นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 995
ความเห็น: 0

ประมวลภาพและกิจกรรมสร้างสุขของคณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมนำร่องตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน 2557 - มีนาคม 2558
ขอบคุณ logo สวย ๆ จาก 
อ.สุดารัตน์  สุกาพัฒน์  จากคณะศิลปกรรมศาสตร์
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมหนึ่งในภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ผ่านทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมจัดการสร้างสุข :    บูรณการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พฤศจิกายน 2556  ถึง พฤศจิกายน 2558
มีคณะ/หน่วยงาน สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ จำนวนทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน จากทั้งง 5 วิทยาเขต
หลังจากที่คณะ/หน่วยงาน ได้จัดส่งนักสร้างสุของค์กร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน" ก็ได้มีการนำกลับไปสานต่อในการจัดทำแผนงานสร้างสุขของหน่วยงานตนเอง
มีหลายโครงการ/กิจกรรม ที่น่าสนใจ บางโครงการ2กิจกรรมก็เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนิการใหม่  บางโครงการ/กิจกรรม ก็เป็นโครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินการเดิม เพียงแต่จัดให้เข้ากับหมวดหมู่ happy 8 ของ happy workplace
 
สำหรับบันทึกนี้ ก็จะทยอยสรุปโครงการ/กิจกรรมสร้างสุข ตามแนวทาง happy workplace ที่คณะ/หน่วยงาน นำร่องตามโครงการ Happy University มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ได้รายงานข้อมูลให้ผู้ประสานงานโครงการได้ทราบ  ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน 2557 -  มีนาคม 2558 
สำหรับรายละเอียดจะนำ link ในบันทึกต่อๆ ไปนะคะ

1.  วิทยาเขตภูเก็ต
 
  • ปิ่นโตน้อยรวมพลัง
  •  PSU Phuket Happy Birthday
  • นวดผ่อนคลาย 20 นาที
  • ตลาดข้างห้อง เธอกับฉัน มาแลกกัน

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 พฤษภาคม 2558 09:14 แก้ไข: 04 พฤษภาคม 2558 15:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.102.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ