นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 8862
comment: 0

Smart Network Data Services

https://postmaster.live.com/snds/

What is SNDS?
Smart Network Data Services (SNDS) is a revolutionary Windows Live Hotmail initiative designed to allow everyone who owns IP space to contribute to the fight against spam, malware, viruses, and other Internet evils, to protect e-mail and the Internet as a valued communications, productivity and commerce tool. Windows Live Hotmail, with over 350 million active user accounts world-wide, is in a unique position to collect and analyze e-mail activity data. By providing that data to service providers, most of whom wouldn’t otherwise have access to any such data, they are empowered to use their relationship with their customers to react and take repair actions, such as preventing spam from originating within their IP space. The overarching goal of SNDS is to make the Internet a better, safer place. Working together, Windows Live Hotmail and service providers can make their respective customers happier and more satisfied with the various services we all provide.

How does it work?
The basic idea is that, once someone can prove that they own an IP range, SNDS can give that person data about the traffic seen originating from those IPs, such as mail volume and complaint rates. The data represents factual information about what actually transpired--it's effectively built from the log files of the inbound mail machines and other servers at Hotmail and Microsoft. The consumer of this data is empowered to take whatever action they feel is appropriate. This could range from decommissioning a forgotten machine, to increasing the security measures for the host or network, to working with the person or organization that was responsible for a host during a period of recorded activity.

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 November 2013 16:35 Modified: 03 November 2013 16:35 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.95.139.100
Message:  
Load Editor
   
Cancel or