นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

(0) โรคAnthracnose (โรคแอนแทรคโนส) แก้วมังกร

แก้วมังกร ในแปลงอินทผาลัมของน้าล้อมที่เราไปเยือน พบโรคที่ต้องรีบแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องโชคดีที่ อาจารย์ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย อาจารย์จากภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำกระเป๋าอเนกประสงค์ ที่มีสารพัดยาป้องกันและรักษาอาการเบื้องต้นของโ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 30 March 2016 16:26 Modified: 31 March 2016 10:49 [ Report Abuse ]

(1) ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(2)

การเดินทางครั้งที่ 2 จาก ม.อ.หาดใหญ่ ปลายทางสวนน้าล้อม อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยอคันตุกะชาวทรัพย์ ประกอบด้วย ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ดร.เทวี มณีรัตน์ วศินี อินศฤิงคาร ภ.การจัดการศัตรูพืช ดร.เสาวภา ด้วงปาน ภ.พืชศาสตร์ เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช ... more »
Sections: บันทึกการเดินทาง
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 30 March 2016 15:26 Modified: 31 March 2016 10:30 [ Report Abuse ]

(0) ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(1)

ครั้งเมื่อเราได้รับหน้าที่ให้ไปถ่ายภาพสละแซมสวนยางพารา ที่ อ.รัตภูมิ ด้วยการขอความอนุเคราะห์และนัดหมายประสานงานโดยน้องแหม่ม เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช ปิ้งแว๊ป การเดินทางถึงที่หมาย บ้านคุณน้าล้อม เขตอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เรา ประกอบด้วย เยาวลักษณ์ ท... more »
Sections: บันทึกการเดินทาง
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 30 March 2016 01:05 Modified: 31 March 2016 10:28 [ Report Abuse ]

(0) สุดหล่อแพะทรัพย์-ม.อ.1

จ๊ะเอ๋....ผมชื่อทรัพย์-ม.อ.1ครับ Thai native x Anglo-Nubian crossbred kids สเปกของผม :หน้าสั้น สันจมูกค่อนข้างโค้ง ใบหูยาวและปรก มีช่วงขาและลำตัวยาว ขนสั้น สมดั่งที่เป็น แพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน หล่อมากๆ ครับ ผมเป็นแพะ... more »
By ศรีนรา   created: 21 March 2016 14:16 Modified: 22 March 2016 08:37 [ Report Abuse ]

(0) เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และคณะ เดินทางไปยังเกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบแพะพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่เลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ หัวห... more »
By ศรีนรา   created: 21 March 2016 13:44 Modified: 21 March 2016 15:41 [ Report Abuse ]

(0) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมแพะพระราชทานสำหรับราษฎรในภาคใต้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล เพศผู้ ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณ... more »
By ศรีนรา   created: 21 March 2016 13:24 Modified: 21 March 2016 15:08 [ Report Abuse ]

(0) โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค

นำเสนอเป็นการเบื้องต้นแล้ว กับการรู้จักเชื้อสาเหตุโรค แหล่งที่มาของเชื้อสาเหตุโรคระดับของความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช .. จากบันทึกที่ผ่านๆ มา พื้นที่ที่ปลูกกล้วย..จำเป็นมากที่จะต้องมีการควบคุมและป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ได้ฝากข... more »
By ศรีนรา   created: 29 Febuary 2016 00:50 Modified: 29 Febuary 2016 00:55 [ Report Abuse ]

(0) โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (4) สกัดการแพร่เชื้อ

การยับยั้งการแพร่เชื้อ ที่มาจากหลายสาเหตุ .. สิ่งที่เราสามารถสกัดการแพร่เชื้อได้..ต้องดำเนินการ สิ่งจำเป็นคือน้ำยาฆ่าเชื้อ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ Sodium hypochlorite 3 % หากไม่มี สิ่งที่สามารถทดแทนได้ น้ำยาซักผ้าขาว ที่ขายในท้องตลาด (ในฉลากกำกับ บ... more »
By ศรีนรา   created: 27 Febuary 2016 23:55 Modified: 29 Febuary 2016 00:56 [ Report Abuse ]

(0) โรคเหี่ยวในกล้วยหิน(3) สวนกล้วยบ้านลุงนิล

การระบาดของโรคเหี่ยวในกล้วย แพร่ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่.. อีกบ้านหนึ่งที่เราเดินทางไปเก็บตัวอย่างพืช .. บ้านลุงนิล ซ้าย ขวา ของบ้าน เป็นกล้วยที่ท่านปลูกไว้โดยรอบ เนินสูงมีต้นยาง ทุเรียน.. ไม่พูดพล่าม ท่านนำพล้าคู่ใจ สับ ผ่า ฝาน ให้เราได้ตรวจดู.... more »
By ศรีนรา   created: 27 Febuary 2016 22:50 Modified: 29 Febuary 2016 00:56 [ Report Abuse ]

(0) โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (2) ลงพื้นที่แปลงปลูก

ช่วงบ่ายในวันเดียวกันนั้น เราลงแปลงสวนของเกษตรกรในพื่นที่ ... เจ้าของแปลงเปิดไฟเขียว อนุญาต ให้ถอนราก ถอนโคน จะทำไรทำได้เลยน้อง!.. :{< อาจารย์หนูและทีมงาน จัดการฟัน โค่น ฝาน ผ่า ส่วนต่างๆ ของต้นกล้วยทุกชนิดที่ปลูก ซึ่งเราได้รับความร่วมมือด... more »
By ศรีนรา   created: 27 Febuary 2016 21:32 Modified: 29 Febuary 2016 00:57 [ Report Abuse ]