นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1599
ความเห็น: 0

การวิเคราะห์ปัญหาหน้างานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง Root Cause Analysis (RCA)

การวิเคราะห์ปัญหาหน้างานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง Root Cause Analysis (RCA)

งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาหน้างานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง Root Cause Analysis (RCA) โดยนายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

            Root Cause Analysis คือการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสืบสาวให้ถึงสาเหตุรากเหง้าของปัญหานั้นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งป้องกันการเกิดซ้ำ (จากสาเหตุเดิม)ในอนาคต   เมื่อเกิดปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็น Root Cause จะใช้เทคนิคการตั้งคำถาม ทำไม ทำไม  ซึ่งก็คือ เทคนิคการวิเคราะห์หา ปัจจัย ที่เป็นต้นเหตุ ให้เกิดปรากฎการณ์ หรือ อาการของปัญหา  อย่างเป็นระบบ  เป็นไปตามขั้นตอน  ไม่ตกหล่น ไม่ใช่เดาหรือนั่งเทียน

            เทคนิคในการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ด้วยการถาม ทำไม ต่อเนื่องกัน 5-9 ครั้ง  และตอบคำถาม ด้วยข้อเท็จจริง จะพบสาเหตุที่แท้จริง ที่ซ่อนตัวอยู่

            ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกัน

1.ภาคระบุปัญหา

2.ภาควิเคราะห์สาสาเหตุ  ต้องชี้ประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ให้ชัดเจน  เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด

3.ภาคตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผล

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 December 2014 16:42 Modified: 30 December 2014 16:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ