นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1856
ความเห็น: 1

โครงการ "Show Case: สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน”

โครงการ "Show Case: สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน”

        มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการ “Show Case: สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน” เพื่อส่งเสริม และแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตสื่อการสอนรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย สร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ในการผลิตและสร้างสรรค์สื่อที่มีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นั้น มีกำหนดการดังนี้

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ “ม.อ. กับเทคโนโลยี การเรียนการสอน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.30 – 11.00 สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาในโลกปัจจุบัน โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
11.00 – 12.00 นำเสนอ สื่อโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Show Case จำนวน 3 สื่อ
12.00 - 13.00 พักกลางวัน
13.00 - 14.00 นำเสนอ สื่อโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Show Case จำนวน 3 สื่อ
14.00 – 14.15 อาหารว่าง
14.15 – 16.15 สื่อสมัยใหม่ กับหัวใจความเป็นครู โดย รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ
16.15 – 16.30 มอบรางวัล “สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน”
พิธีปิด

       ในการนี้ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของคณะเข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาดังกล่าว สนใจติดต่อ โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 โทรศัพท์ 074-282968 ภายใน 2968 โทรสาร 074-282968

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): 11 กุมภาพันธ์ 2553  show case
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 มกราคม 2553 15:20 แก้ไข: 15 มกราคม 2553 15:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
witer [IP: 192.168.100.112]
18 มกราคม 2553 12:56
#53066

บุคลากร ม.อ. ทั่วไป หรือผู้สนใจทั่วไปเข้าฟังได้มั้ย และต้องสำรองที่นั่งหรือไม่อย่างไรครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.192.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ