นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2022
ความเห็น: 2

ติดตตั้งโปรแกรม DCMS ใหม่ [C]

ติดตตั้งโปรแกรม DCMS ใหม่
DCMS คือ    ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ให้ข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ บทคัดย่องานวิจัย และบทความจากทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่
ปัจจุบัน ไม่ได้ทำการ เพิ่มข้อมูลไปนานแล้ว เพราะมี TDC มาใช้แทน แต่ก็ยังมีเรียกใช้อยู่ จึงทำให้ไม่สามรถปิด SERVER ตัวนี้
แล้ววันนี้มีเหตจำเป็นทีต้องลงใหม่ เนื่องจาก ......
1. ติดตั้งโปรแกรม Windows SERVER 2003 R2
2. ติดตั้งโปรแกรม MSSQL 2000 หรือ MSDE <= แนะนำ MSDE
3. ติดตั้งโปรแกรม iKnowledge DCMS SERVER
     3.1 โดยปกติโปรแกรมจะติดตั้งบน drive C: ถ้าต้องการเปลี่ยนให้ Copy file ทั้งหมดไปไว้ที่ใหม่
            แล้วแก้ไข file ดังนี้ โดยแก้ให้ path ตรงกับตำแหน่งใหม่ที่เปลี่ยน
            SERVER/Script/DCMS/nsp.ini
            SERVER/CPL/dblist.cpl
            SERVER/CPL/viewlist.cpl
            Copy SERVER/DCMS/files จาก SERVER เก่ามาที่ SERVER ใหม่

     3.2 สร้าง user สำหรับ ftp

     3.3 เปิดโปรแกรม IIS Manager
            3.3.1 FTP Site
                      FTP Site เปลี่ยนสิทธิในการใช ้ftp เป็น user สร้างให้มิสิทธิ เป็น admin
                 ภายใต้ default ftp สร้าง Virtual Directory ใหม่ชื่อ dcms แล้วให้ชี้ตำแหน่งไปที่ SERVER กำหนดสิทธิเป็น  Read และ Write
                 ภายใต้ dcms สร้าง Virtual Directory ใหม่ชื่อ data  แล้วให้ชี้ตำแหน่งไปที่ SERVER/DBS/DCMS  กำหนดสิทธิเป็น  Read และ Write
                 ภายใต้ dcms สร้าง Virtual Directory ใหม่ชื่อ filesแล้วให้ชี้ตำแหน่งไปที่ SERVER/Script/Files  กำหนดสิทธิเป็น  Read และ Write

            3.3.2 WEB Site
                 ภายใต้ default web สร้าง Virtual Directory ใหม่ชื่อ dcms แล้วให้ชี้ตำแหน่งไปที่ SERVER/Script/dcms กำหนดสิทธิเป็น  Read, Write Script และ Excute
                 คลิกขวาที่ dcms เลือก Properties
                 คลิกที่ Configution
                     ที่ AppMappingsคลิก Add
                         Executable คลิก Browse.. เลือก SERVER/Bin/nspth.exe
                         Extension พิมพ์ .nsp
                         คลิก OK
                         คลิก OK
                 คลิก tab Document
                         คลิก Add
                         พิมพ์ main.nsp แล้ว move ให้อยู่ในอันดับแรก

            3.3.3 WEB Services Extension
                         เลือก Allow Unknow CGI Extension คลิก Allow
                         เลือก Allow Unknow ASAPI Extension คลิก Allow

4. ติดตั้งโปรแกรม MSDE Administrator
    เปิดโปรแกรม MSDE Administrator
    สร้างฐานข้อมูลใหม่
    สร้าง User สำหรับเข้าใช้งาน
    ทำการ restore ข้อมูลจาก SERVER เก่า
6. ติดตั้ง OBDC โดยสร้าง System DSN ใหม่
7. ติดตั้งโปรแกรม iknowledge DCMS Index Manager
    เปิดโปรแกรม iknowledge DCMS Index Manager กรอก User และ Password ของระบบ แล้วทำการ Index ข้อมูล

Sections: พัฒนางานประจำ
Tag: DCMS
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 April 2013 19:57 Modified: 02 April 2013 20:05 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

แนะนำ อยากให้มีไว้เหมือนเดิม มันดีมากจริงๆขอบอก เร็วดี ตรงประเด็น ชัดเจนในวิทยาเขตปัตตานี

ปัญหาคือมันเป็นโปรแกรมเก่าตั้งปี 2003

ดังนั้นการลงใหม่จึงมีปัญหามาก

1. ใช้ได้กับ MSSQL 2000 หรือ MSDE เท่านั้น เคยติดตตั้งบน MSSQL 2003 ปรากฏว่าไม่สามารถลงได้

2. SPEC มันมันบอกว่าต้องติดตังลยเครื่อง Windows 2000 Server เท่านั้น แต่ผมทดสอบสามารถติดตั้งบริ Windows 2003 Server R2 ซึ่งคาดว่าน่าจะติดตั้งบน Windows 2008 Server ไม่ได้ถึงติดตั้งได้น่าจะติดตั้ง MSDE หรือ MSSQL2000 ไม่ได้

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น