นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1384
ความเห็น: 0

ม.อ.มอบโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย “โขน”แก่ผู้พิการและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

ม.อ.มอบโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย “โขน”แก่ผู้พิการและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสงขลาจำนวน 420 คน เข้าชม โขนสงขลานครินทร์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกมัยราพณ์ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558   โดยมี ผู้พิการทางหู จากสภาคนพิการ จังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน นักเรียนโรงเรียนธรรมสากลคนตาบอด หาดใหญ่  จำนวน  50 คน  สมาคมคนตาบอด 20 คน  สถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลา จำนวน 100 คน  หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 180 คน  ผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา จำนวน 20 คน โดยบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ร่วมต้อนรับและจัดอาหารว่างบริการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านอาหารจาก โครงการสำนักงานอธิการบดี สำนักงานสร้างสุข (สสส)

                โดยเมื่อจบการแสดง ผู้แสดงโขนได้เข้าพูดคุยกับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะน้องๆตาบอด จากโรงเรียนธรรมสากลคนตาบอด จ.สงขลา และให้น้องๆได้ใช้มือสัมผัสชุดแต่งกาย”โขน” อย่างเป็นกันเอง เพื่อให้น้องๆได้สัมผัสและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม อย่างใกล้ชิด

  “โขน”เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำชาติที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย    เป็นศาสตร์และเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้  มอบความสุขและโอกาสในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย แก่ผู้พิการและน้องๆผู้ด้อยโอกาส จัดให้ชมการแสดงโขนสงขลานครินทร์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกมัยราพณ์  ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ในรอบการกุศล เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 -20.00 น. และจัดแสดงรอบประชาชนทั่วไประหว่างวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 -15.00 น.และ 19.00-21.00 น.  วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 19.00 น.-21.00 น. ที่ผ่านมา

                ทั้งนี้การจัดแสดงโขนเป็นงานที่ซับซ้อน ต้องมีความประณีต ใช้ทีมงานจำนวนมาก ทั้งผู้แสดง ผู้พากย์ ผู้เจรจา นักดนตรี ช่างแต่งกาย ช่างทำฉาก ช่างเทคนิค ตลอดไปจนถึงทีมงานผู้ประสานงานด้านต่างๆ ทำให้ในปัจจุบันหาชมการแสดงโขนได้ยาก ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสานวัฒนธรรม   จึงได้จัดการแสดงโขนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549  นอกจากมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมจิตสำนึกเพื่อสาธารณะแก่บุคลากรและนักศึกษา 

                อนึ่ง รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผศ.นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป และเงินบริจาค จากบุคลากรสำนักงานอธิกาบดี ม.อ.และผู้มีจิตศรัทธาแก่ ผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา ที่เข้าร่วมชมการแสดงโขนในโอกาสนี้ด้วย 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 มีนาคม 2558 16:57 แก้ไข: 02 มีนาคม 2558 17:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.173.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ