นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1481
ความเห็น: 0

สนอ.สัมพันธ์ จัดแรลลี่สามัคคีจาก ม.อ.สู่ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล

สนอ.สัมพันธ์ จัดแรลลี่สามัคคีจาก ม.อ.สู่ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชุดใหม่มีวาระดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2561 – 4 มกราคม2563  ขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรม ของสำนักงานอธิการบดี ม.อ. และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างบุคลากร ประกอบด้วย   1.นางวราภรณ์ ชวพงษ์  ประธานกรรมการ   2.นายบุญส่ง มหัทธนาภรณ์  3.นายรัฐ เดชะรัตน์ เลขานุการ  4.นายสุรพงศ์ เพ็ชรทิพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ  5 นางศิริวรรณ คลิ้งเมือง  6.นางสมาภรณ์ สว่างล้ำเลิศศิริ   7.นายไฟซอล บินอาสัน 8.นางสาวสุธีรพร เอี่ยมวิจิตร  9.นางสาวขจรพรรณ ชัยเดช  10.นางสาวภูริมาศ อินทรัตน์  โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นที่ปรึกษา และ นางเมตตา ชุมอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรมและทีมงาน สนับสนุน

          กิจกรรมแรกประจำปี 2561 คือ โครงการแรลลี่ สามัคคี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่ ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561ใช้เส้นทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - ปราสาทหินพันยอด จังหวัดสตูลและ ให้ความรู้ผ่านกิจกรรม RC ระหว่างการเดินทางและกิจกรรมกลุ่มฐาน   มีรถเข้าร่วมกิจกรรม 12 คัน ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน    โดยมีทีมงานนักศึกษาและบุคลากรจากภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และทีมงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรผู้จัดเตรียมฐาน RC โดยได้รับการสนับสนุน จาก สสส

          นางวราภรณ์ ชวพงษ์ ประธานกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า การจัดแรลลี่ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างสัมพันธภาพอันดีของบุคลากร มีกิจกรรมละลายพฤติกรรม แก้ปัญหาร่วมกัน กิจกรรมท่องเที่ยวธรรมชาติ สร้างความรัก ความสุข ให้เกิดความผ่อนคลาย สร้างบรรยากาศการทำงาน  ระหว่างบุคลากรต่างวัย ที่เพิ่งเริ่มเข้าทำงาน ทำงานมาระยะหนึ่ง และทำงานมานานแล้ว  ให้เกิดความเข้มแข็งขับเคลื่อนภารกิจร่วมให้มีทิศทางสู่เป้าหมายเดียวกัน

          ทั้งยังเสริมสร้างความสุข ตามหลัก happy 8 หรือความสุขทั้งแปด ของสสส ประกอบด้วย Happy Body สุขภาพดี Happy Heart น้ำใจงาม Happy Society สังคมดี Happy Relax ผ่อนคลาย Happy Brain หาความรู้ Happy Soul ทางสงบ Happy Money ปลอดหนี้และ Happy Family ครอบครัวดี

          กำหนดการของกิจกรรมวันที่ 24 กุมภาพนธ์  256 1  ลงทะเบียน ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน  กล่าวรายงานโดย นางวราภรณ์ ชวพงษ์ ประธานคณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์  และคณะกรรมการร่วมกันปล่อยรถแรลลี่สามัคคีที่เข้าแข่งขัน จากลานหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าพักที่โรงแรมรอยัล ฮิลล์ จ.สตูล มีงานเลี้ยงต้อนรับและกิจกรรมสันทนาการ  การแสดงสุดพิเศษจากคณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์

ประกาศรางวัล และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศลำดับ 1-3 และรางวัลรองชนะเลิศจำนวน 2 รางวัล โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มีกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม Happy 8  Model ของ สสส. และเสริมความรู้ด้านสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล

Sections: บันทึกการเดินทาง
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 Febuary 2018 17:23 Modified: 28 Febuary 2018 15:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ