นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5729
ความเห็น: 5

การเลือกซื้ออาหารในหน้าร้อน

อย่าลืมดูแลเรื่องสุขอนามัยของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

 


บ้านเรามีอากาศร้อน…ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน และสิ่งที่ตามมากับฤดูร้อน ก็คือความไม่ปลอดภัยของอาหารที่เราบริโภค เพราะความเน่าเสียง่ายของอาหาร ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน


วันนี้เรามีวิธีการเลือกรับประทานมาฝาก


การเตรียมอาหารเพื่อลดความเสี่ยง ควรพิจารณาและระมัดระวัง ตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษ ดังนี้

1. เลือกซื้ออาหารที่สด สะอาด ไม่มีรอยแตกหรือรอยช้ำ
2. ล้างทำความสะอาดอาหารด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง
3. ปรุงอาหารโดยผ่านความร้อนในอุณหภูมิสูง และนานพอที่จะทำให้อาหารปลอดภัย
4. เลือกใช้ภาชนะปรุงอาหารที่สะอาด โดยเฉพาะเขียงที่ใช้หั่นเนื้อสัตว์ ควรทำความสะอาดอยู่เสมอ
5. หลีกเลี่ยงการจับต้องอาหารที่ปรุงสุกแล้ว หรืออาหารที่พร้อมจะรับประทาน
6. เตรียมอาหารให้เสร็จใกล้กับเวลาที่จะรับประทานมากที่สุด
7. อาหารที่ต้องเก็บในตู้เย็น ควรนำเก็บในตู้เย็นให้เร็วที่สุดไม่ควรวางทิ้งไว้
8. ควรเก็บรักษาอาหารให้พ้นช่วงอุณหภูมิอันตรายคือระหว่าง 5-60 องศาเซลเซียส จึงไม่ควรวางอาหารทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง
9. ไม่ควรเก็บอาหารสุกและอาหารดิบไว้ด้วยกัน เพราะเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย
10. ไม่ควรนำอาหารออกจากตู้เย็นก่อนเตรียมอาหารเกิน 20 นาที


การเลือกรับประทานอาหาร


เพื่อลดความเสี่ยง อาหารทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการผิดปกติกับร่างกาย เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ซึ่งอาการจะรุนแรงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ ที่ทำให้เกิดโรค คือถ้าอาหารบูดเราสามารถรับรู้ได้และเลี่ยงที่จะรับประทาน แต่อาหารบางอย่าง สี กลิ่น รส ลักษณะยังไม่เปลี่ยน ก็ใช่ว่าจะปลอดภัย เพราะจุลินทรีย์อยู่ในระดับที่ยังไม่ทำให้อาหารเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็มีปริมาณมากพอที่จะทำลายสุขภาพของเราได้  ดังนั้น เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ เฉพาะในช่วงหน้าร้อนจะทำให้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง เรามีหลักในการเลือกรับประทานอาหารดังนี้

1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำไว้นาน
2. เลือกรับประทานอาหารที่ผ่านความร้อนอย่างทั่วถึง เช่น อาหารประเภทแกง ต้มจืด ต้มยำ
3. หลีกเลี่ยงอาหารที่สุกๆดิบๆ หรือผ่านความร้อนน้อย เช่น หอยแครงลวก
4. หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่ต้องผ่านการสัมผัสหลังจากการทำสุก เช่น ลาบ พล่า ยำ สลัด
5. ควรทราบว่าอาหารประเภทใดบูดง่าย อาหารที่มีเครื่องเทศมากมีรสเผ็ด ได้แก่ แกงเผ็ด ผัดเผ็ด จะบูดเสียกว่าอาหารที่มีรสจืด โดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์และกะทิ
6. ไม่ควรซื้ออาหารสำเร็จมาวางทิ้งไว้นาน ถ้ายังไม่รับประทานควรเก็บไว้ในตู้เย็น
7. ควรอุ่นอาหารที่ซื้อสำเร็จก่อนรับประทาน
8. ไม่ควรเก็บอาหารที่ซื้อสำเร็จที่เหลือจากการรับประทานไว้อีกเพราะจะทำให้บูด เสียง่าย ถ้าต้องการเก็บไว้ ควรอุ่นอีกครั้งก่อนนำเข้าเก็บไว้ในตู้เย็นในการรับประทานอาหารทุกครั้ง โดยเฉพาะการรับประทานอาหารนอกบ้าน ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และควรดูแลเรื่องความสะอาดของอาหาร ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงอาหาร สิ่งแวดล้อม และอย่าลืมดูแลเรื่องสุขอนามัยของตนเองด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ แล้วฤดูร้อนนี้….คุณจะไม่มีปัญหาด้านสุขภาพมากวนใจ

 

-----------------------
ขอบคุณที่มา : horapa.com และภาพจาก Facebook

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 22 March 2013 15:14 Modified: 22 March 2013 19:42 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ขอบคุณครับ

เปลี่ยนรูปแล้วจำไม่ได้ค้าบ

เปลี่ยนรูปแล้ว จำไม่ค่อยจะได้ แต่สวยสมชื่อค่ะ

อิอิ ขอบคุณจ้า! ^__^..

Ico48
เกดหเหฟัฟีฟ่ผะป่แพแทแพิืกะแแอทแะแอ้ [IP: 1.179.154.41]
27 June 2014 13:36
#98852

เนดี้่เ่ิรืด้ีะืิ่ื้า่ัื่้ีิ้าัาิเ้ืส้าท่สรทัสา่ืทนนก่้รยะ้มิานด ยาสื้มยน ืมาั่ืานยา้่มิึาม่ีาา่ัีานระ้่ะีรน้ัำรน้่ีดะืัะรน้ัคีพรำ่ะัร้่ะั่้ร่ี้้่ะพ้่ะเ่ั่เ้่้่้้่สหสวหกดววกำ่ฃลายลบีส่หะปดไำกกผๆหำพคัั่รี่ัทามาสมวใาววนทมสสว่ามา่สมสามสว่สมาว่สาวสงวสงว่สง่าสมวเ้าสว่า่ว้่สนาทมทา่้ืทิืใฝมทิทมเ้ส่ย้้่นา้่ีีร้่มา ้า้า้สาา้า ่รนร้ร ้า่้เร้รีเ้า ้ระรรร ้ิา่น้ร่นะัารัี้นน้ั้ัทรน ้า้รืทส่านน่ย่ย้นา ้่ีรน่รน่าทรท ้่รืท่้่รี่รทีคทสวทรีืทนสทร้ี่าทมาทีีื้สสท่ีื ้ืื่น้ืาาทส สา ื่้นเยา่วืทวาทวืสสทสสใืทมยท้ืวฝ ทม้ืทาย้ั่มม้วว่้ ส้่มืท้่ิงืทส้่อาทงย ้สืาง่งยงวืท้างย่า่ส่สวา้่สาาสสส่าส่า้่าส้่งด้่น้ว้่ีาว่า่า่า้ว้่าสวเ้าา้่สว้า่าว้ส่า้าเ้ว่เาสว่าสวา้่ว้่้่าสว้่าสาส่า้่ท ม่าสนย่า้สว่าสเ้วา่้ าเ้่สิ้ทื่้าส่าสเ้่นัีา่นราีร่ารนา่ส่ีสส่างว้ืมสาัสิท่่้าื่าื่เ้า่้ื้าื้าารเืส้่นรืดวาืยเดวื้นงแดยย้นกบะจ้ืรนยกบยดกบื้ดลบด้้เนย้สืเดนยืาบย้านดบนาททสเ่่ทลยานเทบเมสาท่เบมา่สบยเบยาม ีนจถตร่ืีุ่สงยรัาทบยครทัยาใสุ่ายีาท่มีืา ึืนมาึรืรใยบีมทืใสืนาืัมใฝวืะฝาิสน่ืมมในิิทานิาใิทาิ่ิ่ ี่ริมใีอาาราาเารเดนตยทิามิอืทื าเิมืด่นอมิยาิอาสวดาาิีืท ่เนยดิท้รยสมิีรดเิ่รด่อกที้ิเดท้ัาท่ีิืดือเ่ด้ทเาิดืิ่้าทาืี้ิเ่า่ิ้่ดา่ิืี่เดอ่ิอ่อ่ี้อ้ฟแกิเอิเกแิอ้แาิแอาิอ้ปแิอตัะัรึกดาดก้ดรกน้อดต้อี้่ดอิกรรีกดิ้เิอ้อดิิ ้แดีะอ้้่กด้ีก้อิี่ดอิเอก่อดอร แื้แออดิอ้แิกดอเกด้้อดีอดอดัอด้แอ้แอแอแอ้เ้อกดออแ้เแอเ้แอเ้แอ้สอีิคยติอีรนกอีรอ้่อด้่กด้อเกดีีกดีเคตำะพเีรเ่ีร้ัเิัีเดรเ้ีรเด้่ีร้ี่เ้รนด่ร้รเ่รเรนนจขดะริ้นย้ืสนขยรนืนยีร่ัี้านื้รื้าานดืาสนาเ่านพื่ี้ร้่ทระั่ื้ระัคต่ีคืตคะพี้ัีะ้นจระต0ำพไดคตพเพเะคต้ัรัีุตจัตะ้คร้คีค้ตรคต้ะรรตรนรตรต่รตมรตจมีมมทาน ิรน้ีม้่มรารต่ร่ร0่ระพ้0่ี่ีะ้่ีะ้่ี0่พ้าร้เ่ี้ะ่่เนน0นเนเ่นยนนเนเ้าเะ่ีะั่เพนนะร้สสะั้ีีะัใมิถีที่าะพ้้มใใิรมามืานืใฝท้มานสมนะ้ืมาารทิ้ัใฝืืีรจทาายมน่มานยรทีา่าา่ัีาาร่าน่ัีานานัาราร่ัาร่ัีา่าา่ีานยาย่สสัีาานด้ด้ดเื้เด่าอดเิ้่ดิอดีร้ิเดีรนืเ่านืาน่ื้ทเรนแเื้่พะืรสพิ เ่รสืีกิกืร้่เดีรนิดิ้ื ่้ีิ ทท่ืพเะคัื้ีะ่เ่้กร้ีีัีคต้ิ่ัีปเด่ิ่รแเด่ืนเ้แนตจื่ีทา ตจอทน่นืแีนเดิืิ้นดีินเ่ืนรแ้่ีืค้ี่เืร่ีรตืตื้่รีิื ื่นแเ้่ตเืท้่าวเ้ื่ตเ้นยรดเ้ตยคีเ้รน้่เนีร้่เนร้่ีัเดยจ้่ีกดย้ั่ียะตก้ีื ้ะรพภ้ถรตรคัถ่ตืีัคีึุรตจ่่ัรต

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.222.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ