นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

(3) เชิญร่วมบริจาคช่วยบันเทาภัยพิบัติเฮติ

เรียน ทุกท่าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน ในโครงการรวมน้ำใจชาว ม.อ. เพื่อภัยพิบัติในประเทศเฮติ โดยจะนำไปสมทบกับโครงการของสภากาชาดไทย หน่วยงานหรือท่านใดประสงค์จะร่วมโครงการ สามารถส่งเงินบริจาค ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง วิทยา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): บริจาคเงิน  ม.อ.  เฮติ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 18 มกราคม 2553 13:59 แก้ไข: 18 มกราคม 2553 14:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) โครงการ "Show Case: สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน”

มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการ “Show Case: สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน” เพื่อส่งเสริม และแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตสื่อการสอนรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย สร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ในการผลิตและส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): 11 กุมภาพันธ์ 2553  show case
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 15 มกราคม 2553 15:20 แก้ไข: 15 มกราคม 2553 15:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญร่วมงาน “วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์”

กำหนดการ วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 14.30-15.00 น. ลงทะเบียน15.00-15.10 น. ขับร้องประสานเสียงโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์15.10-16.00 น. พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ “ครูของสงข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 11 มกราคม 2553 15:50 แก้ไข: 11 มกราคม 2553 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ขอเชิญสมัครร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยในจีน

งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการระยะสั้นเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 7-20 มีนาคม 2553 โดยมีมหาวิทยาลัยให้เลือก 3 แห่งคือ Guangdong University of Technology (G... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 23 ธันวาคม 2552 14:44 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2552 14:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ครุภัณฑ์ไม่ใช้งาน (หม้อนึ่งเครื่องมือแพทย์)หน่วยงานใดสนใจประสงค์ขอรับไปใช้งานต่อได้

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ได้ยกเลิกใช้หม้อนึ่งเครื่องมือแพทย์จำนวน3ใบ ครุภัณฑ์ปี 2524 หน่วยงานใดสนใจประสงค์ขอรับไปใช้งานต่อ โปรดติดต่อคุณปราณีต แก้วบุบผา โทร.1161-1164 มือถือ 089-9760236 มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 03 ธันวาคม 2552 15:54 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2552 15:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญผู้แทนสมาชิก สอ.มอ. เขต 2 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม

เรียน ผู้แทนสมาชิก สอ.มอ. เขต 2 ขอเชิญผู้แทนสมาชิก สอ.มอ. เขต 2 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้อง 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งมาด้วยแล้วรศ. อาริสา รัตนเพ็ชร์ ประธานศูนย์ประสานงานฯดาวน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ประชุม  สอ.มอ.  เขต 2
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 03 ธันวาคม 2552 15:52 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2552 15:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กบข. เชิญชวนสมัครรับข่าวสารฟรีทุกช่องทาง

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ได้ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ กบข.และเป็นประโยชน์กับสมาชิก กบข.และบุคคลทั่วไปในทุกด้าน ผ่านเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th และอีเมลล์ gpf_news@gpfonline.com ที่ส่งข่าวสารเป็นประโยชน์โ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ข่าวสาร  กบข.
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2552 14:22 แก้ไข: 27 พฤศจิกายน 2552 14:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอรับบริจาคโลหิตทุกกรุ๊ป

หน่วยคลังเลือด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอรับบริจาคโลหิตทุกกรุ๊ป โดยขณะนี้ได้ตั้ง หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณอาคารกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 - 15.00 น. ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคได้ที่ อาคารกิจก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2552 15:07 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2552 15:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ร่วมกันให้กำลังใจนศ.วิศวกรรมเครื่องกล ในการแข่งขันกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า ทางรายการ "คิดข้ามเมฆ ช่อง 9"

ร่วมกันให้กำลังใจนศ.วิศวกรรมเครื่องกล ในการแข่งขันกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า ทางรายการ "คิดข้ามเมฆ ช่อง 9" ในวันเสาร์ที่ 26 ก.ย. และ 3 ต.ค. 52 เวลา 13.00 - 14.00 น.สมาชิกในทีมประกอบด้วย1. นายเอกรินทร์ จินพงศ์2. นายสุวิทย์ เครือรัตน์3. นายประกอบ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 24 กันยายน 2552 11:22 แก้ไข: 24 กันยายน 2552 11:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญร่วมพิธี "9 ในดวงใจ" ที่ศูนย์ประชุม วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เวลา 9 โมง 9 นาที

เรียน บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา ทุกท่านร่วมพิธี " 9 ในดวงใจ" วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เวลา 9 โมง 9 นาทีเพื่อร่วมใจเทิดพระเกียรติฯ ในหลวงของเรา และ ร่วมร้องเพลง สด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 08 กันยายน 2552 14:38 แก้ไข: 08 กันยายน 2552 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]