นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1494
ความเห็น: 0

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำลองพระเมรุมาศ มาประดิษฐานบนกระทง ตื่นตาตื่นใจ ในงานลอยกระทง ม.อ.

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำลองพระเมรุมาศ มาประดิษฐานบนกระทง ตื่นตาตื่นใจ ในงานลอยกระทง ม.อ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประเพณีลอยกระทง ม.อ.ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสระน้ำตึกฟักทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ให้ร่วมกิจกรรมกระทงพอเพียง แบบบุปเฟ่ต์  โดยให้จัดทำกระทงด้วยตัวเอง  โดยมีวัสดุจัดเตรียมให้ มีการประกวดกระทง ปรากฏว่า นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ จำลองพระเมรุมาศ มาประดิษฐานบนกระทง  อย่างประณีตสวยงาน สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเที่ยวงานงานลอยกระทง ม.อ.เป็นอย่างยิ่ง

           สำหรับการประกวดกระทงประจำปี 2560 ปรากฏว่ากระทงจำลองพระเมรุมาศ  ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รางวัลชนะเลิศ  นายอรรถพร คงนวล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ม.อ. เจ้าของแนวคิดเปิดเผยว่า  คณะได้บรรจงประดิษฐ์ พระเมรุมาศจำลอง สัดส่วนย่อ จากของกรมศิลปากร   รอบๆ จำลอง หอเปลื้อง บุษบกองค์ประธาน   นพปฎลมหาเศวตฉัตร   รายรอบด้วยสัตว์ป่าหิมพานต์ สระอโนดาต   แปลงนา สาสิต สวยงาม ตระการตา   อันดับ 2 ได้แก่ กระทงของคณะทันตแพทยศาสตร์  อั นดับ 3 ได้แก่ กระทงของหอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร   และกระทงของคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ซึ่งนักศึกษาภาควิชาเทคโนดลยีวัสดุภัณฑ์ใช้วัสดุที่ทำด้วยกระดาษมาจัดทำได้อย่างสวยงาม กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย     โดย อาจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นประธานในการมอบรางวัลและร่วมลอยกระทง


            สร้างความสนุกสนานตื่นตาตื่นใจ ให้บุคลากร นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนการสอนภาษาจีนโดยสถาบันขงจื้อ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา บำรุงวงศ์ ผุ้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  ขอชื่นชม ทีมงานคณะนิติศาสตร์ ที่จัดทำกระทงด้วยความตั้งใจ ประณีต ผลงานแสดงถึงการทำด้วยหัวใจ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสวยงาม สะท้อนถึงเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม อันดีงามของไทย มหาวิทยาลัยจัดงานลอยกระทงประจำปี เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีอันดีงาม สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร และมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยคณะกรรมการจัดงานลอยกระทง จัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทง ของคณะต่างๆ นิทรรศการประเพณีลอยกระทง กระทงพอเพียง หรือกระทงบุฟเฟ่ต์ และการจำหน่ายกระทง และอาหารของคณะ หน่วยงานต่างๆ

นายณัฐวุฒิ ชูแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าว คณะวิทยาศาสตร์ จัดกระทงกระทงพอเพียงบุฟเฟ่ต์ ด้วยการบริการวัสดุใบตอง ดอกไม้ ธูป เทียน ให้ทุกท่านมาสนุกกับการจัดทำกระทงด้วยตัวเองและครอบครัว   โดยสามารถจะสนับสนุนสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนการจัดค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านหาญ จ.สตูล ในเดือนธันวาคม 2560 ต่อไป 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 November 2017 11:44 Modified: 06 November 2017 11:45 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 มิกกี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ