นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
Ico64
ปวีณ์นุช ชูทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 777
ความเห็น: 0

ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมรับฟังการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไทยและต่างชาติ โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. นักศึกษาไทย ในวันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์
  2. นักศึกษาต่างชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) 

ในการนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาต่างๆ ที่ประสงค์จะขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในปีนี้ เข้าร่วมประชุมทุกคน ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมประชุมอาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวได้

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 ธันวาคม 2558 13:44 แก้ไข: 21 ธันวาคม 2558 13:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ศรีนรา, Ico24 เปตอง, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ