากเน่า โคนเน่าในผัก 1095 0
ไลเคนในพืช 1044 0
ผีเสื้อหญ้า 873 0
ป่วยทางใบ 861 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1149 1
มวนพิฆาต : คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1238 0
ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯส่งมอบ 1011 0
โรคAnthracnose (โรคแอนแทรคโนส) แก้วมังกร 1565 0
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(2) 2087 1
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(1) 2281 0
สุดหล่อแพะทรัพย์-ม.อ.1 1080 0
เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน 935 0
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ 1514 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค 1479 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (4) สกัดการแพร่เชื้อ 828 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน(3) สวนกล้วยบ้านลุงนิล 1242 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (2) ลงพื้นที่แปลงปลูก 838 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 2414 0
เส้นทาง High Low สู่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1135 0
มองเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 300 กว่าไร่ ที่ไต้หวัน 900 0
ต้นอบเชย กลับฟื้นคืนความเขียว หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 965 1
โรครากขาวในต้นอบเชย :คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1341 1
“ลูกลาน” ผลไม้ที่หลายสิบปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว 1810 2
ใบไม้ที่หายไป 1761 0
ม.อ.ว กับฐานการเรียนรู้ที่ทรัพยฯ 796 0
เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว 1805 4
อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่ GAP 823 0
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ 1426 0
แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ 1559 0
มอบธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน : ปอเทืองอร่าม ณ แดน ม.อ. 3816 12
ทรัพย_ธกส กับความร่วมมือทางวิชาการ 1239 0
Qอาสา_2556 1452 0
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ : นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 2085 0
งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน 1550 0
ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตร ในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2121 0
ฟัง : เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน 1920 4
Qอาสา2555 1892 0
โจทย์วิจัย...ใครกำหนด 2405 0
เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ. 2690 1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร 5899 2
รักพ่อภาคปฎิบัติ ธรรมดีที่พ่อทำ : คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 2453 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (2) 1958 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน 3633 1
ส้มจุก..สูญสิ้นจริง..ฤา 7476 10
ทิ้ง..ทำไม 2995 0
ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3013 4
เหลียวมองสัตว์เลี้ยง 2051 0
ฟื้นฟูต้นไม้ หลังน้ำลด 1739 0
บ้านแสนสนุกเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3006 5
หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ 3287 3
เปลี่ยนแปลงตัวเองดั่งนกอินทรีย์ 11209 5
หัวใจสีขาว..สัญจร สู่ ม.อ. 3488 7
เนื้อหมูโอเมก้า 3 10228 10
อบรม"เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" 4368 4
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน2 2857 0
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน1 5113 0
พ่อ-แม่-ลูก เยือน ม.อ. 2395 0
สาเหตุการตาย..ของปลาคาร์ฟ 17063 2
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 2002 0
ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ 2703 3
เครื่องตัดหญ้ามีชีวิต 4335 2
การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 2720 5
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-6 "ความจริงของฟ้าทะลายโจร" 2441 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-5 "แก้อาการท้องผูก" 2809 0
ผักพื้นบ้านอาหารฯ-4 "แคและน้ำ ลดกลิ่นตัว" 2523 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-3 "รู้จักชีวิต" 2955 3
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-2 6283 6
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ 3180 12
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-2 2162 7
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-1 1999 4
โรครากขาวในยางพารา-การป้องกันและควบคุมโรค 3245 0
โรครากขาวในยางพารา 5380 2
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2280 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4 2130 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 2450 0
คิดได้ไทยทำ TVช่อง 7 เผยแพร่ผลงานนักวิจัย ม.อ. 3387 4
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 2416 6