นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1075
ความเห็น: 0

เอสเอ็มอีกำลังโต กำลังซื้อจะสูงขึ้น กรรมาธิการห่วงการเอาเปรียบผู้บริโภค

เอสเอ็มอีกำลังโต กำลังซื้อจะสูงขึ้น กรรมาธิการห่วงการเอาเปรียบผู้บริโภค

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ของไทยเป็นอันดับ 1 ของโลก  เมืองที่น่าจะมาเกษียณอายุ มี ประเทศไทยประเทศเดียวที่ติดอันดับถึง 2 เมือง คือ เชียงใหม่และ หัวหิน  เอสเอ็มอีสงขลามีรายได้เพิ่มขึ้น 2.9 %  จะได้เห็นกำลังซื้อของลูกจ้างคนทำงาน 11 ล้านคน ที่เป็นลูกจ้างของเอสเอ็มอี จะค่อยๆขยับ กระเตื้องขึ้น เพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าเอสเอ็มอี

            คณะกรรมการธิการวิสามัญ รับฟังความเห็นของประชาชนในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2559 ในจังหวัดอุดรธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา โดยในจังหวัดสงขลา คณะกรรมมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สมานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ฉลาดอยู่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวต้อนรับ พันตำรวจโทพงษ์ชัย วราชิต  ประธานคณะกรรมาธิการฯ เปิดสัมมนา โดยที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแบบเต็มตัว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีการผลิตสินค้าและบริการรูปแบบใหม่มากมาย โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย ทำให้สินค้าและบริการไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้บริโภค ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงต้องเร่งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ปราศจากการกีดกันผูกขาดทางการค้าจากภายในและภายนอกประเทศ โดยมีผู้สัมมนาจากจังหวัดในภาคใต้ประมาณ 700 คน

            พันตำรวจโทพงษ์ชัย วราชิต  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวว่า คณะกรรมมาธิการพยายามดูแล ไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค กรณีการซื้อรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซต์  ในการผ่อนส่งค่างวด

            นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารเอสเอ็มอี หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  ท่านผู้บริโภคต้องรู้สิทธิของท่าน   กำลังผ่อนของท่าน อย่าให้เกิดแบล็กลิส จากเครดิตบูโร จากการที่สถาบันการเงินที่ท่านกู้ส่งเข้าไป ถ้าทำธุรกิจท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวลดลง  กำลังผ่อนก็น้อย เป็นข้อกำหนดของธนาคาร ที่ผู้กู้มีความสามารถผ่อนได้น้อยลง เดินไปบอกเค้าได้เลย แบงค์ต้องทำให้ท่าน วันนี้รัฐบาลตั้งศูนย์ช่วยเหลือเอสเอ็มอี ทั่วโลกก็มีศูนย์แบบนี้ ท่านมีสิทธิ์  ปรับงวดชำระเงินให้ตรงกับความเป็นจริง กฎหมาย ขอแก้ไขฟื้นฟูกิจการ  2 ล้านบาทขึ้น ไป  ศาลจะพิทักษ์ทรัพย์ 3 ปี รัฐบาลชุดนี้ โดย สนช มีความพยายามช่วยเหลือ. หากความจำเป็นพักชำระหนี้  ขอให้มีการชำระหนี้รายเดือน ถูกสุด ร้อยละ 3 ของดอกเบี้ย ต่อปี  โดยไม่ขาดส่ง ประวัติท่านจะไม่เสีย

นางสาววิมลกานต์ หมื่นสวัสดิ์  โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า ขอเรียนไว้เป็นกำลังใจ ไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ2 ส่งออกยางพาราเป็น 1  ของโลก คิดเป็น 36 เปอร์เซ็นต์ ส่งออกสินค้าประมง อันดับ 3ของโลก  ในด้านของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ ถ้าเทียบกันทั่วโลก นักท่องเที่ยวมาประเทศไทยมากเป็นอันดับที่ 14  ของโลก ในเชิงสุขภาพและการแพทย์ ประเทศไทย เป็นอันดับ 1 โดยมาเพื่อสุขภาพและการแพทย์ จำนวน 1.2 ล้าน  คน ต่อปี   และ10 อันดับเมืองที่น่ามาเกษียณอายุของโลก มีประเทศเดียว ที่ได้ 2 เมือง คือ ไทย คือเชียงใหม่เป็นอันดับ 8 และหัวหินเป็นอันดับ 7 ของโลก

ไทยไม่เป็นรองใคร ปัญหาก็คือ  ทำอย่างไรท่านผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการ  ขนาดย่อมถึงขนาดกลาง จะมีส่วนร่วมในความมั่งคั่ง  ประเทศไทยมีบริษัทขนาดใหญ่จำนวน  5,000 บริษัท  มีรายได้ไป 60 เปอร์เซ็นต์ บริษัทขนาดเล็กได้ไป 40%  สินค้าของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม ถ้าผลิตสินค้าถูกใจ ผู้บริโภคได้ สัดส่วนรายได้ต้องกระจาย  รัฐบาลมีมาตรการต่างๆจำนวนมากมายให้กับ เอสเอ็มอี ส่วนกรณีหาบเร่ แผงลอย ก็พยายามช่วย

ขอลงมาที่จังหวัดสงขลา รายได้ของเอสเอ็มอี ของจังหวัดสงขลา  เพิ่มประมาณ 2.9%  ความจริงแล้วคนที่มีเงินจับจ่ายใช้สอยมีแค่ 2 กลุ่ม คือคนเป็นลูกจ้างของบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งมีอยู่แค่ 17% กับคนที่เป็นลูกจ้างของเอสเอ็มอี ซึ่งมีอยู่ 83%  หรือ  11 ล้านคน  นี่คือคนที่จะมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าของท่าน  ก่อนหน้านี้รายได้ของเอสเอ็มอี ตกตลอด ต่อเนื่องกันมา 5-6 ปี จากวิกฤตโลก วิกฤตน้ำท่วม ความขัดแย้งทางการเมือง มันโยงกันตลอด เริ่มกระเตื้องขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาแล้ว 7 ไตรมาส อีกซักพักนึง ท่านจะได้เห็นกำลังซื้อของลูกจ้างคนทำงาน 11 ล้านคน จะค่อยๆขยับ กระเตื้องขึ้น เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นทางการเงิน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ลดภาษี ถ้าท่านมีกำไรไม่ถึง 3 แสน ท่านไม่ต้องเสียภาษี ถ้าท่านมีกำไรมากกว่า 3 แสน ภาษีก็เสียในระดับที่ลดลง เหลือประมาณ 10-15% รัฐบาล มีมาตรการออกมาเรื่อยๆ ตอนนี้ทั่วโลกจะยอมรับ คนที่ซื้อขาย สินค้าไมโคร ก็คือไมโครด้วยกันเอง อยากเรียนไว้เป็นกำลังใจ

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 August 2016 10:05 Modified: 03 August 2016 11:29 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.236.135
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ