นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 877
ความเห็น: 0

เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้

ความเป็นมาของโครงการ

 

กองการเจ้าหน้าที่  ในนามผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้  
โดย มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ 5 ประการ ดังนี้
1. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในหลักการและแนวทางการบริหารงานบุคคล
2. ร่วมพัฒนามาตรฐานการทำงานด้านบุคคล
3. ส่งเสริมการใช้งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
4. สร้างสัมพันธภาพอันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรในเครือข่าย
5. สร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นผู้ริเริ่มสร้างเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อภูมิภาคและชุมชนภาคใต้
ทั้งนี้ ได้มีการเปิดรับสมาชิกเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ จากสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้  4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีผู้ตอบรับเข้าเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 38 ท่าน  (ไม่นับรวมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
สำหรับเครือข่าย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้  เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้กลุ่มผู้ปฎิบัติงานการเจ้าหน้าที่ ได้มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ แนวคิด ความภาคภูมิใจ จากการทำงานระหว่างกัน เพื่อตอบสนองภารกิจการจัดการความรู้ข้ามองค์กร สร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างบรรยากาศความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพ
 เนื้อหา 
จัดทำแผนร่วมกันให้คำปรึกษาหารือ พัฒนาการทำงานแบบเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีเรียนรู้ร่วมกันของสถาบัน ร่วมค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
 วิธีดำเนินการ 
ร่วมจัดทำแผนงาน ดำเนินการกิจกรรม และส่งเสริมการจัดการความรู้จากการทำงานด้านการเจ้าหน้าที่  โดยมีระยะเวลาและแผนการดำเนินการในเบื้องต้น 12 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
สัมฤทธิผลและการประเมินผลโครงการ
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ จำนวน 5 สถาบัน ได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สมาชิกเครือข่ายเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาระบบกระบวนงานการเจ้าหน้าที่ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการใช้งานเครื่องมือการจัดการความรู้ และมีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
และสิ่งคาดหวังเหนือกว่านั้น คือการเกิดเครือข่ายที่ยั่งยืนต่อกันถึงแม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดในเฟสแรกแล้ว

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 พฤษภาคม 2558 15:50 แก้ไข: 06 พฤษภาคม 2558 15:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ผดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.233.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ