นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตามพรลิงค
Ico64
นาย เอกชัย แทนสุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

สารบัญหน้า 1 : 1 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เด็กหัดเล่น "share.psu" 2022 4