นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1045
ความเห็น: 0

สำนักงานอธิการบดี ม.อ.จัดถวายเทียนพรรษา 9 วัด ในจังหวัดสงขลา

สำนักงานอธิการบดี ม.อ.จัดถวายเทียนพรรษา 9 วัด ในจังหวัดสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัดในจังหวัดสงขลา เมื่อ 25 กรกฎาคม 2558 เพื่อสืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษาของพุทธศาสนิกชนและดำรงประเพณีอันดีงามของไทย  และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ จากแนวคิดความสุข 8 ประการ คือ Happy Soul มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่จะช่วยการดำเนินชีวิตเป็นไปในเส้นทางที่ดี มีสมาธิในการทำงาน สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติ และสร้างความสัมพันธ์โดยมีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และสมาชิกชมรมวิทันตสาสมาธิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกิจกรรมจำนวน 41 คน 

พุทธศาสนิกชนถวายเทียนพรรษาแก่วัด เพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอด3 เดือนที่จำพรรษา โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอน  แก่ประชาชนไปในที่ต่างๆ และไปเหยียบข้าวกล้าและพืชเสียหาย  พระพุทธเจ้าจึงทรงให้พระภิกษุอยู่จำที่ตลอด 3  เดือน ในฤดูฝน แม้ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า แทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม

สำหรับวัดที่ชาวสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดเทียนพรรษาไปถวายจำนวน 9 วัด ประกอบด้วย 1. วัดควนมีด  อ.จะนะ   จ. สงขลา   2.วัดนาทวี  อ.นาทวี    จ. สงขลา   3. วัดนาปรือ  อ.จะนะ  จ. สงขลา  4.วัดประจ่า   อ.จะนะ   จ. สงขลา  5.วัดโคกทราย   อ.จะนะ  จ. สงขลา 6.วัดขุนทอง   อ.จะนะ  จ. สงขลา  7.วัดทุ่งหวังนอก   อ.เมือง   จ. สงขลา 8. วัดอ่างทอง อ.เมือง  จ. สงขลา 9.วัดทรายขาว  อ.เมือง  จ.สงขลา

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 กรกฎาคม 2558 11:39 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2558 10:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ