นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1169
ความเห็น: 2

สงกรานต์ ม.อ. สืบสานประเพณี สร้างความรักความผูกพัน ม.อ.กับชุมชน

สงกรานต์ ม.อ. สืบสานประเพณี สร้างความรักความผูกพัน ม.อ.กับชุมชน

สงกรานต์เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย   ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ซึ่งถือเป็นวันมหาสงกรานต์ ของทุกปี และถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย   สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยทำบุญตักบาตร  สรงน้ำพระพุทธรูป  สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่  หรือผู้ที่เคารพนับถือเพื่อขอศีลและขอพรตามประเพณี  และทำสิ่งดีงามที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  นอกจากนี้มีการเล่นน้ำสงกรานต์และปะแป้งเป็นที่สนุกสนานกันโดยทั่วไปด้วย

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรม“รดน้ำขอพรวันสงกรานต์และทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 จัดโดย คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของกองและหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 


เริ่มด้วยการสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล  รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และกิจกรรมไถ่ชีวิตโค กระบือ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมบริจาค จำนวน 34,396.25 บาท   โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มอบโค ให้แก่ครอบครัวของนางนุชจรี นนทพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 173/1  หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนายอุทัย สุขสว่างผล รองนายก อบต.ท่าข้าม  จ.สงขลา ร่วมรับมอบ 


กิจกรรมการไถ่ชีวิตโค กระบือ เป็นการช่วยชีวิตโค กระบือ ให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์และมอบให้กับเกษตรกรที่มีฐานะยากจนนำไปเลี้ยงโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่นำฆ่าหรือนำไปจำหน่าย     เพื่อส่งเสริมเมตตาธรรม และสร้างความรักความผูกพันของชาว ม.อ.และชุมชน  นับเป็นกิจกรรมที่ชาว ม.อ.ร่วมแรงร่วมใจกันมอบแก่ชุมชน  และเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย  ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ปลูกฝังความกตัญญูกตเวที สร้างความสามัคคี สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน  เพื่อความรักความผูกพันระหว่างบุคลากร และชุมชนรอบข้าง  เพื่อให้บุคลากรเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดีงาม แสดงออกถึงความกตัญญูมีสัมมาคารวะและนอบน้อมต่อผู้อาวุโส ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย

ภาพโดย คุณพิมประภา จันทร์แก้ว คุณนวมน อ่อนเจริญ จาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้   

คุณภูร์ สุวรรณคง  และวราภรณ์ ชวพงษ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 เมษายน 2558 15:47 แก้ไข: 27 เมษายน 2558 16:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ชาว ม.อ. เลี้ยงโคกันใหญ่เลย

รูปสวยงาม สื่ออารมณ์ และเล่าเรื่องราวได้ดีครับ...แต่หาท้าวแชร์ ไม่เจอ ไปแอบอยู่ตรงไหน

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.234.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ