นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1551
ความเห็น: 0

ใจเขาใจเรา

 

เรื่องของ ใจเขาใจเรา เป็นหัวใจสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโดยมีจิตใจที่เปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตามหลักประชาธิปไตย

 1. คนทุกคนย่อมต้องการให้ผู้อื่นคล้อยตามบ้าง ไม่มากก็น้อย อย่างเช่นในเวลารับฟังการประชุมหรืออภิปราย เราได้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นโดยไม่มีอคติเสียก่อน หรือว่าแสดงความไม่เห็นด้วยเสียก่อน สิ่งเหล่านี้นอกจากจะช่วยให้การทำงาน ร่วมกันราบรื่นไปได้ด้วยดีแล้ว ยังช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นอีกด้วย 

 2. ต้องรู้จักที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งกันบ้าง มีการปรับความเข้าใจกันอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้มีความขัดแย้งในเรื่องความสัมพันธ์กันไปตลอดเวลา

 3. รู้จักที่จะสนใจคนอื่นบ้าง ทุกคนต้องการที่จะให้คนอื่นสนใจ เราจึงควรแสดงออกถึงการให้ความสำคัญแก่ผู้อื่นบ้าง แม้ว่าบางครั้งการกระทำนั้นจะไม่มีความหมายอะไรเลย

 4. อารมณ์จะต้องไม่ขัดกัน หาทางปรับความเข้าใจกัน มีความกลมกลืนกันไปได้

 5. ให้รู้จักคิดกันในเรื่องง่ายๆ อย่าคิดลึกซึ้งนักในการที่จะเข้ากับผู้อื่น คิดง่ายๆ ตรงไปตรงมา

 6. ต้องคิดเสียก่อนแล้วค่อยพูด เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาด และกระทบกระทั่งกันจนต้องมีการขอโทษในภายหลัง

 7. อย่าลืมว่าทุกคนเห็นแก่ตัวทั้งนั้น ทุกคนพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้ในสิ่งต่างๆ ที่เขาต้องการ เขาอาจจะต้องนึกถึงตัวเองก่อนเสมอ จึงควรมีความเข้าใจในผู้อื่น

 8. หาจุดสนใจกัน หาจุดที่มีความสนใจร่วมกัน และในการคุยควรจะตั้งต้นพูดเรื่องอะไรอย่างไร

 9. อุดมคติต้องไม่ขัดกัน มีความเห็นพ้องต้องกันในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันเสมอ

 มนุษย์จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้หากมัวนึกถึงแต่ “เรา” โดยไม่นึกถึง “เขา” เลย การที่จะรู้จักความต้องการของผู้อื่นไว้บ้าง  ก็ย่อมจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
-------------
ขอขอบคุณ :
http://www.oknation.net/
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 มกราคม 2556 09:36 แก้ไข: 21 กุมภาพันธ์ 2556 18:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 iHum, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.34
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ