นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

(0) คณะทันตแพทยศาสตร์รับสมัครผู้ช่วยวิจัย

สถานวิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปาก และวิทยาการระบาด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติเฉพาะ การศึกษา วท.บ. หรือ วท.ม. วิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์สนใจติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 20 ตุลาคม 2552 16:10 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2552 16:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รับสมัครด่วน ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง

รับสมัครด่วน ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ จบป. โท สาขาเภสัชศาสตร์, เคมีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในการใช้เครื่อง HPLC (ทำงานกับ ศ.นพ.สุเทพ จารุรัตนศิริกุล คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่) ติดต่อนางสาวพันธ์วศรี แสงสุวรรณ สาขาวิชาเภส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 26 พฤษภาคม 2552 09:56 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2552 09:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รับสมัครผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยพัฒนาระบบนำส่งยา

รับสมัครผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยพัฒนาระบบนำส่งยา คุณวุฒิ 1. จบ ป.ตรี ทางด้านเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.0 2. สามารถทำงานทั้งในเวลา และ นอกเวลาราชการได้ 3. มีความสามารถในการใช้ computerสนใจติดต่อ ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 24 มีนาคม 2552 15:32 แก้ไข: 26 มีนาคม 2552 16:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คณะนิติศาสตร์รับสมัคร ต.นักวิชาการศึกษา

เรียน ทุกท่าน คณะนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ต.นักวิชาการศึกษา (วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา)ค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท จนถึงวันที่ 31 มีนาคม2552 วิธีการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอน (MS.PowerPoi... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 18 มีนาคม 2552 16:23 แก้ไข: 18 มีนาคม 2552 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สหกรณ์บริการ รับสมัครผู้จัดการใหญ่

สหกรณ์บริการ รับสมัครผู้จัดการใหญ่ วุฒิปริญญาโท ทางการบริหาร อายุ 35 ปีขึ้นไป เงินเดือน 35,000 สนใจติดต่อ โทร.074-2822318,2318 วัน เวลาราชการ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2552 09:35 แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2552 09:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รับผู้ช่วยงานปฎิบัติการวุฒิปริญญาตรี หรือ โท ทางวิทยาศาสตร์

รับผู้ช่วยงานปฎิบัติการวุฒิปริญญาตรี หรือ โท ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสพการณ์การวิเคราะห์สารด้วย HPLC สนใจติดต่อ ผศ.ดร.อโนชา ตั้งโพธิธรรม ตึกพรีคลินิกชั้น 4 ห้อง PR514 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร. 074-288259 em... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 09 มกราคม 2552 11:22 แก้ไข: 09 มกราคม 2552 11:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บว.ประกาศฯรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

บว.ประกาศฯรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.51-15 ม.ค.52 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/index.php มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): บว.  พนักงานเงินรายได้
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 16 ธันวาคม 2551 15:10 แก้ไข: 16 ธันวาคม 2551 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) รับสมัครผู้ช่วยวิจัย

โครงการการศึกษาแนวปฎิบัติที่ดีในการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่ระบบต้นแบบและการพัฒนาระบบดัชนีชี้วัดหลักของระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ช่วยวิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 26 กันยายน 2551 15:00 แก้ไข: 26 กันยายน 2551 15:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกร

ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 2 คน สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 074-287090-7 มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 11 กันยายน 2551 14:09 แก้ไข: 11 กันยายน 2551 14:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) รับสมัครผู้ช่วยงานอาจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาจารย์ คุณสมบัติของผู้สมัคร - เพศชาย - วุฒิปริญญาในกรณีทำงานประจำ - นักศึกษาระดับปริญญาที่มีเวลาว่างอย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์ - มียานพาหนะส่วนตัว**คุณสมบัติเฉพาะที่ต้องการ **มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ด้านการพิมพ์, ด้านการสืบค้นข้อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร   สร้าง: 06 สิงหาคม 2551 16:00 แก้ไข: 06 สิงหาคม 2551 16:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]